Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp tính tiền lương tối thiểu và việc áp dụng của các Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenduong1996hy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ NĂNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG
TỐI THIỂU TẠI DOANH NGHIỆP
LỜI NÓI ĐẦU
Xu thế hội nhập đã tạo ra nhiều thuận lợi để nước ta phát triển, nền kinh tế
nước ta những năm qua không ngừng tăng trưởng nhanh, và rất nhanh, tốc độ tăng
trưởng khá nhanh, vượt chỉ tiêu đề ra rất nhiều.
Nhưng bên cạnh những thuận lời ấy thì vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như:
đời sống người lao động còn nhiều khó khăn, thu nhập người lao động vẫn khá
thấp so với mặt bằng chung, mức tiền lương chỉ đáp ứng được 70-80% nhu cầu chi
tiêu và sống tối thiểu của người lao động.
Câu hỏi đặt ra là Tiền lương tối thiểu của nước ta đã đảm bảo được vai trò
của nó chưa? Và các Doanh nghiệp áp dụng tiền lương tối thiểu để làm cơ sở chi
trả lương, thưởng và các khoản khác ch người lao động theo cách nào? Họ làm ra
sao? Tiền lương tối thiểu được chúng ta áp dụng theo phương pháp xác định như
thế nào?
Để trả lời cho những thắc mắc trên Nhóm … chúng em đã có một số tham
khảo và nghiên cứu để trình bày một số lý luận về tiền lương tối thiểu và tiền
lương tổi thiểu áp dụng tại doanh nghiệp Việt Nam nói chung hiện nay.
Bài trình bày của nhóm gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN.
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG
TỐI THIỂU TẠI DOANH NGHIỆP VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ TIỀN
LƯƠNG TỐI THIỂU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6.
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN.
Trong quá trình tìm hiểu và trình bày Nhóm em còn một số thiếu sót về
thông tin và trình bày rất mong được sự xem xét và góp ý của cô để bài của Nhóm
em được hoàn thiện hơn. Nhóm xin chân thành cảm ơn cô!

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.
I.

Các khái niệm về tiền lương tối thiểu và tiền lương cơ sở.
1

Tiền lương tối thiểu.

Trong cuộc sống con người có những nhu cầu tối thiểu cần được đáp ứng
là: ăn, mặc, nhu cầu sức khỏe,…..Ngoài ra còn có các nhu cầu xã hội: học
tập, giải trí, giao tiếp, đi lại,.. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà mỗi cá
nhân có nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên để có thể duy trì cuộc sống thì con
người cần phải có đủ điều kiện sinh hoạt ở mức tối thiểu hay nói cách khác
đó là mức sống tổi thiểu của mỗi con người. Ở mỗi thời kỳ khác nhau mức
sống tối thiểu lại khác nhau. Mức sống tối thiểu là mức độ thỏa mãn những
nhu cầu tối thiểu của người lao động bao gồm cơ cấu chủng loại các tư liệu
sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động giản đơn. Mức sống tối thiểu
của người lao động có liên quan chặt chẽ tới tiền lương tối thiểu, vì nó được
đảm bảo thông qua tiền lương tối thiểu và các phúc lợi xã hội.
Vậy tiền lương tối thiểu là gì?
Tiền lương...
KỸ NĂNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG
TỐI THIỂU TẠI DOANH NGHIỆP
LỜI NÓI ĐẦU
Xu thế hội nhập đã tạo ra nhiều thuận lợi để nước ta phát triển, nền kinh tế
nước ta những năm qua không ngừng tăng trưởng nhanh, và rất nhanh, tốc độ tăng
trưởng khá nhanh, vượt chỉ tiêu đề ra rất nhiều.
Nhưng bên cạnh những thuận lời ấy thì vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như:
đời sống người lao động còn nhiều khó khăn, thu nhập người lao động vẫn khá
thấp so với mặt bằng chung, mức tiền lương chỉ đáp ứng được 70-80% nhu cầu chi
tiêu và sống tối thiểu của người lao động.
Câu hỏi đặt ra là Tiền lương tối thiểu của nước ta đã đảm bảo được vai trò
của nó chưa? Và các Doanh nghiệp áp dụng tiền lương tối thiểu để làm cơ sở chi
trả lương, thưởng và các khoản khác ch người lao động theo cách nào? Họ làm ra
sao? Tiền lương tối thiểu được chúng ta áp dụng theo phương pháp xác định như
thế nào?
Để trả lời cho những thắc mắc trên Nhóm … chúng em đã có một số tham
khảo và nghiên cứu để trình bày một số lý luận về tiền lương tối thiểu và tiền
lương tổi thiểu áp dụng tại doanh nghiệp Việt Nam nói chung hiện nay.
Bài trình bày của nhóm gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN.
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG
TỐI THIỂU TẠI DOANH NGHIỆP VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ TIỀN
LƯƠNG TỐI THIỂU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6.
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN.
Trong quá trình tìm hiểu và trình bày Nhóm em còn một số thiếu sót về
thông tin và trình bày rất mong được sự xem xét và góp ý của cô để bài của Nhóm
em được hoàn thiện hơn. Nhóm xin chân thành cảm ơn cô!
Các phương pháp tính tiền lương tối thiểu và việc áp dụng của các Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp tính tiền lương tối thiểu và việc áp dụng của các Doanh nghiệp - Người đăng: nguyenduong1996hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các phương pháp tính tiền lương tối thiểu và việc áp dụng của các Doanh nghiệp 9 10 70