Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2110 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Rất nhiều giám đốc và người quản lý gặp phải khó khăn và cho rằng nhân viên của
mình thiếu trung thành. Và khi được hỏi, một số người sẽ có những khái niệm rất khác
nhau về thế nào được gọi là trung thành hoặc không trung thành.
Đối với một số người, nếu bị một nhân viên hỏi về việc mình đang làm gì thì sẽ cho
rằng câu hỏi đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thiếu trung thành. Đối với một số
người khác, nếu bị nhân viên nói ra sự thật không mấy tốt đẹp về mình cũng coi đây là
bằng chứng không trung thành. Ở một số trường hợp, nếu người quản lý yêu cầu nhân
viên nói dối, thì những người không sẵn sàng nói dối sẽ không được coi là một người
làm việc nhóm hiệu quả. Một số người quản lý thì sử dụng cách đe doạ để làm cho đội
ngũ trung thành hơn. Một số trường hợp khác thì lo lắng nhân viên không trung thành
mặc dù đã được nâng lương và thăng chức. Một số người quản lý thì cho rằng nhân
viên của họ hợp tác với các cá nhân hoặc phòng ban khác trong công ty cho thấy sự
thiếu trung thành với cấp trên của mình.
Rõ ràng, yêu cầu nhân viên chứng tỏ lòng trung thành bằng các hành động không thích
hợp sẽ không gây dựng nên lòng trung thành. Thay vào đó, nó thường làm xói mòn mối
quan hệ giữa cấp trên và nhân viên.
Mặt khác, trong thời buổi kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu về
nguồn nhân lực mạnh ngày càng tăng. Các nhân viên giỏi, người tài luôn được săn đón
gắt gao. Việc thu hút, tuyển dụng nhân viên giỏi đã khó như thế, thì việc tạo dựng ở họ
lòng trung thành hoặc giữ chân họ lại càng khó hơn.

1

I. KHÁI NIỆM:
Về cơ bản lòng trung thành thuộc về phạm trù cảm xúc. Người trung thành là người
luôn kề vai sát cánh ngay cả những lúc khó khăn tuyệt đối không phải những kẻ phớt lờ
hay bỏ chạy khi lâm nạn.
Lòng trung thành là nguồn gốc của đạo lý và phi đạo lý. Nó giúp gây dựng niềm tin giữa
người với người và là một yếu tố cần thiết tạo nên các giá trị của cuộc sống. Tuy nhiên
quá trung thành hay trung thành với những kẻ không có đạo đức sẽ dẫn đến nhiều rắc
rối.
Lòng trung thành trong kinh doanh có nghĩa là gì? Về cơ bản, đó là mối quan hệ giữa
sếp và nhân viên – một ý niệm trừu tượng, thường đó là một sự thoả thuận không
thành văn bản mà trong đó sếp đồng ý cấp những tài liệu và các nguồn lực để nhân
viên có thể hoàn thành tốt một công việc, và nhân viên thì làm việc ở mức độ tối ưu
nhất để đạt được mục tiêu cho công ty.
Lòng trung thành thực sự là chất keo gắn kết nhân viên với công việc mà sự gắn kết
này, chủ doanh nghiệp cần cố gắn...
LỜI MỞ ĐẦU
Rất nhiều giám đốc người quản gặp phải khó khăn cho rằng nhân viên của
mình thiếu trung thành. khi được hỏi, một số người sẽ những khái niệm rất khác
nhau về thế nào được gọi là trung thành hoặc không trung thành.
Đối với một số người, nếu bị một nhân viên hỏi v việc mình đang m thì sẽ cho
rằng câu hỏi đó bằng chứng ng cho thấy sự thiếu trung thành. Đối với một số
người khác, nếu bị nhân viên nói ra sự thật không mấy tốt đẹp về mình cũng coi đây
bằng chứng không trung thành. Ở một số trường hợp, nếu người quản yêu cầu nhân
viên nói dối, t những người không sẵn ng nói dối sẽ không được coi là một người
làm việc nhóm hiệu quả. Một số người quản thì sử dụng cách đe doạ để làm cho đội
ngũ trung thành hơn. Một số trường hợp khác thì lo lắng nhân viên không trung thành
mặc đã được nâng lương thăng chức. Một số người quản thì cho rằng nhân
viên của h hợp tác với các nhân hoặc phòng ban khác trong công ty cho thấy sự
thiếu trung thành với cấp trên của mình.
Rõ ràng, yêu cầu nhân viên chứng tỏ lòng trung thành bằng các hành động không thích
hợp sẽ không gây dựng nên lòng trung thành. Thay vào đó, nó thường làm xói mòn mối
quan hệ giữa cấp trên và nhân viên.
Mặt khác, trong thời buổi kinh tế thị trường hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu về
nguồn nhân lực mạnh ngày càng tăng. Các nhân viên giỏi, người tài luôn được săn đón
gắt gao. Việc thu hút, tuyển dụng nhân viên giỏi đã khó như thế, thì việc tạo dựng họ
lòng trung thành hoặc giữ chân họ lại càng khó hơn.
1
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi 9 10 695