Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn giao dịch thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Thu Anh Viet Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
120 Câu hỏi GD
PHẦN CŨ

1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?
2.So sánh đấu giá và đấu thầu
3.So sánh môi giới và đại lý
4.Mua bán đối lưu là gì? Các hình thức?
5.Sở giao dịch hang hóa là gì? có những hình thức giao dịch nào?
6.Hợp đồng mua bán là gì? Ý nghĩa của nguồn luật điều chỉnh trong thương
mại quốc tế.
7.Incoterms là gì? Những chú ý khi sử dụng?
8.Có những chỉ tiêu chất lượng nào đối với hang kỹ thuật(cái này t chịu,
xong hỏi thêm ví dụ là xe Honda:-s)
9.Bài tập về trọng lượng thương mại, cái này dễ.
10.Dung sai là gì? Giá dung sai quy định ntn trong hợp đồng ( con bạn t vào
cái này, tạch luôn:-s)
11.Phân biệt LC với nhờ thu.
12.LC là gì? LC ko hủy ngang là gì?
13.Thế nào là bkk? Ý nghĩa của bất khả kháng trong hợp đồng(câu này của t,
hỏi thêm, các cách quy định bkk trong hợp đồng-> tạch:-<)
14. Thế nào là trọng tài? Đặc điểm? phân loại (hỏi thêm, các bước xử =
trọng tài)
15.Thế nào là điều khoản khiếu nại? nghĩa vụ bên bán và mua?

16.Nghiên cứu thương nhân (đọc xong bạn t kêu chả hiểu thương nhân là gì,
cô gợi ý đó là đối tác kinh doanh) thì cần nghiên cứu j?
17.Đàm phán là gì? Các hình thức đàm phán, ưu nhược (hỏi thêm, ví dụ cho
vấn đề phong tục tập quán, văn hóa ảnh hưởng tới đàm phán trực tiếp)
18. Soạn thảo các điều khoản hợp đồng than với các điều khoản số lượng
chất lượng, giá.(hỏi thêm, ai cấp giấy phép xuất khẩu than:-s)
19. Quy trình xuất hang bằng container? FCL, LCL
20.Quy trình nhập hang bằng container?
21. Việt Nam thường xuất khẩu sử dụng cơ sở giao hang nào khi xuất café:-s
22.C/O là gì? Các loại CO chính, ai cấp?
23.Bài tập quy đổi cùng điều kiện tín dụng, FOB-> CIF.
24. Nội dung của L/C? quy tắc lập L/C? Những thông tin cần kiểm tra của
L/C đối với người XK.
25. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF? hàng hóa bị hỏng hóc do
chất lượng tàu bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai?
26. Bảo hiểm theo điều kiện CIF?
27. Điều kiện giá cả?
28. Phân biệt đại lý và môi giới?
29. Khái niệm Incoterms? Lưu ý khi sử dụng Incoterms?
30. Điều khoản trọng tài?
31. Quá trình giao hàng đóng trong container?
32. Liệt kê phiếu đóng gói? đóng gói chi tiết?
33. Điều khoản bao bì?
34. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì?
35. Các chứng từ pháp lý khi nhận hàng?
36. Hoàn giá?

37. Mua bán đối lưu?
38. Các bước giao dịch thông thường?
39. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tái xuất?
40. Ý nghĩa của việc thông báo giao hàng?
41. L/C hủy ngang?
42. Các biện pháp nghiệp vụ tại sở giao dịch hàng hóa?
43. Trọng lượng giao hàng?
44. Kh...
120 Câu hỏi GD
PHẦN CŨ
1.Các bước tiến hành hợp đồng mua bán quốc tế?
2.So sánh đấu giá và đấu thầu
3.So sánh môi giới và đại lý
4.Mua bán đối lưu là gì? Các hình thức?
5.Sở giao dịch hang hóa là gì? có những hình thức giao dịch nào?
6.Hợp đồng mua bán là gì? Ý nghĩa của nguồn luật điều chỉnh trong thương
mại quốc tế.
7.Incoterms là gì? Những chú ý khi sử dụng?
8.Có những chỉ tiêu chất lượng nào đối với hang kỹ thuật(cái này t chịu,
xong hỏi thêm ví dụ là xe Honda:-s)
9.Bài tập về trọng lượng thương mại, cái này dễ.
10.Dung sai là gì? Giá dung sai quy định ntn trong hợp đồng ( con bạn t vào
cái này, tạch luôn:-s)
11.Phân biệt LC với nhờ thu.
12.LC là gì? LC ko hủy ngang là gì?
13.Thế nào là bkk? Ý nghĩa của bất khả kháng trong hợp đồng(câu này của t,
hỏi thêm, các cách quy định bkk trong hợp đồng-> tạch:-<)
14. Thế nào là trọng tài? Đặc điểm? phân loại (hỏi thêm, các bước xử =
trọng tài)
15.Thế nào là điều khoản khiếu nại? nghĩa vụ bên bán và mua?
Câu hỏi môn giao dịch thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn giao dịch thương mại quốc tế - Người đăng: Thu Anh Viet Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi môn giao dịch thương mại quốc tế 9 10 619