Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN LƯƠNG

Được đăng lên bởi Trần Cẩm Nghĩa
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vídụ1:
Giảsửtiềnlươngcủamộttổtrưởngsảnxuấtbaogồm2khoản:

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Tiềnlươngthờigianđượctínhtheocácsốliệusau:Lươngtốithiểu: 1.500.000đồng,Hệsốlương: 3,5
Tínhtiềnlươngcơbản/cấpbậc
Hãytínhlươngthựctế,biếtrằng:Ctylàmviệc48giờ/tuầnvàngàylàmviệcthựctếcủatổtrưởnglà24ngày,
Tínhtiềnphụcấptráchnhiệm,biếthệsốphụcấptráchnhiệmlà0,3 sotiềnlươngcơbản/cấpbậc
Tínhcácphụcấpkhác,biếtphụcấpănuốngbằng0,2vàphụcấptrượtgiábằng0,1 sotiềnlươngthờigianthựctế
Tínhthunhậptừtiềnlươngthờigian

Vídụ1:
Giảsửtiềnlươngcủamộttổtrưởngsảnxuấtbaogồm2khoản:

1.
a)

Tiềnlươngthờigianđượctínhtheocácsốliệusau:Lươngtốithiểu: 1.500.000đồng,Hệsốlương: 3,5
Tínhtiềnlươngcơbản/cấpbậc:

b)Hãytínhlươngthựctế,biếtrằng:Ctylàmviệc48giờ/tuầnvàngàylàmviệcthựctếcủatổtrưởnglà24ngày,
1.500.000

5.250.000đồng

x

x

5.250.000đồng

=

3,5

(24/26)

=

4.846.154đồng

Vídụ1:
Giảsửtiềnlươngcủamộttổtrưởngsảnxuấtbaogồm2khoản:

1.

Tiềnlươngthờigianđượctínhtheocácsốliệusau:Lươngtốithiểu: 1.500.000đồng,Hệsốlương: 3,5

c)Tínhtiềnphụcấptráchnhiệm,biếthệsốphụcấptráchnhiệmlà0,3 sotiềnlươngcơbản/cấpbậc

5.250.000đồng

x

0,3

=

1.575.000đồng

Tiềnlươngcấpbậcđãcộngphụcấptráchnhiệm

5.250.000đồng

+

1.575.000đồng

=

6.825.000đồng

Vídụ1:
Giảsửtiềnlươngcủamộttổtrưởngsảnxuấtbaogồm2khoản:

1.

Tiềnlươngthờigianđượctínhtheocácsốliệusau:Lươngtốithiểu: 1.500.000đồng,Hệsốlương: 3,5

d)Tínhcácphụcấpkhác,biếtphụcấpănuốngbằng0,2vàphụcấptrượtgiábằng0,1 sotiềnlươngthờigianthựctế

4.846.154đồng

x

(0,1 + 0,2 = 0,3)

=

1.453.846đồng

e) Thunhậptừtiềnlươngthờigian(đãbaogồmphụcấpcácloại)

4.846.154đồng

+

1.575.000đồng

+

=

1.453.846đồng

7.875.000đồng

2.Lươngsảnphẩm:

-

Sốsảnphẩmcủacảtổ: 3000/tháng
ĐơngiáTLsảnphẩm: 15.000/sp
Hệsốquyđổibằnghệsốcấpbậcnhânvớithờigian(ngày)làmviệcthựctếcủacảnhómlà350/ngàycấpbậc

Tiềnlươngcấpbậcngày:

3.000 x 15.000
128.571đồng

=
350
Tínhtiềnlươngsảnphẩmcủatổtrưởng

128.571đồng

x

(3,5 x 24)

=

10.799.964đồng

3.Tínhcáckhoảntổtrưởngphảitríchnộptừtiềnlương

-

Bảohiểmxãhội: 6%lươngcơbảnvàphụcấptráchnhiệm,
Bảohiểmytế: 3 %lươngcơbảnvàphụcấptráchnhiệm,
Bảohiểmthấtnghiệp: 1%lươngcơbảnvàphụcấptráchnhiệm.

SốtiềnphảinộpBH

6.825.000đồng

x

10%

=

682.500đồng

3.Tínhcáckhoảntổtrưởngphảitríchnộptừtiềnlương

-

Thuếthunhập=
10%thunhậpsaukhimiễntrừgiacảnh(đượcmiễntrừ9.000.000đồngchocánhânvà4.000.000chongườiphụthuộc).Biếtnhânviêncó1ngườip
hụthuộc

b)Tổngthunhậptrướckhitríchcácloạibảohiểm

c) Thunhậpsaukhitríchbảohiểm

7.875.000đồng

18.675.964đồng

+

-

10.799.964đồng

=

682.500

=

18.675.964đồ...
Vídụ1:
Giảsửtiềnlươngcủamộttổtrưởngsảnxuấtbaogồm2khoản:
1.
Tiềnlươngthờigianđượctínhtheocácsliệusau:Lươngtốithiểu: 1.500.000đồng,Hệsốlương: 3,5
a)
Tínhtiềnlươngcơbản/cấpbậc
b)
Hãytínhlươngthựctế,biếtrằng:Ctylàmviệc48giờ/tuầnvàngàylàmviệcthựctếcủatổtrưởnglà24ngày,
c)
Tínhtiềnphụcấptráchnhiệm,biếthệsốphụcấptráchnhiệmlà0,3 sotiềnlươngcơbản/cấpbậc
d)
Tínhcácphụcấpkhác,biếtphụcấpănuốngbằng0,2vàphụcấptrượtgiábằng0,1 sotiềnlươngthờigianthựctế
e)
Tínhthunhậptừtiềnlươngthờigian
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN LƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN LƯƠNG - Người đăng: Trần Cẩm Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN LƯƠNG 9 10 447