Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hộ mậu dịch

Được đăng lên bởi bobby-bi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2396 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảo hộ mậu dịch
Bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ trong kinh tế học quốc tế chỉ việc áp dụng
nâng cao một số tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực như chất lượng, vệ sinh, an
toàn, lao động, môi trường, xuất xứ, v.v... hay việc áp đặt thuế xuất nhập
khẩu cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu nào đó để bảo vệ ngành sản
xuất các mặt hàng tương tự (hay dịch vụ) trong một quốc gia nào đó.
Lý thuyết và thực tế
Về lý thuyết, việc áp đặt các tiêu chuẩn nói trên thuộc về lĩnh vực kinh tế học
vĩ mô, được các chính phủ áp dụng khi các báo cáo thống kê và các phân tích
kinh tế-xã hội cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của việc nhập khẩu đối với sản
xuất trong nước dường như lớn hơn so với lợi ích mà việc này.
• Đối với các quốc gia đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
thì việc áp đặt này chỉ được phép đối với một hay nhiều thành viên khác
của WTO khi và chỉ khi phán quyết của WTO cho phép quốc gia này làm
điều đó (với các chứng cứ cho thấy các thành viên kia đang thực hiện
việc bán phá giá hay hỗ trợ bất hợp pháp cho ngành sản xuất của mình
v.v).
• Đối với các quốc gia chưa gia nhập WTO hoặc quốc gia là thành viên
của WTO áp đặt đối với các quốc gia chưa là thành viên WTO hay ngược
lại: Việc áp đặt này hoàn toàn nằm trong ý chí chủ quan của từng quốc gia
hoặc sau khi nhận được đơn kiện của các (nhóm, hiệp hội) công ty tại
quốc gia đó về việc bán phá giá. Các vụ kiện tôm hay cá tra, cá ba sa tại
Mỹ vừa qua đối với các quốc gia xuất khẩu các mặt hàng này là một ví dụ
cho thấy việc áp đặt bảo hộ mậu dịch.
Ngân hàng Thế giới ước tính nếu các rào cản thương mại hoàn toàn được dỡ
bỏ thì sẽ có thêm hàng chục triệu người nữa được thoát nghèo... Thương mại
và tự do hóa thương mại thậm chí có thể còn là những công cụ hữu hiệu hơn
để xóa đói, giảm nghèo và giúp cho các quốc gia có nguồn lực kinh tế để đáp
ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của họ. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, chỉ
riêng việc xóa bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa, mỗi năm các
quốc gia đang phát triển cũng có thể tăng thêm thu nhập 142 tỷ USD. Con số
đó có thể sẽ cao hơn 80 tỷ USD viện trợ kinh tế của các nước công nghiệp
phát triển trong năm 2005 và cao hơn 42,5 tỷ USD tổng các khoản nợ dự kiến
được giảm cho các nước đang phát triển[1].

Trên thực tế, các yếu tố chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của
một chính phủ trong bảo hộ mậu dịch. Còn một thực tế khác là điều trái
ngược xảy ra ngay tại quốc gia kêu gọi chủ trương tự do thương mại toàn
cầu. Các nhà sản xuất Hoa Kỳ - thay vì tăng cường hiệu năng sản xu...
Bảo hộ mậu dịch
Bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ trong kinh tế học quốc tế chỉ việc áp dụng
nâng cao một số tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực như chất lượng, vệ sinh, an
toàn, lao động, môi trường, xuất xứ, v.v... hay việc áp đặt thuế xuất nhập
khẩu cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu nào đó để bảo vệ ngành sản
xuất các mặt hàng tương tự (hay dịch vụ) trong một quốc gia nào đó.
Lý thuyết và thực tế
Về lý thuyết, việc áp đặt các tiêu chuẩn nói trên thuộc về lĩnh vực kinh tế học
vĩ mô, được các chính phủ áp dụng khi các báo cáo thống kê và các phân tích
kinh tế-xã hội cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của việc nhập khẩu đối với sản
xuất trong nước dường như lớn hơn so với lợi ích mà việc này.
Đối với các quốc gia đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
thì việc áp đặt này chỉ được phép đối với một hay nhiều thành viên khác
của WTO khi và chỉ khi phán quyết của WTO cho phép quốc gia này làm
điều đó (với các chứng cứ cho thấy các thành viên kia đang thực hiện
việc bán phá giá hay hỗ trợ bất hợp pháp cho ngành sản xuất của mình
v.v).
Đối với các quốc gia chưa gia nhập WTO hoặc quốc gia là thành viên
của WTO áp đặt đối với các quốc gia chưa là thành viên WTO hay ngược
lại: Việc áp đặt này hoàn toàn nằm trong ý chí chủ quan của từng quốc gia
hoặc sau khi nhận được đơn kiện của các (nhóm, hiệp hội) công ty tại
quốc gia đó về việc bán phá giá. Các vụ kiện tôm hay cá tra, cá ba sa tại
Mỹ vừa qua đối với các quốc gia xuất khẩu các mặt hàng này là một ví dụ
cho thấy việc áp đặt bảo hộ mậu dịch.
Ngân hàng Thế giới ước tính nếu các rào cản thương mại hoàn toàn được dỡ
bỏ thì sẽ có thêm hàng chục triệu người nữa được thoát nghèo... Thương mại
và tự do hóa thương mại thậm chí có thể còn là những công cụ hữu hiệu hơn
để xóa đói, giảm nghèo và giúp cho các quốc gia có nguồn lực kinh tế để đáp
ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của họ. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, chỉ
riêng việc xóa bỏ các rào cản thương mại đối với hàng hóa, mỗi năm các
quốc gia đang phát triển cũng có thể tăng thêm thu nhập 142 tỷ USD. Con số
đó có thể sẽ cao hơn 80 tỷ USD viện trợ kinh tế của các nước công nghiệp
phát triển trong năm 2005 và cao hơn 42,5 tỷ USD tổng các khoản nợ dự kiến
được giảm cho các nước đang phát triển
[1]
.
Bảo hộ mậu dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hộ mậu dịch - Người đăng: bobby-bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bảo hộ mậu dịch 9 10 244