Ktl-icon-tai-lieu

Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề

Được đăng lên bởi Hoang Lam Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Tên bài báo: Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề
2. Mục tiêu bài báo: cung cấp cho người đọc tình trạng ô nhiễm môi trường
tại các làng nghề ở Việt Nam đã ở mức “báo động đỏ”. hiện nay
3. Phương pháp được sử dụng: phương pháp báo cáo tình hình
Kết cấu cơ bản của phương pháp báo cáo tình hình đã được sử dụng:
- Phần 1: Thực trạng ô nhiễm đang diễn ra
- Phần 2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
- Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Trong phần 1 và 2 tác giả sử dụng phương pháp diễn dịch, đầu tiên tác giả nêu
lên nhận xét tổng quan sau đó tác giả cung cấp các luận cứ để giải thích cho nhận
định ban đầu.
4. Các nội dung chính
a. Hiện trạng ô nhiễm tại một số làng nghề
Theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, nước ta có khoảng 2.800
làng nghề trong đó có 240 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho hơn 11
triệu lao động. Có đến 90% trong tổng số các làng nghề vi phạm pháp luật về môi
trường. Dường như, giữa phát triển và vấn đề môi trường vẫn đang là một nghịch
lý.
Con đường dẫn vào làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh) phải băng qua bãi rác
chung của cả làng. Bãi rác chứa các loại chất thải từ việc sản xuất giấy rộng cả ha,
cứ âm ỉ cháy liên tục cả chục năm qua, bốc mùi khét lẹt bay vào trong làng. Những
ống khói từ các cơ sở sản xuất cuốn những làn khói đen ngòm. Những dòng nước
thải chứa các loại hóa chất độc hại theo các đường dẫn xuyên đê, đổ thẳng vào con
sông Ngũ Huyện Khê đã ô nhiễm nghiêm trọng hàng chục năm qua.
Mỗi ngày, Phong Khê cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn giấy các loại.
Cùng với đó thải ra môi trường hàng trăm tấn chất thải và hàng nghìn mét khối
nước thải chưa qua xử lý. Các hộ sản xuất giấy tại làng cho biết, để sản xuất được
1 tấn giấy thành phẩm, cần từ 1,2 đến 1,3 tấn giấy phế liệu. Như vậy, mỗi tấn giấy
sản xuất được lại thải ra 0,2 đến 0,3 tấn rác.

1

Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội
chuyên sản xuất, chế biến tinh bột, miến, bún khô, mạch nha… Đây là xã có truyền
thống từ những năm 60 về sản xuất, chế biến nông sản. Đến năm 2000, nơi đây
được công nhận là làng nghề, sản xuất được mở rộng, kéo theo đó, ô nhiễm gia
tăng “ngoài sức tưởng tượng”.
Trung bình mỗi ngày, các hộ làm nghề thải ra từ 300 đến 500 tấn bã, hơn
15.000 m3 nước thải, hàng trăm tấn thải rắn, chứa các chất tẩy rửa hóa học qua quá
trình phân hủy tạo ra những mùi hôi thối nồng nặc.
b. Phân tích nguyên nhân
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông là do nước thải của
các cơ sở sản xuất, làng nghề, k...
1. Tên bài báo: Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề
2. Mục tiêu bài báo: cung cấp cho người đọc tình trạng ô nhiễm môi trường
tại các làng nghề ở Việt Nam đã ở mức “báo động đỏ”. hiện nay
3. Phương pháp được sử dụng: phương pháp báo cáo tình hình
Kết cấu cơ bản của phương pháp báo cáo tình hình đã được sử dụng:
- Phần 1: Thực trạng ô nhiễm đang diễn ra
- Phần 2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự việc trên
- Phần 3: Các biện pháp khắc phục
Trong phần 1 và 2 tác giả sử dụng phương pháp diễn dịch, đầu tiên tác giả nêu
lên nhận xét tổng quan sau đóc giả cung cấp các luận cứ để giải thích cho nhận
định ban đầu.
4. Các nội dung chính
a. Hiện trạng ô nhiễm tại một số làng nghề
Theo thống của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, nước ta khoảng 2.800
làng nghề trong đó 240 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho hơn 11
triệu lao động. đến 90% trong tổng số các làng nghề vi phạm pháp luật về môi
trường. Dường như, giữa phát triển vấn đề môi trường vẫn đang một nghịch
lý.
Con đường dẫn vào làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh) phải băng qua bãi rác
chung của cả làng. Bãi rác chứa các loại chất thải từ việc sản xuất giấy rộng cả ha,
cứ âm ỉ cháy liên tục cả chục năm qua, bốc mùi khét lẹt bay vào trong làng. Những
ống khói từ các sở sản xuất cuốn những làn khói đen ngòm. Những dòng nước
thải chứa các loại hóa chất độc hại theo các đường dẫn xuyên đê, đổ thẳng vào con
sông Ngũ Huyện Khê đã ô nhiễm nghiêm trọng hàng chục năm qua.
Mỗi ngày, Phong Khê cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn giấy các loại.
Cùng với đó thải ra môi trường hàng trăm tấn chất thải hàng nghìn mét khối
nước thải chưa qua xử lý. Các hộ sản xuất giấy tại làng cho biết, để sản xuất được
1 tấn giấy thành phẩm, cần từ 1,2 đến 1,3 tấn giấy phế liệu. Như vậy, mỗi tấn giấy
sản xuất được lại thải ra 0,2 đến 0,3 tấn rác.
1
Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề - Người đăng: Hoang Lam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo động ô nhiễm môi trường các làng nghề 9 10 671