Ktl-icon-tai-lieu

các nhân tố ảnh hưởng tới thiêu thụ sản phẩm

Được đăng lên bởi Hk Nguyen Ngoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2045 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m25180

1

Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ
sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp∗
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License †

Tóm tắt nội dung
Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
1.1 Giá cả hàng hóa.
Giá cả hàng hóa là một trong những nhân tố chủ yếu tác động tới hoạt động tiêu thụ – Giá cả hàng hóa có
thể kích thích hay hạn chế cung cầu trên thị trường và do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ
thu hút được khách hàng đảm bảo khả năng tiêu thụ thu được lợi nhuận cao nhất hay tránh được ứ đọng,
hạn chế thua lỗ. Tuỳ từng môi trường, từng đoạn thị trường mà các doanh nghiệp nên đặt giá cao hay thấp
để có thể thu hút được nhiều khách hàng, và do đó sẽ bán được nhiều hàng hóa, tăng doanh số bán hàng
cho doanh nghiệp mình. Hơn nữa giá cả phải được điều chỉnh linh hoạt trong từng giai đoạn kinh doanh,
từng thời kỳ phát triển hay chu kỳ kinh doanh để nhằm thu hút khách hàng và kích thích sự tiêu dùng của
họ, làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.
Giá cả ảnh hưởng mạnh tới hoạt động tiêu thụ do vậy nó cũng được sử dụng như một vũ khí trong cạnh
tranh nhất là trong đIều kiện thu nhập của người dân còn thấp. Tuy nhiên trong cạnh tranh nếu lạm dụng
vũ khí gía cả nhiều trường hợp “ gậy ông sẽ đập lưng ông” không những không thúc đẩy được tiêu thụ mà
còn bị thiệt hại. Do đó phải hết sức thận trọng trong việc cạnh tranh bằng giá, việc định hướng, xây dựng
kế hoạch đúng đắn về giá cả là một đIều kiện quan trọng cho việc tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
của các doanh nghiệp hiện nay.
1.2 Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Khi nói đến chất lượng sản phẩm hàng hóa là nói đến những đặc tính nội tại của sản phẩm được xác định
bằng những thông số có thể đo được hoặc so sánh được phù hợp với điều kiện hiện tại và thoả mãn được
những nhu cầu hiện tại nhất định của xã hội.
Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng hóa thoả mãn nhu cầu của họ, tới chất
lượng mà nó có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp lớn
thường sử dụng trong cạnh tranh vì nó đem lại khả năng “chiến thắng vững chắc”. Đây cũng là con đường
mà doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo dựng, giữ gìn chữ tín tốt nhất. Bất kỳ một sản phẩm hàng hóa
nào được chào bán trên thị trường đều chứa đựng một giá trị sử dụ...
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m25180 1
c nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ
sản phẩm hàng a của doanh nghiệp
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License
Tóm tắt nội dung
Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu th sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp
1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
1.1 Giá cả hàng hóa.
Giá cả hàng hóa một trong những nhân tố ch yếu tác động tới hoạt động tiêu thụ Giá cả hàng hóa
thể kích thích hay hạn chế cung cầu trên thị trường và do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ
thu hút được khách hàng đảm bảo khả năng tiêu thụ thu được lợi nhuận cao nhất hay tránh được đọng,
hạn chế thua lỗ. Tuỳ từng môi trường, từng đoạn thị trường các doanh nghiệp nên đặt giá cao hay thấp
để thể thu hút được nhiều khách hàng, và do đó sẽ bán được nhiều hàng hóa, tăng doanh số bán hàng
cho doanh nghiệp mình. Hơn nữa giá cả phải được điều chỉnh linh hoạt trong từng giai đoạn kinh doanh,
từng thời kỳ phát triển hay chu kỳ kinh doanh để nhằm thu hút khách hàng và kích thích sự tiêu dùng của
họ, làm tăng tốc độ tiêu th sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.
Giá cả ảnh hưởng mạnh tới hoạt động tiêu th do vy cũng được sử dụng như một khí trong cạnh
tranh nhất trong đIều kiện thu nhập của người dân còn thấp. Tuy nhiên trong cạnh tranh nếu lạm dụng
khí gía cả nhiều trường hợp gậy ông sẽ đập lưng ông” không những không thúc đẩy được tiêu th
còn bị thiệt hại. Do đó phải hết sức thận trọng trong việc cạnh tranh bằng giá, việc định hướng, y dựng
kế hoạch đúng đắn về giá cả một đIều kiện quan trọng cho việc tăng tốc độ tiêu th sản phẩm hàng hóa
của các doanh nghiệp hiện nay.
1.2 Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Khi nói đến chất lượng sản phẩm hàng hóa nói đến những đặc tính nội tại của sản phẩm được xác định
bằng những thông số thể đo được hoặc so sánh được phù hợp với điều kiện hiện tại và thoả mãn được
những nhu cầu hiện tại nhất định của hội.
Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng hóa thoả mãn nhu cầu của họ, tới chất
lượng có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng yếu tố quan trọng bậc nhất các doanh nghiệp lớn
thường sử dụng trong cạnh tranh đem lại khả năng “chiến thắng vững chắc”. Đây cũng con đường
doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo dựng, giữ gìn chữ tín tốt nhất. Bất kỳ một sản phẩm hàng hóa
nào được chào bán trên thị trường đều chứa đựng một giá trị sử dụng nhất định, các sản phẩm đồng loại
Version 1.1: Aug 24, 2010 1:45 am GMT+7
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://voer.vn/content/m25180/1.1/
các nhân tố ảnh hưởng tới thiêu thụ sản phẩm - Trang 2
các nhân tố ảnh hưởng tới thiêu thụ sản phẩm - Người đăng: Hk Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
các nhân tố ảnh hưởng tới thiêu thụ sản phẩm 9 10 264