Ktl-icon-tai-lieu

biểu thuế xuất khẩu 2014

Được đăng lên bởi Quốc
Số trang: 805 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU NĂM 2014 (MỚI NHẤT)
Đây là biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất đang được áp dụng, căn cứ vào các văn bản sau:
- Thông tư 164/2013/TT-BTC
- Thông tư 17/2014/TT-BTC
- Thông tư 30/2014/TT-BTC
- Thông tư 111/2014/TT-BTC
- Thông tư 122/2014/TT-BTC (Xem thêm phần nội dung bổ sung tại thông tư này)
Dân Luật sẽ cập nhật biểu thuế mới nhất khi có văn bản sửa đổi, bổ sung.
PHỤ LỤC I
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
Stt

Mã hàng

1

08.01

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã
hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
- Dừa:

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô

0

0801.12.00 - - Cùi dừa (cơm dừa)

0

0801.19.00 - - Loại khác

0

- Quả hạch Brazil:
0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ

0

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ

0

- Hạt điều:

2

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ

0

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ

0

12.11

1211.20

Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và
quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm
hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục
đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt,
nghiền hoặc xay thành bột.
- Rễ cây nhân sâm:

1211.20.10 - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

1211.20.90 - - Loại khác

0

1211.30

- Lá coca:

1211.30.10 - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

1211.30.90 - - Loại khác

0

1211.40.00 - Thân cây anh túc

0

1211.90

- Loại khác:
- - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:

1211.90.11 - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

1211.90.12 - - - Cây gai dầu, ở dạng khác

0

1211.90.13 - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ

0

- - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:
1211.90.14 - - - - Trầm hương, kỳ nam

15

1211.90.14 - - - - Loại khác

0

- - - Loại khác:
1211.90.19 - - - - Trầm hương, kỳ nam

15

1211.90.19 - - - - Loại khác

0

- - Loại khác:
1211.90.91 - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

0

1211.90.92 - - - Cây kim cúc, ở dạng khác

0

1211.90.94 - - - Gỗ đàn hương

0

1211.90.95 - - - Mảnh gỗ Gaharu

0

1211.90.96 - - - Rễ cây cam thảo

0

1211.90.97 - - - Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm)

0

- - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột:
1211.90.98 - - - - Trầm hương, kỳ nam

15

1211.90.98 - - - - Loại khác

0

- - - Loại khác:
1211.90.99 - - - - Trầm hương, kỳ nam

15

1211.90.99 - - - - Loại khác

0

3

2502.00.00 Pirít sắt chưa nung.

4

2503.00.00

5

25.04

6

7

Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu
huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.

10

10

Graphít tự nhiên.

2504.10.00 - Ở dạng bột hay dạng mảnh

10

2504.90.0...
BIỂU THUẾ XUẤT – NHẬP KHẨU NĂM 2014 (MỚI NHẤT)
Đây là biểu thuế xuất – nhập khẩu mới nhất đang được áp dụng, căn cứ vào các văn bản sau:
- Thông tư 164/2013/TT-BTC
- Thông tư 17/2014/TT-BTC
- Thông tư 30/2014/TT-BTC
- Thông tư 111/2014/TT-BTC
- Thông tư 122/2014/TT-BTC (Xem thêm phần nội dung bổ sung tại thông tư này)
Dân Luật sẽ cập nhật biểu thuế mới nhất khi có văn bản sửa đổi, bổ sung.
PHỤ LỤC I
BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
Stt Mã hàng Mô tả hàng hoá
Thuế suất
(%)
1 08.01
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã
hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
- Dừa:
0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0
0801.12.00 - - Cùi dừa (cơm dừa) 0
0801.19.00 - - Loại khác 0
- Quả hạch Brazil:
0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0
0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0
- Hạt điều:
0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0
0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0
2 12.11
Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và
quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm
hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục
đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt,
nghiền hoặc xay thành bột.
1211.20 - Rễ cây nhân sâm:
1211.20.10 - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 0
1211.20.90 - - Loại khác 0
biểu thuế xuất khẩu 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu thuế xuất khẩu 2014 - Người đăng: Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
805 Vietnamese
biểu thuế xuất khẩu 2014 9 10 572