Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển băng đường biển và thực trạng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hklucy48
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2992 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

MỤC LỤC

Trang 1

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Phần 1: Lời mở đầu
Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với
bất kì quốc gia nào trên thế giới trong quá trình phát triển. Xu hướng này ngày càng hình
thành rõ rệt mà nét nổi bật nhất là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi
chung cho tất cả các nước.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế đã từng
bước hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thiết lập
được nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp khác trên thế giới, góp phần thúc đẩy hoạt
động thương mại phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Và tất nhiên cùng với sự phát triển
mạnh mẽ của thương mại quốc tế sẽ kéo theo dịch vụ vận chuyển nói chung và vận
chuyển bằng đường biển nói riêng ngày càng phát triển. Theo thống kê, vận chuyển bằng
đường biển chiếm tỷ trọng khoảng 90% tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trên
thế giới. Vận chuyển hàng hoá bằng đường biển có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không
ít rủi ro. Vì vậy,sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng
đường biển sẽ tạo điều kiện cho các nhà xuất nhập khẩu yên tâm mở rộng quy mô hoạt
động, đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh quá trình thu
hút vốn đầu tư nước ngoài.
Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển được
ra đời triển khai từ rất sớm và rất phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Song ở Việt Nam
hiện nay khi triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này còn gặp rất nhiều khó khăn và nhiều vấn
đề đặt ra cần phải giải quyết. Vậy làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó ?
Xuất phát từ sự quan tâm đó, nhóm xin chọn đề tài “Bảo hiểm hàng hóa xuất
nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển và thực trạng bảo hiểm ở Việt Nam” làm đề tài
nghiên cứu. Đồng thời nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để làm rõ nội
dung của đề tài.

Trang 2

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung bao gồm 3
mục:
Mục I: Khái quát chung về bảo hiểm hàng hải.
Mục II: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường
biển.
Mục III: Thực trạng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở
bằng đường biển ở Việt Nam.
Do còn những hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế, bài tiểu luận
chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy và
các bạn sinh viên để bài viết được hoàn thiện hơn.

Trang 3

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Phần 2: Nội dung
Kh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển băng đường biển và thực trạng ở Việt Nam - Người đăng: hklucy48
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển băng đường biển và thực trạng ở Việt Nam 9 10 94