Ktl-icon-tai-lieu

bảo hiểm

Được đăng lên bởi Crystal Rose
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm
1. Nêu khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm.
Trả lời:
 Bảo hiểm là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về
những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều
kiện là người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm đó và nộp tiền phí
bảo hiểm
 Đặc điểm của bảo hiểm:
- Đối tượng bảo hiểm là tài sản, con người, trách nhiệm
- Người bảo hiểm chỉ bồi thường bằng tiền vì:
a) Giá trị lô hàng đc bảo hiểm sẽ khác nhau tại các thời điểm
b) Công ty bảo hiểm chỉ tập trung vào 1 lĩnh vực
- Rủi ro được bảo hiểm: là những rủi ro đã thỏa thuận trong hợp đồng, người bảo hiểm chỉ
bồi thường những thiệt hại do những rủi ro đã được thỏa thuận gây ra
- Người được bảo hiểm là người có lợi ích bảo hiểm, là người có tên trong hợp đồng bảo
hiểm và phải nộp phí bảo hiểm
2. Trình bày các cách phân loại bảo hiểm.
Trả lời:
1. Căn cứ vào cơ chế hoạt động của bảo hiểm:
a) Bh xã hội: là chế độ bảo hiểm của nhà nước, của đoàn thể xã hội hoặc của công ty
nhằm trợ cấp cho các nhân viên chức nhà nước…trong trường hợp ốm đau, bệnh tật
- Tính chất: bắt buộc, theo những quy định chung, không tính đến những rủi ro cụ thể
b) BH thương mại: là loại hình bảo hiểm mang tính chất kinh doanh, kiếm lời
2. Căn cứ vào tính chất của bảo hiểm
a) BH nhân thọ: là bảo hiểm tính mạng, tuổi thọ của con người nhằm bù đắp cho người
được bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi người được bảo hiểm
bị chết hoặc bị thương toàn bộ vĩnh viễn
~> người bao hiểm sẽ được hoàn trả lại số tiền bh khi đáo hạn
b) BH phi nhân thọ: một số hình thức như bảo hiểm sức khỏe, tai nạn
3. Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm:
a) BH tài sản: đối tượng bảo hiểm là tài sản của tập thể hay cá nhân bao gồm vật có thực
như tiền, giấy tờ có giá trị,…
b) BH trách nhiệm: đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối
với những người thứ 3 hay đối với sản phẩm
c) BH con người: đối tượng bảo hiểm là con người hay các bộ phân của cơ thể con người
hay các vấn đề có liên quan như tuổi thọ….
4. Theo quy định của pháp luật:
- BH trách nhiện dân sự của chủ xe cơ giới
- Bh trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với khách hàng
- BH trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật
- BH trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
- BH cháy nổ

3. Trình bày giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm? Trị giá bảo hiểm và số tiền bảo hiểm có quan hệ
với nhau như thế ...
Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm
1. Nêu khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm.
Trả lời:
Bảo hiểm là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về
những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều
kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối ợng bảo hiểm đó nộp tiền phí
bảo hiểm
Đặc điểm của bảo hiểm:
- Đối tượng bảo hiểm là tài sản, con người, trách nhiệm
- Người bảo hiểm chỉ bồi thường bằng tiền vì:
a) Giá trị lô hàng đc bảo hiểm sẽ khác nhau tại các thời điểm
b) Công ty bảo hiểm chỉ tập trung vào 1 lĩnh vực
- Rủi ro được bảo hiểm: những rủi ro đã thỏa thuận trong hợp đồng, người bảo hiểm chỉ
bồi thường những thiệt hại do những rủi ro đã được thỏa thuận gây ra
- Người được bảo hiểm người lợi ích bảo hiểm, người tên trong hợp đồng bảo
hiểm và phải nộp phí bảo hiểm
2. Trình bày các cách phân loại bảo hiểm.
Trả lời:
1. Căn cứ vào cơ chế hoạt động của bảo hiểm:
a) Bh hội: là chế độ bảo hiểm của nhà nước, của đoàn thể hội hoặc của công ty
nhằm trợ cấp cho các nhân viên chức nhà nước…trong trường hợp ốm đau, bệnh tật
- Tính chất: bắt buộc, theo những quy định chung, không tính đến những rủi ro cụ thể
b) BH thương mại: là loại hình bảo hiểm mang tính chất kinh doanh, kiếm lời
2. Căn cứ vào tính chất của bảo hiểm
a) BH nhân thọ: bảo hiểm tính mạng, tuổi thọ của con người nhằm đắp cho người
được bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi người được bảo hiểm
bị chết hoặc bị thương toàn bộ vĩnh viễn
~> người bao hiểm sẽ được hoàn trả lại số tiền bh khi đáo hạn
b) BH phi nhân thọ: một số hình thức như bảo hiểm sức khỏe, tai nạn
3. Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm:
a) BH tài sản: đối tượng bảo hiểm là tài sản của tập thể hay nhân bao gồm vật có thực
như tiền, giấy tờ có giá trị,…
b) BH trách nhiệm: đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân scủa người được bảo hiểm đối
với những người thứ 3 hay đối với sản phẩm
c) BH con người: đối ợng bảo hiểm con người hayc bộ phân của thể con người
hay các vấn đề có liên quan như tuổi thọ….
4. Theo quy định của pháp luật:
- BH trách nhiện dân sự của chủ xe cơ giới
- Bh trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với khách hàng
- BH trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật
- BH trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
- BH cháy nổ
bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo hiểm - Người đăng: Crystal Rose
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bảo hiểm 9 10 841