Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi tcdinh79
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI & BÀI TẬP ÔN TẬP
1. LÝ THUYẾT
Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và hữu
hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
Câu 2: Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu vực
này để cạnh tranh thắng thế KVTN
Câu 3: Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko đảm bảo
đạt được hiệu quả Pareto
Câu 4: Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn việc làm
cho người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
Câu 5: Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
Câu 6: Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa hiệu quả
Câu 7: Chương trình "Tấm lòng vàng" giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một hoàn thiện
Pareto
Câu 8: Câu "Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003 giảm
mạnh" là một nhận định thực chứng.
Câu 9: Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ quan của
mình chứ ko căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
Câu 10: Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn rằng sự
can thiệp đó hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
Câu 11: Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc quyền
Câu 12: Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc quyền tự
nhiên bằng 0
Câu 13: Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng
mà tại đó lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
Câu 14: Giải pháp trợ cấp ngoại ứng tích cực sẽ ko hiệu quả nếu số tiền chính phủ phải chi ra để trợ cấp
lớn hơn tổn thất PLXH tiết kiệm được
Câu 15: Đã là HHCC thì ko thể cung cấp cá nhân
Câu 16: Mọi HHCC đều tạo ra ngoại ứng tích cực
Câu 17: Định suất đồng đều khắc phục được hiện tượng tiêu dùng quá mức một HHCC, vì thế đây là một
giải pháp hiệu quả
Câu 18: Vấn đề kẻ ăn ko chí xuất hiện đối với HHCC thuần tuý
Câu 19: Mức sản lượng tối ưu thị trường lớn hơn mức sản lượng tối ưu xã hội trong ngoại ứng tiêu cực và
nhỏ hơn trong ngoại ứng tích cực

Câu 20: Thông tin ko đối xứng được coi là một dạng thất bại thị trường vì thông tin có các tính chất giống
như một hàng hoá công cộng
Câu 21: Giáo viên cho điểm cao đối với bài làm tốt và cho điểm xấu đối với bài làm kém là cách...
CÂU HỎI & BÀI TẬP ÔN TẬP
1. LÝ THUYẾT
Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và hữu
hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
Câu 2: Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu vực
này để cạnh tranh thắng thế KVTN
Câu 3: Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko đảm bảo
đạt được hiệu quả Pareto
Câu 4: Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn việc làm
cho người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
Câu 5: Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
Câu 6: Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa hiệu quả
Câu 7: Chương trình "Tấm lòng vàng" giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một hoàn thiện
Pareto
Câu 8: Câu "Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003 giảm
mạnh" là một nhận định thực chứng.
Câu 9: Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ quan của
mình chứ ko căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
Câu 10: Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn rằng sự
can thiệp đó hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
Câu 11: Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc quyền
Câu 12: Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc quyền tự
nhiên bằng 0
Câu 13: Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng
mà tại đó lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
Câu 14: Giải pháp trợ cấp ngoại ứng tích cực sẽ ko hiệu quả nếu số tiền chính phủ phải chi ra để trợ cấp
lớn hơn tổn thất PLXH tiết kiệm được
Câu 15: Đã là HHCC thì ko thể cung cấp cá nhân
Câu 16: Mọi HHCC đều tạo ra ngoại ứng tích cực
Câu 17: Định suất đồng đều khắc phục được hiện tượng tiêu dùng quá mức một HHCC, vì thế đây là một
giải pháp hiệu quả
Câu 18: Vấn đề kẻ ăn ko chí xuất hiện đối với HHCC thuần tuý
Câu 19: Mức sản lượng tối ưu thị trường lớn hơn mức sản lượng tối ưu xã hội trong ngoại ứng tiêu cực và
nhỏ hơn trong ngoại ứng tích cực
Câu hỏi ôn tập kinh tế công cộng - Trang 2
Câu hỏi ôn tập kinh tế công cộng - Người đăng: tcdinh79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập kinh tế công cộng 9 10 483