Ktl-icon-tai-lieu

CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..

Luận văn
Thiết kế hệ thống cung cấp
điện cho xã An Đồng, huyện
An
Dương

LỜI NÓI ĐẦU
Cung cấp điện là một vấn đề rất quan trọng trong việc phát triển nền
kinh tế và nâng cao trình độ dân trí. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát
triển rất mạnh mẽ. Trong đó, công nghiệp luôn là khách hàng tiêu thụ điện
năng lớn nhất. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn
cầu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền công nghiệp hiện
đại làm nền tảng để phát triển kinh tế đất nước.
Việc sản xuất và tiêu dùng điện năng ngày một phát triển, nó có tác
động qua lại tới nhiều vấn đề lớn của xã hội như phát triển kinh tế, dân số,
chất lượng cuộc sống, trình độ công nghệ, mức độ công nghiệp hóa. Nước
ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì
điện năng là một trong những thành phần cơ sở hạ tầng của mọi thành phần
xã hội do đó điện năng là phải luôn luôn đi trước đón đầu sự phát triển của
các ngành kinh tế cũng như xã hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng không
những của hiện tại mà phải tính trước cả đến tương lai.
Do đó, để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cần phải có biện pháp nâng
cấp sửa chữa nguồn điện cũ, xây dựng nguồn điện mới, cải tạo các đường
dây cấp điện. Trước những yêu cầu thực tiễn khách quan trên, đề tài tốt
nghiệp “ Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xã An Đồng, huyện An
Dương” do Thạc sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn đã được thực hiện.
Đề tài gồm các nội dung sau:
Chương 1 – Giới thiệu chung về xã An Đồng – Huyện An Dương.
Chương 2 – Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xã An Đồng.
Chương 3 – Thiết kế hệ thống bù công suất phản kháng.
Chương 4 – Đánh giá mức độ tiêu thụ điện năng của xã An Đồng.

1

Chƣơng 1.
GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN ĐỒNG - HUYỆN AN DƢƠNG.
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG.
Huyện An Dương là một huyện ngoại thành phía Tây của thành phố
Hải Phòng. Ngày 20/12/2002 thủ tướng Phan Văn Khải đã ban hành nghị định
106/2002/NĐ - CP về việc điều chỉnh địa giới Huyện An Hải và thành lập
Huyện An Dương - Thành Phố Hải Phòng. Hiện nay huyện An Dương có 1
thị trấn và 15 xã trực thuộc. Tổng diện tích đất tự nhiên là 6545,6 ha với dân
số là 154.000 người. Mật độ dân số trung bình 132.000 người/ km².
Trong những năm gần đây tốc độ phát triển của huyện An Dương đã trở
thành một hiện tượng, một kì tích không chỉ Hải Phòng mà còn với cả nền
kinh tế của đất nước. Mức độ gia tăng bình quân GDP bình quân dao động
trong khoảng ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
Luận văn
Thiết kế h thng cung cp
đin choAn Đồng, huyn
An
Dương
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊA 9 10 419