Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm cuối

Được đăng lên bởi aoden121
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 859 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đề tài:

“NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KẾT QUẢ
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ”

Giảng viên: TS. Hoàng Thị Phương Thảo
Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Học viên thực hiện:
Nhóm 2-Cao học K19-Đêm 9
1. Châu Thành Sang (Trưởng nhóm)
2. Nguyễn Thị Bình
3. Lâm Văn Sang
4. Nguyễn Quốc Thắng
5. Ngô Thị Kim Thanh
6. Châu Thùy Trang
7. Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu
8. Trần Thị Hoàng Trâm
9. Lê Nguyễn Tường Uyên
10. Lê Thị Thanh Xuân

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 3 năm 2010

Đề tài nghiên cứu môn học: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả học tập của sinh
viên năm cuối trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Đề tài:
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KẾT QUẢ
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ”
Giảng viên: TS. Hoàng Thị Phương Thảo
Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Học viên thc hiện:
Nhóm 2-Cao học K19-Đêm 9
1. Châu Thành Sang (Trưởng nhóm)
2. Nguyễn Thị Bình
3. Lâm Văn Sang
4. Nguyễn Quốc Thắng
5. Ngô Thị Kim Thanh
6. Châu Thùy Trang
7. Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu
8. Trần Thị Hoàng Trâm
9. Lê Nguyễn Tường Uyên
10. Lê Thị Thanh Xuân
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 3 năm 2010
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm cuối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm cuối - Người đăng: aoden121
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm cuối 9 10 639