Ktl-icon-tai-lieu

Cái nhìn chủ quan về FTA Việt Hàn

Được đăng lên bởi thuy92kr
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
________________o0o_______________

BÀI TIỂU LUẬN
CHỦ ĐỀ : Tình hình ký kết Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc và ý kiến cá
nhân

Bộ môn

: Thương mại quốc tế

Giảng viên

: Ths. Nguyễn Hùng Cường

Sinh viên

: Đặng Thị Thu Thủy

MSSV

: 10040723 ( tiếng Hàn Quốc)
: Lớp luật liên kết 4

HÀ NỘI
Tháng 01/2015
MỤC LỤC

Tình hình ký kết Hiệp định FTA Việt – Hàn và ý kiến cá nhân

I. Tình hình ký kết FTA Việt Nam – Hàn Quốc
1 : Tổng quan tiến trình đàm phán
Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam
với kim ngạch thương mại năm 2011 đạt 18 tỷ USD. Hàn quốc cũng là nhà đầu tư lớn
nhất của Việt Nam với khoảng 3.500 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 24,5 tỷ USD.
Hàn Quốc hiện đã và đang là đối tác thương mại, là nhà đầu tư lớn quan trọng
hàng đầu của Việt Nam. Vì thế nhằm thúc đầy hơn nữa quan hệ 2 nước trên tất cả các
lĩnh vực, tháng 08 năm 2012, 2 quốc gia đã thống nhất tiến đến cùng ngồi vào bàn đàm
phán ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc ( FTA Việt Nam – Hàn
Quốc ). Sau 02 năm trải qua nhiều phiên đàm phán, cuối cùng nhân dịp Hội nghị Cấp cao
đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, với sự chứng
kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, chiều
10/12 tại Busan (Hàn Quốc), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng
Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-Jick đã ký Biên bản
thoả thuận về kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
(VKFTA). Dưới đây là bảng thống kê cụ thể các mốc thời gian tiến hành các phiên đàm
phán của 2 quốc gia:
2008

09/12/2008
06/2008
10/2010

2010
23~24/06/2010
2011

08/11/2011
06~07/10/2011
30~31/08/2011

Khai mạc vòng đàm phán chung 2 nước tại Hội nghị
Chính sách Hàn Quốc– Nam Mĩ lần thứ 4
Hội nghị về vòng đàm phán thứ nhất
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn – Việt lần thứ 2
tại Hà Nội
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn – Việt lần thứ 1
tại Seoul
Lựa chọn Báo cáo Nghiên cứu chung nhân dịp Hội nghị
thượng đỉnh Hàn – Việt
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn – Việt lần thứ 6
tại Đà Nẵng
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn – Việt lần thứ 5

Đặng Thị Thu Thủy –Luật liên kết k4 – Bộ môn : Thương mại quốc tế

Page 2

Tình hình ký kết Hiệp định FTA Việt – Hàn và ý kiến cá nhân

28~29/07/2011
16~17/03/2011

tại Busan
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn – Việt lần thứ 4
tại Hà Nội
Khai mạc Hội nghị đàm phán FTA Hàn –Việt lần thứ 3 tại

12/12/2012

03~04/0...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT
________________o0o_______________
BÀI TIỂU LUẬN
CHỦ ĐỀ : Tình hình ký kết Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc và ý kiến cá
nhân
Bộ môn : Thương mại quốc tế
Giảng viên : Ths. Nguyễn Hùng Cường
Sinh viên : Đặng Thị Thu Thủy
MSSV : 10040723 ( tiếng Hàn Quốc)
: Lớp luật liên kết 4
HÀ NỘI
Tháng 01/2015
MỤC LỤC
Cái nhìn chủ quan về FTA Việt Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cái nhìn chủ quan về FTA Việt Hàn - Người đăng: thuy92kr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cái nhìn chủ quan về FTA Việt Hàn 9 10 968