Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi huongduong-2512
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ



Chuyên đề

CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY
MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: (Nhóm 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thị Vân Anh
Trần Nguyễn Hạnh Nhi
Lê Thị Kim Ngân
Lê Thị Hoài Phương
Võ Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Trần Nhật Anh

CA

Huế, tháng 12 năm 2013
1

CHƯƠNG1:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN TRONG
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.
1.1 Khái niệm chung về rào cản phi thuế quan.
1.1.1Định nghĩa.
Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa chính thức về rào cản
phi thuế quan, nó phụ thuộc vào các nhà nghiên cứu, các quốc gia, và các tổ
chức quốc tế, song chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về rào cản phi thuế
quan là rào cản không dùng thuế quan mà sử dụng các quy định pháp lý và các
quy định kĩ thuật mang tính chất phân biệt đối xử nhằm chống lại sự thâm
nhập của hàng hoá nước ngoài, bảo vệ hàng hoá và người tiêu dùng trong
nước.
1.1.2 Các đặc điểm về rào cản phi thuế quan.
 Phân loại rào cản phi thuế quan: Trong quá trình phát triển thương mại
quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ liên tục đưa ra các rào cản phi
thuế quan nhằm bảo hộ nền sản xuất trong nước. Chính vì vậy việc thân
loại chi tiết theo một tiêu thức là rất khó khăn, sau đây là một số rào cản
phi thuế quan chủ yếu:
 Các biện pháp hạn chế định lượng:
- Cấm nhập khẩu: Các nước chỉ được sử dụng biện pháp này nhằm
bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, an ninh quốc phòng với các
hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu như vũ khí, đạn dược, ma
2

túy, hóa chất độc hại.
- Hạn ngạch nhập khẩu: nhà nước quy định về số lượng hoặc giá trị
một mặt hàng nào đó được nhập khẩu hoặc một thị trường nào đó,
trong một thời gian nhất định (thường là một năm). Ví dụ như mặt
hàng xăng dầu, phân bón ở Việt Nam.
- Giấy phép nhập khẩu: Hàng hóa muốn nhập khẩu vào lãnh thổ
một nước phải xin giấy phếp nhập khẩu của cơ quan chức năng.
 Các biện pháp quản lí giá cả: Mục tiêu của biện pháp là tránh gian
lận thương mại và là công cụ gián tiếp bảo hộ sản xuất trong nước. Trị
giá tính hải quan cao hay thấp sẽ tác động đến giá bán của sản phẩm trên
thị trường nước nhập khẩu.
 Các rào cản về hành chính - kỹ thuật:
- Các rào cản về hành chính:Các biện pháp thủ tục hành chính như đổi
hàng giúp đẩu mạnh xuất khẩu hàng hóa, đặt cọc hạn chế nhập khẩu các
mặt hàng mà nhà nước không khuyến khích; ngoài ra còn có các biện
pháp khác về thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ.
- Các rào cản v...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Chuyên đề
CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY
MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM
Sinh viên thực hiện: (Nhóm 1) Giáo viên hướng dẫn
1. Nguyễn Thị Vân Anh Trần Nhật Anh
2. Trần Nguyễn Hạnh Nhi
3. Lê Thị Kim Ngân
4. Lê Thị Hoài Phương
5. Võ Thị Bích Phương
6. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
CA
Huế, tháng 12 năm 2013
1
CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - Người đăng: huongduong-2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
CÁC BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM 9 10 617