Ktl-icon-tai-lieu

các học thuyết về tỉ giá

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Vũ
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

1

MỤC TIÊU

Nghiên cứu các học thuyết về tỷ giá: ngang giá lãi suất,
ngang giá lãi suất, hiệu ứng fisher quốc tế … để hình
thành tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền.

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

2

NỘI DUNG
1

Ngang giá sức mua (PPP)

2

Nganggiálãisuấtcóbảohiểmrủirongoạihối(CIP)

3

Lýthuyếtkỳvọngkhôngthiênlệch

4

Ngang giá lãi suất không bảo hiểm rủi ro ngoại hối (UIP)

5

Hiệu ứng Fisher quốc tế

6

Mối tương tác giữa các điều kiện cân bằng

7

Giới thiệu các lý thuyết hiện đại về tỷ giá

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

3

QUY ƯỚC

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

4

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

Phát biểu PPP:
PPPlàtỷlệtraođổigiữa2đồngtiền,theotỷlệnàythìsốlượnghànghoámuađượclànhưnhauởtrongnướcvàởnướcngoàikhichuyểnđổi
mộtđơnvịnộitệrangoạitệvàngượclại.

Gọi P là giá rổ hàng hóa tiêu chuẩn tính bằng nội tệ
Gọi P* là giá rổ hàng hóa tiêu chuẩn tính bằng ngoại tệ
Theo PPP: tỷ lệ trao đổi giữa 2 đồng tiền EP:

HAY

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

5

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

Thực tập PPP:
“ Rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu chuẩn” ở một số nước như sau:
Mỹ:

400USD

Canada:

550CAD

Nhật:

60.000JPY

Việt Nam: 7.040.000VND

Tính tỷ lệ trao đổi (hay tỷ giá) của USD(ngoại tệ) với các đồng tiền theo PPP

EP(USD/CAD) = 550:400
EP(USD/JPY) =

= 1,375

60.000:400 = 150

EP(USD/VND) = 7.040.000:400
4/3/16

= 17.600
Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

6

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

Vấn đề cần giải quyết:

1. E và EPcómốiquanhệnhưthếnào?

2.DựavàoPPPcó thểxácđịnhtỷgiáhốiđoái?

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

7

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

??????E ≠ EP???????

E

EP

-Tỷlệ trao đổi giữa 2 đồng tiền
-Không để cập đến tương quan sức mua

4/3/16

-Tỷlệ trao đổi giữa 2 đồng tiền
-Có đề cập đến tương quan sức mua

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

8

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

VậyE = EP

Biết rằng:
1C=ET
Trong nước: T
Giá rổ HH : P

Ngoài nước: C
Nếu: P>E.P*

Giá rổ HH : P*

Nếu: P<E.P*

Vậy P=E.P*
Hay

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

9

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

Vậy:
Tỷ giá giao dịch trên thị trường E phải phản ánh ngang giá sức mua E Pgiữa hai đồng tiền. Hay nói cách khác, ngang giá
sức mua giữa hai đồng tiền là cơ sở hình thành tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Đây là nội dung cơ bản của PPP.

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

10

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

CácdạngbiểuhiệncủaPPP:

4/3/16

Th. PHAN THỊ MINH HUỆ

11

NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

PPPtrạngtháitĩnh:

Trongđó:
E:tỷgiágiaodịchtrênthịtrườngtheoPPP.
P :giárổhànghoá,dịchvụtínhbằngnộitệ.
*
P ...
1
CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ
4/3/16 Th. PHAN THỊ MINH HUỆ
các học thuyết về tỉ giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các học thuyết về tỉ giá - Người đăng: Nguyễn Nhật Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
các học thuyết về tỉ giá 9 10 648