Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp : Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần may phù cát

Được đăng lên bởi huynhhonglinh18081994
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trước đây khi nền kinh tế còn nhiều lạc hậu, người bán thì ít người mua thì
nhiều do đó các doanh nghiệp không vần tiềm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm
của mình. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là từ khi nước ta gia nhập
vào biển lớn WTO, nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất cơ cấu cùng mỗi loại hàng
hóa, cạnh tranh không chỉ đơn thuần là cạnh tranh trong nước mà còn cạnh tranh với
các nước trên thế giới, nên việc tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn đề bức xúc số một đối
với các doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả
trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, tài nguyên dần khan hiếm như hiện nay? Việc quan
trọng số một là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không sản
phẩm của doanh nghiệp bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, bị thua lỗ
và có nguy cơ đến bờ vực phá sản. Vì lẽ đó tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng trong
hoạt động kinh doanh nhưng được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Ưu tiên cho nó
vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần May Phù Cát là công ty hoạt động trong lĩnh vựcgia công
hàng may mặc xuất khẩu chủ yếu phục vụ thị trường nước ngoài, đặc biệt là Châu Âu
và Nhật Bản, tại Công ty công tác tiêu thụ sản phẩm là khâu thiết yếu quyết định toàn
bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng
kinh tế thế giới nên gây rất nhiều khó khăn cho công ty trên những thị trường này. Mặc
dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, sự cố gắng của toàn thể công nhân viên
trong công ty đã và đang giúp công ty né tránh được những rủi ro lớn, điều chỉnh cho
phù hơp với tình hình hiện tại, nên sản lượng xuất khẩu của công ty không ngừng tăng
đều theo các năm.
Qua thời gian nghiên cứu tài liệu và tham khảo thực tế cùng với sự hướng dẫn
chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo em đã thấy rõ tầm quan trọng của công tác tiêu
thụ sản phẩm nên em đã chọn đề tài: “ phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty Cổ Phần May Phù Cát ’’

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nhằm phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Phù Cát
qua ba năm 2012 đến 2014, so sánh giữa lý thuyết hoạt động tiêu thụ sản phẩm mà em

1

đã được học với thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty, từ đó đánh giá đúng
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp, kiến nghị...
LỜI MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài.
Trước đây khi nền kinh tế n nhiều lạc hậu, người bán thì ít người mua thì
nhiều do đó các doanh nghiệp không vần tiềm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm
của mình. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập
vào biển lớn WTO, nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất cấu cùng mỗi loại hàng
hóa, cạnh tranh không ch đơn thuần cạnh tranh trongớc còn cạnh tranh với
các nước trên thế giới, nên việc tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn đề bứcc số một đối
với các doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra làm thếo để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả
trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, tài nguyên dần khan hiếm như hiện nay? Việc quan
trọng số một là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không sản
phẩm của doanh nghiệp btồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, bthua lỗ
nguy đến bờ vực phá sản. lẽ đó tiêu thụ sản phẩm khâu cuối cùng trong
hoạt động kinh doanh nhưng được các doanh nghiệp đặt n hàng đầu. Ưu tiên cho
vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần May Phù Cát công ty hoạt động trong lĩnh vựcgia công
hàng may mặc xuất khẩu chủ yếu phục vụ thị trường ớc ngoài, đặc biệt là Châu Âu
Nhật Bản, tại Công ty công tác tiêu thụ sản phẩm khâu thiết yếu quyết định toàn
bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng
kinh tế thế giới nên gây rất nhiều khó khăn cho công ty trên những thị trường này. Mặc
vậy, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, sự cố gắng của toàn thể công nhân viên
trong công ty đã đang giúp công ty tránh được những rủi ro lớn, điều chỉnh cho
phù hơp với tình hình hiện tại, nên sản lượng xuất khẩu của công ty không ngừng tăng
đều theo các năm.
Qua thời gian nghiên cứu tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự hướng dẫn
chỉ bảo tận tình của các thầy giáo em đã thấy rõ tầm quan trọng của công tác tiêu
thụ sản phẩm nên em đã chọn đề tài: phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty Cổ Phần May Phù Cát ’’
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nhằm phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cphần May Phùt
qua ba năm 2012 đến 2014, so sánh giữa thuyết hoạt động tiêu thụ sản phẩm em
1
báo cáo tốt nghiệp : Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần may phù cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp : Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần may phù cát - Người đăng: huynhhonglinh18081994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp : Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần may phù cát 9 10 580