Ktl-icon-tai-lieu

Cập nhật tình hình kinh tế Viêt Nam

Được đăng lên bởi Lan Anh Nguyen
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỂM LẠI
Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam

DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI SOẠN THẢO
Cho Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam
Thành phố Hà Tĩnh, 8-9 tháng 6, 2011

Báo cáo này do Deepak Mishra và Đinh Tuấn Việt soạn thảo, có sự đóng góp của các đồng
nghiệp gồm Mette Frost Bertelsen, Ben Bingham, Sameer Goyal, Ivailo Izvorski, Valerie Kozel,
Keiko Kubota và Triệu Quốc Việt, dưới sự hướng dẫn của Victoria Kwakwa. Nguyễn Lan
Phương hỗ trợ biên soạn.
BẢN DNCH KHÔNG CHÍNH THỨC

VIỆT NAM – ĐIỂM LẠI

T6/2011

MỤC LỤC
TÓM TẮT TỔNG QUAN
I.

II.

III.

DIỄN BIẾN KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ KHU VỰC GẦN ĐÂY VÀ TRIỂN VỌNG
A

Kinh tế toàn cầu phục hồi: Vững chắc nhưng không đồng đều

B

Bối cảnh khu vực: Việt Nam có phải là ngoại lệ so với chuNn khu vực

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẦN ĐÂY CỦA VIỆT NAM
A.

Phục hồi theo chu kỳ kinh tế trong bối cảnh chậm chuyển dịch cơ cấu

B.

Ngọai thương phát triển mạnh

C.

Cán cân đối ngoại – tâm trạng lẫn lộn

D.

Lạm phát gia tăng ở mức cao

E.

Ước tính Chỉ số bình ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam

F.

Tình hình tài khóa và nợ quốc gia

G.

Diễn biến trong khu vực ngân hàng

CÁC ĐỘNG THÁI CHÍNH SÁCH
A.

IV.

Nghị quyết 11: Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu

TRIỂN VỌNG TRONG VÀ SAU NĂM 2011

Phụ lục
Ước tính Chỉ số bình ổn Kinh tế Vĩ mô của Việt Nam (VIMS)

3

VIỆT NAM – ĐIỂM LẠI

T6/2011

TÓM TẮT TỔNG QUAN
i.

Trong vài năm vừa qua, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đi theo một xu hướng
đã được dự đoán trước. Khi đối mặt với các cú sốc bên ngoài, các cơ quan chức năng lựa chọn
bảo vệ tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, kể cả khi điều đó có nghĩa là phải chịu mức độ
bất ổn về kinh tế vĩ mô cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ tăng trưởng chậm lại chỉ
chút ít và nền kinh tế thường xuyên rơi vào tình trạng tăng trưởng nóng. Do vậy, khi nền kinh tế
bắt đầu tăng trưởng quá nóng vào cuối năm 2010 và sau những trì hoãn trong việc rút lại các gói
kích thích tài khóa và tiền tệ đã được áp dụng vào năm 2009, không nhiều nhà quan sát dự đoán
rằng chính phủ lại có phản ứng kiên quyết nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô kế
tiếp.

ii.

Tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô hiện nay có mức độ trầm trọng ngang bằng với đợt
tăng trưởng nóng trước vào giữa năm 2008. Chúng tôi thử xây dựng một mô hình ước tính
tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô – Chỉ số Ổn định Kinh tế Vĩ mô của Việt Nam (VIMIS) dựa trên
biến động của bốn biến số là tỉ giá danh nghĩa, dự trữ ngoại hối, tốc độ lạm phát và lãi suất danh
nghĩa. Kết quả của phép đo...
ĐIM LI
Cp nht Tình hình Phát trin Kinh tế Vit Nam
DO NGÂN HÀNG TH GII SON THO
Cho Hi ngh Tư vn các nhà tài tr cho Vit Nam
Thành ph Hà Tĩnh, 8-9 tháng 6, 2011
Cập nhật tình hình kinh tế Viêt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cập nhật tình hình kinh tế Viêt Nam - Người đăng: Lan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Cập nhật tình hình kinh tế Viêt Nam 9 10 843