Ktl-icon-tai-lieu

Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp

Được đăng lên bởi htq8269
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thảo luận nhóm 3 – CH18A - QLKT
Họ và tên: Hà Thu Quyên
2.2. Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp
Thị trường lao động ở Việt Nam mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Chất
lượng lao động và năng suất lao động thấp. 2/3 trong tổng số việc làm không bền
vững…
Trong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi thị trường lao động ở Việt
Nam phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh
tế. Thế nhưng, do mới hình thành và phát triển chưa đồng bộ, nên thị trường lao động
Việt Nam đang bộc lộ nhiều yếu điểm lẫn mâu thuẫn, trong đó nghiêm trọng nhất là
mất cân bằng giữa cung và cầu, năng suất lao động thấp. Trong khi chúng ta dư thừa
sức lao động ở nông thôn thì ở lĩnh vực phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ
trung cao cấp lại thiếu hụt lao động trầm trọng.
Những năm vừa qua hệ số co giãn việc làm ở nước ta chỉ đạt mức trung bình 0,28%
(tức là khi GDP tăng thêm 1% thì việc làm chỉ tăng 0,28%), so với các nước trong khu
vực hệ số co giãn việc làm còn thấp. Điều này có nghĩa là tăng trưởng chưa tạo ra
nhiều việc làm, đem lại lợi ích cho người lao động.
Hiện cả nước vẫn còn trên 50% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều
này cho thấy Việt Nam vẫn là một nước kém phát triển và tình trạng thiếu việc làm ở
nông thôn vẫn trầm trọng (chiếm tỷ trọng gần 97% trong tổng số lao động thiếu việc
làm chung).
Mặc dù, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đã có tín hiệu tích cực nhưng chưa theo kịp
tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và việc phân phối, sử dụng lao động trong các khu
vực kinh tế mất cân đối. Cụ thể, ở khu vực ngoài nhà nước sử dụng (trên 87%) lao
động xã hội, nhưng đại bộ phận làm việc ở hộ cá thể, sản xuất nhỏ phân tán, phi chính
thức với trình độ công nghệ, phương thức sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp.
Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ việc làm không bền vững chiếm tỷ lệ 2/3 hoặc 3/4. Tình
trạng việc làm khu vực phi chính thức (chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số việc làm) nhưng
không được hưởng chính sách an sinh xã hội, luôn đối mặt với việc làm bấp bênh, thu
nhập thấp, ít được bảo vệ. Đó là cái vòng luẩn quẩn trong bức tranh chung của thị
trường lao động Việt Nam: chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, năng suất lao
động thấp và cuối cùng cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Mặc dù cơ chế và chính sách tiền lương đã đổi mới và nhiều lần điều chỉnh theo định
hướng thị trường, nhưng mức lương tối thiểu và cơ bản mới chỉ đáp ứng 60%-65%
nhu cầu cơ bản của người lao động (thấp hơn m...
Bài thảo luận nhóm 3 – CH18A - QLKT
Họ và tên: Hà Thu Quyên
2.2. Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp
Thị trường lao động Việt Nam mất cân đối nghiêm trọng giữa cung cầu. Chất
lượng lao động năng suất lao động thấp. 2/3 trong tổng số việc làm không bn
vững…
Trong xu thế hội nhập sâu o nền kinh tế thế giới, đòi hỏi thị trường lao động ở Việt
Nam phát triển linh hoạt để hỗ trng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh
tế. Thế nhưng, do mi hình thànhphát triển chưa đồng bộ, nên thị trường lao động
Việt Nam đang bộc lộ nhiều yếu điểm lẫn mâu thuẫn, trong đó nghiêm trọng nhất
mất cân bằng giữa cung và cầu, năng suất lao động thấp. Trong khi chúng ta thừa
sức lao động nông thôn thì lĩnh vực phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ
trung cao cấp lại thiếu hụt lao động trầm trọng.
Nhữngm vừa qua h số co giãn việc m ớc ta chỉ đạt mức trung nh 0,28%
(tức là khi GDP tăng thêm 1% thì việc làm chỉ tăng 0,28%), so với các nước trong khu
vực hệ số co giãn việc làm còn thấp. Điều này nghĩa tăng trưởng chưa tạo ra
nhiều việc làm, đem lại lợi ích cho người lao động.
Hiện c nước vẫn còn trên 50% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều
này cho thấy Việt Nam vẫn một nước m phát triển và tình trạng thiếu việc m
nông thôn vẫn trầm trọng (chiếm tỷ trọng gần 97% trong tổng s lao động thiếu việc
làm chung).
Mặc dù, sự chuyển dịch cấu lao động đã tín hiệu tích cực nhưng chưa theo kịp
tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế việc phân phối, sử dụng lao động trong các khu
vực kinh tế mất cân đối. C thể, khu vực ngoài nhà nước s dụng (trên 87%) lao
động xã hội, nhưng đại bộ phận làm việc ở hthể, sản xuất nhỏ phân tán, phi cnh
thức với trình độ công nghệ, phương thức sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp.
Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ việc làm không bền vững chiếm tỷ lệ 2/3 hoặc 3/4. Tình
trạng việc làm khu vực phi chính thức (chiếm tỷ lệ 70% trong tổng số việc làm) nhưng
không được hưng chính sách an sinh hội, luôn đối mặt với việc làm bấp bênh, thu
nhập thấp, ít được bảo vệ. Đó cái vòng luẩn quẩn trong bc tranh chung của thị
trường lao động Việt Nam: chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, năng suất lao
động thấp và cuối cùng cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Mặc dù chế và chính sách tiền lương đã đổi mớinhiều lần điều chỉnh theo định
hướng thị trường, nhưng mức lương tối thiểu bản mới chỉ đáp ứng 60%-65%
nhu cầu bản của người lao động (thấp hơn mức ơng trả trên thị trường, gần với
ngưỡng nghèo). Nhìn chung, hệ thống thang bảng lương hiện hành rườm rà, phức tạp
và chưa theo kịp sự phát triển của thị trường sức lao động.
vai trò quản lý, điều tiết thị trường lao động, Nhà nước cần đầu thích đáng vào
phát triển sở hạ tầng của thị trường lao động (cập nhật thông tin, vấn giới thiệu
Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp - Trang 2
Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp - Người đăng: htq8269
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cân bằng trên thị trường lao động ngành Công nghiệp 9 10 995