Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết hợp đồng ngoại thương

Được đăng lên bởi tybanhbeo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH VIẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG VÀ CÁC HỢP ĐỒNG MẪU
Hợp đồng ngoại thuơng rất quan trọng bởi nó là kết quả của một quá trình đàm phán
( Gồm 5 giai đoạn :Chuẩn bị ,Tiếp xúc, Đàm phán, Ký kết hợp đồng, Rút kinh nghiệm).
Hợp đồng ngoại thuơng là cơ sở để ngân hàng mở L/C và đảm bảo cho nhà nhập khẩu
khả năng nhận được đúng, và đầy đủ hàng hóa, vể phía nhà xuất khẩu là cơ sở để đảm
bảo đuợc thanh toán. Hợp đông còn là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấ, khiếu
nại nếu có về sau giữa bên mua và bên bán

PHẦM MỞ ĐẦU
Hợp đồng mở đầu bằng chữ CONTRACT hay SALES CONTRACT, cách thứ nhất
thông dụng hơn
Tiếp đó là số hợp đồng: No
Ngày ký hợp đồng : Date :
Tiếp theo là :
Ho Chi Minh city, S.Viêt Nam (Vị trí ký hợp đồng)
Giữa : Beetween
Công ty: company
Địa chỉ : address
Số điện thoại......Fax .....Tel.... Fax.....
Đại diện bởi ......chức vụ .....Presented by ...position ...
Sau đây gọi là bên bán: Hereinafter called "The Seller"
Và.....And
Công ty: company
Địa chỉ : address
Số điện thoại......Fax .....Tel.... Fax.....
Đại diện bởi ......chức vụ .....Presented by ...position ...
Sau đây gọi là bên mua: Hereinafter called "The Buyer"
Hai bên đồng ý ký vào hợp đồng này với các điều khỏan và điều kiện sau :
The two parties have agreed to sign this contract covering the following terms and
conditions :
Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng các câu sau :It has been matually agreed to the
sale and purchase of ...on the terms and conditions as follows:
hoặc
Both sides have matually agreed to enter this contract on the following terms and

conditions:
hoặc
It is mutually agreed that the Seller sells and the uyer buys commodities on the following
terms and conditions:

PHẦM NỘI DUNG
Sau phần mở đầu là đi vào phần nội dung của hợp đồng :
Về cơ bản : Hợp đồng phải có các điều khỏan sau :
1.Commodity : Tên thương mại của hàng hóa mua bán, phải ghi rõ xuất xứ hàng hóa, đối
với các loại ngũ cốc thì còn có vụ mùa nào, loại nào
2.Quality (Specification) : Ở đây ghi rõ chất lượng yêu cầu cụ thể đối với từng lọai hàng
hóa
Giữa 2 mục này và có thể nhiều mục khác có thể được gộp chung lại nhưng nhất thiết
phải có .
Để rõ hơn ta có thể lấy ví dụ :

Gạo :Rice
Ta ghi như sau :
1.Commodity : Viet Nam long grain white rice
2.Quality :
-Moisture : 15% max -Độ ẩm
-Foreign matter : 5% max -Tạp chất
-Crop :2006-2007
-Brokens : 15% max
Hay

Phân urê
1. Commodity : Urea fertilizer
Origin : Indonesia Xuất xứ
2.Specification :

Moisture : 0.5% max
Biuret : 1% max
Nitrogen : 46% min
Color :White
F...
CÁCH VIẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG VÀ CÁC HỢP ĐỒNG MẪU
Hợp đồng ngoại thuơng rất quan trọng bởi nó là kết quả của một quá trình đàm phán
( Gồm 5 giai đoạn :Chuẩn bị ,Tiếp xúc, Đàm phán, Ký kết hợp đồng, Rút kinh nghiệm).
Hợp đồng ngoại thuơng là cơ sở để ngân hàng mở L/C và đảm bảo cho nhà nhập khẩu
khả năng nhận được đúng, và đầy đủ hàng hóa, vể phía nhà xuất khẩu là cơ sở để đảm
bảo đuợc thanh toán. Hợp đông còn là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấ, khiếu
nại nếu có về sau giữa bên mua và bên bán
PHẦM MỞ ĐẦU
Hợp đồng mở đầu bằng chữ CONTRACT hay SALES CONTRACT, cách thứ nhất
thông dụng hơn
Tiếp đó là số hợp đồng: No
Ngày ký hợp đồng : Date :
Tiếp theo là :
Ho Chi Minh city, S.Viêt Nam (Vị trí ký hợp đồng)
Giữa : Beetween
Công ty: company
Địa chỉ : address
Số điện thoại......Fax .....Tel.... Fax.....
Đại diện bởi ......chức vụ .....Presented by ...position ...
Sau đây gọi là bên bán: Hereinafter called "The Seller"
Và.....And
Công ty: company
Địa chỉ : address
Số điện thoại......Fax .....Tel.... Fax.....
Đại diện bởi ......chức vụ .....Presented by ...position ...
Sau đây gọi là bên mua: Hereinafter called "The Buyer"
Hai bên đồng ý ký vào hợp đồng này với các điều khỏan và điều kiện sau :
The two parties have agreed to sign this contract covering the following terms and
conditions :
Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng các câu sau :It has been matually agreed to the
sale and purchase of ...on the terms and conditions as follows:
hoặc
Both sides have matually agreed to enter this contract on the following terms and
Cách viết hợp đồng ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách viết hợp đồng ngoại thương - Người đăng: tybanhbeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cách viết hợp đồng ngoại thương 9 10 969