Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Diem Corn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO DOANH NGHIỆP
Tình huống:
Nếu nh trên tổng s 12 triệu lao động Việt Nam đang diện được đóng bảo
hiểm hội t nghĩa hơn 800.000 người lao động đang bị các doanh nghiệp cố
tình "bỏ quên", trốn đóng tiền bảo hiểm xã hội cho họ.
Cũng nghĩa hơn 800.000 người lao động đó, ốm đau, sản hay đến tuổi
nghỉ hưu… đều sẽ không được hưởng một đồng tiền bảo hiểm nào trên danh nghĩa
họ đã nộp.
như thế, thể hiểu cứ 100 người lao động thì hơn 6 người đang bị "quỵt"
tiền bảo hiểm xã hội, một tỷ lệ không hề nhỏ.
I. Bảo hiểm xã hội
1. Khái niệm:
Bảo hiểm hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc đắp một phần thu
nhập của người lao động do gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng
lao động, mất việc làm thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng góp của
người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh hội. Bảo
hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.
2. Phân loại các chế độ bảo hiểm xã hội:
2.1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:
a) Ốm đau;
b) Thai sản;
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Hưu trí;
e) Tử tuất.
2.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.
2.3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:
a) Trợ cấp thất nghiệp;
Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp - Trang 2
Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp - Người đăng: Diem Corn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp 9 10 601