Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp đào tạo trong công việc

Được đăng lên bởi hoangvyanh-duyphong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC (TT)


Kèm cặp và chỉ bảo







Đào tạo theo kiểu học nghề





Đối tượng: cán bọ quản lý và các nhân viên giám sát
Quá trình: người học có thể học được các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cv trước
mắt và công việc trong tương lai thông qua sự kèm cặp, chỉ bảo của những người
quản lý giỏi hơn.
Có 3 cách để kèm cặp:
 Kèm cặp bời người lãnh đạo trực tiếp
 Kèm cặp bời 1 cố vấn
 Kèm cặp bởi người quản lý có kinh nghiệm hơn.

Đối tượng: công nhân trong những nghề thủ công, dạy cả nghề hoàn chỉnh
Quá trình: học lý thuyết ở trên lớp, sau đó các học viên được đưa đến làm việc dưới
sự hướng dẫn của công nhân lành nghề trong 1 vài năm cho tới khi thành thạo tất cả
các kỹ năng của nghề

Luân chuyển và thuyên chuyển công việc



Đối tượng: cán bộ quản lý
Quá trình: chuyền người quản lý từ công việc này sang công việc khác nhằm cung
cấp cho họ kinh nghiệm làm việc ở nhiếu lĩnh vực khác nhau trong tổ chức.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC (TT)


Ưu điểm:

_ Học viên có thể nhanh nắm vững kỹ năng công việc.
_ Tiết kiệm thời gian và tài chính
_ Dễ kiểm soát nội dung và người dạy
_ Phát triển văn hóa tổ chức và phong cách làm việc theo nhóm.


Nhược điểm:

_ Học lý thuyết không hệ thống
_ Học viên có thể bắt chước cả những kỹ năng không tiên tiến của người dạy


Điều kiện:

_ Lựa chọn giáo viên cẩn thận
_ Ké hoạch và tổ chức chương trình chặt chẽ

...
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC (TT)
Kèm cặp và chỉ bảo
Đối tượng: cán bọ quản lý và các nhân viên giám sát
Quá trình: người học thể học được các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cv trước
mắt công việc trong tương lai thông qua sự kèm cặp, chỉ bảo của những người
quản lý giỏi hơn.
Có 3 cách để kèm cặp:
Kèm cặp bời người lãnh đạo trực tiếp
Kèm cặp bời 1 cố vấn
Kèm cặp bởi người quản lý có kinh nghiệm hơn.
Đào tạo theo kiểu học nghề
Đối tượng: công nhân trong những nghề thủ công, dạy cả nghề hoàn chỉnh
Quá trình: học lý thuyết ở trên lớp, sau đó các học viên được đưa đến làm việc dưới
sự hướng dẫn của công nhân lành nghề trong 1 vài năm cho tới khi thành thạo tất cả
các kỹ năng của nghề
Luân chuyển và thuyên chuyển công việc
Đối tượng: cán bộ quản lý
Quá trình: chuyền người quản từ công việc này sang công việc khác nhằm cung
cấp cho họ kinh nghiệm làm việc ở nhiếu lĩnh vực khác nhau trong tổ chức.
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TRONG CÔNG VIỆC (TT)
Ưu điểm:
_ Học viên có thể nhanh nắm vững kỹ năng công việc.
_ Tiết kiệm thời gian và tài chính
_ Dễ kiểm soát nội dung và người dạy
_ Phát triển văn hóa tổ chức và phong cách làm việc theo nhóm.
Nhược điểm:
_ Học lý thuyết không hệ thống
_ Học viên có thể bắt chước cả những kỹ năng không tiên tiến của người dạy
Điều kiện:
_ Lựa chọn giáo viên cẩn thận
_ Ké hoạch và tổ chức chương trình chặt chẽ
Các phương pháp đào tạo trong công việc - Người đăng: hoangvyanh-duyphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các phương pháp đào tạo trong công việc 9 10 777