Ktl-icon-tai-lieu

các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh

Được đăng lên bởi phantinh-na1008-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ NGHỆ AN

TIỂU LUẬN
Đề tài: các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh

NHÓM 2

GV: Trần Trọng Tiến

Page 1

DANH SÁCH NHÓM 2

HỌ TÊN

MSSV

Phan Văn Tình

12000286

Nguyễn Thị Hà

12000036

Nhan Thị Diễm Ly

12004696

GV: Trần Trọng Tiến

Page 2

MỤC LỤC
Nội dung

GV: Trần Trọng Tiến

Trang

Page 3

LỜI MỞ ĐẦU
Đạo đức kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu và cũng là vấn đề gây
nhiều hiểu nhằm nhất trong xã hội kinh doanh hiện nay. Trong vòng hơn 20 năm vừa qua,
đạo đức kinh doanh đã trở thành một vấn đề thu hút được nhiều quan tâm. Ngày nay, các
doanh nghiệp phải đối mặt với sức ép của người tiêu dùng về các hành vi đạo đức, các quy
định pháp luật cũng được thiết kế khuyến khích các hành vi tốt của doanh nghiệp - từ hoạt
động marketing đến bảo vệ môi trường. Hoạt động kinh doanh tác động đến tất cả các lĩnh
vực của cuộc sống xã hội, nên nhà kinh doanh cũng cần phải có đạo đức nghề nghiệp và
không thể hoạt động ngoài vòng pháp luật mà chỉ có th ể kinh doanh những gì pháp luật xã
hội không cấm. Phẩm chất đạo đức kinh doanh của nhà doanh nghiệp là một trong những
yếu tố cơ bản tạo nên uy tín của nhà kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp đạt được những thành công trên thương trường, tồn tại và phát triển bền
vững. Việc xây dựng đạo đức kinh doanh, trước hết, là trách nhiệm của chính các doanh
nghiệp; đồng thời, đó cũng là trách nhiệm của nhà nước, của cộng đồng và toàn xã hội.
Xây dựng đạo đức kinh doanh là nhiệm vụ cần được quan tâm, coi trọng nhằm hình thành
động lực thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chính vì điều này
mà nhóm em chọn đề tài “Đạo đức kinh doanh”. Trong quá trình làm bài không tránh khỏi
những thiếu sót,mong thầy cô và các bạn đóng góp để bài làm của nhóm em được hoàn
thiện hơn.

GV: Trần Trọng Tiến

Page 4

CHƯƠNG I
XEM XÉT TRONG CHỨC NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP

I. ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Vấn đề về quản trị nguồn nhân lực liên quan đến những vấn đề cơ bản sau:
1.Đạo đức trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động
Trong hoạt động tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự sẽ xuất hiện một vấn đề đạo đức
khá nan giải, đó là tình trạng phân biệt đối xử.
Phân biệt đối xử là việc không cho phép của một người nào đó được hưởng những lợi
ích nhất định xuất phát từ định kiến về phân biệt. Biểu hiện ở phân biệt chủng tộc, giới
tính, tôn giáo, địa phương, vùng văn hoá, tuổi tác...
Có những trường hợp cụ thể, sự phân biệt đối xử ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CƠ SỞ NGHỆ AN
TIỂU LUẬN
Đề tài: các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh
NHÓM 2
GV: Trần Trọng Tiến Page 1
các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh - Người đăng: phantinh-na1008-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh 9 10 296