Ktl-icon-tai-lieu

Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả

Được đăng lên bởi Hòa Lê
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả
Đối với hầu hết các nhân viên, thỏa mãn với công việc có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp tạo ra thái độ
làm việc tích cực, hăng say, cho ra kết quả cao trong công việc. Bạn muốn nhân viên của mình vui vẻ,
năng động, và làm việc hiệu quả? Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên
hiệu quả nhất?
BEST giới thiệu bài viết sau đây của Dave Lavinsky – trong đó là những chia sẻ kinh nghiệm của tác giả
sau nhiều năm làm việc, nghiên cứu. Theo các bước đơn giản sau sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tạo
động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực.

Qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, và làm việc với các công ty thuộc mọi quy mô, ngành nghề, tôi
đã xác định được 16 cách quan trọng để tạo động lực làm việc cho nhân viên. Hãy tìm hiểu các phương
pháp sau và áp dụng thường xuyên trong doanh nghiệp của bạn.
1. Giúp nhân viên cảm thấy họ đang làm những việc có ý nghĩa
Một cuộc khảo sát gần đây của BNET với câu hỏi, "Điều gì thúc đẩy bạn làm việc?"
Kết quả cho thấy làm một điều gì đó có ý nghĩa quan trọng hơn tiền bạc hoặc sự ghi nhận đối với nhân
viên của bạn. Hai mươi chín phần trăm số người được hỏi cho biết rằng làm một điều gì có ý nghĩa là
động lực thúc đẩy nhất trong công việc. Tiền bạc chiếm 25%, và sự công nhận là 17%.
Vì vậy, cách đầu tiên để khuyến khích nhân viên của bạn là làm cho họ cảm thấy rằng họ đang làm một
điều gì đó có ý nghĩa. Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu của công ty, đặc biệt kéo theo sự tham gia của nhân

viên trong việc tạo lập chúng - sẽ thúc đẩy họ đạt được những mục tiêu và giúp họ cảm thấy rằng họ đang
làm một cái gì đó có ý nghĩa.
2. Giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin
Bạn cũng phải thường xuyên chia sẻ những thông tin mới để đảm bảo rằng nhân viên của bạn đưa ra
quyết định tốt.
Bạn luôn luôn phải cho nhân viên biết cách mà tổ chức đang tiến tới đạt mục tiêu. Thiết lập KPIs (các chỉ
số đánh giá kết quả thực hiện công việc) và thông báo kết quả KPI hàng tháng sẽ cho phép bạn đạt được
điều này.

Khóa học: "Kỹ năng Tạo động lực làm việc" tại Doanh nghiệp

3. Cung cấp cho nhân viên bản mô tả công việc và trách nhiệm rõ ràng
Điều quan trọng là bạn cung cấp cho mỗi nhân viên bản mô tả công việc và trách nhiệm rõ ràng. Sẽ là
không đủ nếu chỉ nêu trách nhiệm của mỗi vị trí, đúng hơn là, bạn phải chỉ rõ kết quả mong đợi và các
nhiệm vụ. Ví dụ, mô tả vai trò của người quản lý dịch vụ khách hàng là có thể xử lý tất cả các cuộc gọi
dịch vụ khách hàng trong nước. Kết quả ...
Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả
Đối với hầu hết các nhân viên, thỏa mãn với công việc có ý nghĩa rất quan trọng. giúp tạo ra thái độ
làm việc tích cực, hăng say, cho ra kết quả cao trong công việc. Bạn muốn nhân viên của mình vui vẻ,
năng động, làm việc hiệu quả? Câu hỏi đặt ra làm thế nào để tạo động lực làm việc cho nhân viên
hiệu quả nhất?
BEST giới thiệu bài viết sau đây của Dave Lavinsky trong đó những chia sẻ kinh nghiệm của tác giả
sau nhiều năm làm việc, nghiên cứu. Theo các bước đơn giản sau sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tạo
động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực.
Qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, m việc với các công ty thuộc mọi quy mô, ngành nghề, tôi
đã xác định được 16 cách quan trọng để tạo động lực làm việc cho nhân viên. Hãy tìm hiểu các phương
pháp sau và áp dụng thường xuyên trong doanh nghiệp của bạn.
1. Giúp nhân viên cảm thấy họ đang làm những việc có ý nghĩa
Một cuộc khảo sát gần đây của BNET với câu hỏi, "Điều gì thúc đẩy bạn làm việc?"
Kết quả cho thấy làm một điều đó ý nghĩa quan trọng hơn tiền bạc hoặc sự ghi nhận đối với nhân
viên của bạn. Hai mươi chín phần trăm số người được hỏi cho biết rằng làm một điều ý nghĩa là
động lực thúc đẩy nhất trong công việc. Tiền bạc chiếm 25%, và sự công nhận là 17%.
vậy, cách đầu tiên để khuyến khích nhân viên của bạn làm cho họ cảm thấy rằng họ đang làm một
điều gì đó có ý nghĩa. Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu của công ty, đặc biệt kéo theo sự tham gia của nhân
Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả - Trang 2
Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả - Người đăng: Hòa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả 9 10 46