Ktl-icon-tai-lieu

Bìa nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Bắc Nguyễn Xuân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BM07/ĐHKT-NCKHSV

CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"
NĂM 2013



VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA MICHEAL
PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CỦA SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ
HƯƠNG CAO THÔN

HÀ NỘI – 04/2013

BM07/ĐHKT-NCKHSV

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KINH TẾ


CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

NĂM 2013

VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA MICHAEL
PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CỦA SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ
HƯƠNG CAO THÔN

Nhóm nghiên cứu khoa học:

Nguyễn Xuân Bắc QH-2011-E KTQT
Nguyễn Khắc Lấm QH-2011-E KTQT

Người hướng dẫn:

TS. Nguyễn Anh Thu
Khoa kinh tế và Kinh Doanh quốc tế

HÀ NỘI – 04/2013

...
BM07/ĐHKT-NCKHSV
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"
NĂM 2013
VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA MICHEAL
PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CỦA SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ
HƯƠNG CAO THÔN
HÀ NỘI – 04/2013
Bìa nghiên cứu khoa học - Trang 2
Bìa nghiên cứu khoa học - Người đăng: Bắc Nguyễn Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa nghiên cứu khoa học 9 10 6