Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thường niên tập đoàn điện quang năm 2013

Được đăng lên bởi le-binh-lam
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L

à một công ty công nghệ nên yếu tố “sáng tạo” luôn được Điện Quang đặt lên hàng đầu, đó chính là lý do Điện Quang
đưa “sáng tạo” làm giá trị đầu tiên trong chuỗi ba giá trị cốt lõi mà Điện Quang luôn hướng tới. Điện Quang thấu hiểu rằng
việc phát huy tối đa các giá trị văn hóa đã được xây dựng và hoàn thiện qua nhiều thế hệ người Điện Quang chính là nền
tảng giúp Công ty luôn vững bước thành công trong thời gian tới.

Thông điệp
của Chủ tịch
Hội Đồng Quản trị

5

Tr.

Khẳng định
vị thế hàng đầu

6-13

Tr.

Phát triển
bền vững

14-24

Tr.

Tăng trưởng
ổn định trong
một năm đầy
thách thức

25-74

Tr.

•	 Tầm nhìn – sứ mệnh

14

•	 Giá trị cốt lõi – định vị sản
phẩm

15

•	 Các trách nhiệm cam kết

16

•	 Cơ cấu tổ chức nhân sự và
người lao động

20

•	 Quản trị rủi ro

22

•	 Thông điệp gửi các đối tác

24

•	 Ban Điều hành và HĐQT

26

•	 Báo cáo hoạt động trong
năm 2013

28

•	 Báo cáo hoạt động của
Ban Kiểm soát

41

•	 Báo cáo tài chính hợp
nhất

45

•	 Các thông tin tổng quát

7

•	 Các đơn vị trực thuộc

7

•	 Các mốc son lịch sử

8

•	 Dấu ấn công nghệ

8

•	 Sản phẩm mới 2013

10

•	 Các danh hiệu cao quý

12

Môi trường
và hoạt động
cộng đồng

75-78

Tr.

TIEÂN PHONG SAÙNG TAÏO, VÖÕNG BÖÔÙC THAØNH COÂNG

DQC - 2

BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2014 - DIEN QUANG ANNUAL REPORT

DQC - 3

Kính thưa Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư kính mến,
Năm 2013 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự kiện 40 năm thành lập và phát
triển của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Nhận thức được tầm quan
trọng đó, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã
nỗ lực vượt qua những khó khăn để đưa thương hiệu Điện Quang tỏa sáng
ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng doanh thu so với
năm trước là 26% (vượt kế hoạch 14,7%) và tăng trưởng lợi nhuận trước
thuế 149,7% (vượt 134,6% kế hoạch). Khẩu hiệu “Sáng tạo - Rộng lượng
- Trách nhiệm” luôn được tập thể người lao động Điện Quang thấu hiểu và
vận dụng một cách hiệu quả, khi không ngừng sáng tạo để nghiên cứu và đưa
vào thương mại hóa trong năm qua hơn 200 sản phẩm mới bên cạnh việc tiếp
tục cải tiến chất lượng và hạ giá thành của các dòng sản phẩm truyền thống.
Mỗi sản phẩm được nghiên cứu và đưa ra thị trường của Công ty đều hướng
đến nhu cầu, lợi ích của người tiêu dùng và Điện Quang luôn xem đó là trách
nhiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hạ giá bán
sản phẩm. Sự chia sẻ những thành công của Điện Quang với cộng đồng cũng
được Công ty đặc biệt quan tâm thông qua hàng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thường niên tập đoàn điện quang năm 2013 - Người đăng: le-binh-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thường niên tập đoàn điện quang năm 2013 9 10 213