Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập maketing căn bản

Được đăng lên bởi Linh Khiết
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING CĂN BẢN
1) BẢN CHẤT CỦA MAR
- Marketing là một quá trình quản trị, trong đó mọi hoạt động Marketing đều hướng về
khách hàng, nhằm tạo ra các giá trị để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu và mong muốn của
họ.
- Các hoạt động chủ yếu của Marketing bao gồm: nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu
cầu, mong muốn và hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu, phân khúc và định vị, tứ
đó có các chiến lược về thiết kế và sản xuất sản phẩm/dịch vụ, định giá, thiết lập kênh
phân phối phù hợp và có các hoạt động xúc tiến bán các sản phẩm, tưởng và dịch vụ ấy.
- Mục tiêu chính của người làm Marketing là phát hiện ra mong muốn và nhu cầu có khả
năng thanh toán của con người.
2) MT Mar là gì?
- MT Mar của một ct là tập hợp tất cả các chủ thể, các lực lượng bên trong và bên ngoài ct
mà bộ phận ra quyết định Mar của ct ko thể khống chế được và chúng thường xuyên tác
động tốt hoặc ko tốt tới các quyết định Mar của ct


Vì sao nghiên cứu Mar?

- MT Mar luôn luôn xảy ra nhiều biến động, các yếu tố gây biến động đó có thể nằm bên
ngoài DN nhưng cũng có thể là yếu tố nằm bên trong DN, nó luôn thay đổi mà bộ phận
Mar ko kiểm soát được. Vì vậy, nghiên cứu MT Mar nhằm theo dõi, phát hiện để tự thay
đổi các quyết định Mar nhằm giảm thiểu những tác động xấu, khai thác tối đa những tác
động tốt hoặc để thích ứng một cách có lợi nhất.


Phân biệt MT vĩ mô & vi mô:

- Giống nhau: đều là MT Mar.
- Khác nhau:

MT Mar vĩ mô
+là những lực lượng trên mặt bằng xã hội lớn.
+tác động đến quỵết định Mar trong tòan ngành thậm chí trong tòan bộ nền KT.
+bộ phận Mar bị thụ động, ko thể dự đóan trước mà chỉ có thể tìm biện pháp khắc phục

MT Mar vi mô
+là những lực lượng bên trong ct
+tác động đến khả năng phục vụ KH.
+bộ phận mar có thể dự đóan được những biến động xảy ra.


Đề nghị sp cụ thể:

- DN A tung ra TT lọai dầu gội trị gàu mới chỉ trong thời gian ngắn DN này thu được lợi
nhuận khá lớn. ko lâu sau DN B cũng thuộc lĩnh vực dầu gội đầu tung thâm sp kem ủ làm
mượt tóc. Số lượng mua hang của DN A giảm hẳn, điều này gây a/h lớn đến bộ phận Mar
của DN, ko đầu hàng, DN này liền nghiên cứu để tạo ra sp mới. Trong qt làn sp thì ct này
bị CP phạt và bị báo chí lên án vì gây ô nhiễm MT trong qt họat động.
Trong ví dụ trên ta thấy MT Mar vi mô là đối thủ cạnh tranh, MT Mar vĩ mô là chính
trị_pháp luật. Cả 2 yếu tố này đều gây a/h lớn đến DN cũng như hđ Mar của họ.

3) Nhân tố a/h hành vi mua của KH:
- Văn hóa (nền VH,nhánh VH, sự giao lưu &biến đổi khí hậu)
- XH (giai tầng XH, nhó...
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING CĂN BẢN
1) BẢN CHẤT CỦA MAR
- Marketing là một quá trình quản trị, trong đó mọi hoạt động Marketing đều hướng về
khách hàng, nhằm tạo ra các giá trị để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu và mong muốn của
họ.
- Các hoạt động chủ yếu của Marketing bao gồm: nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu
cầu, mong muốn và hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu, phân khúc và định vị, tứ
đó có các chiến lược về thiết kế và sản xuất sản phẩm/dịch vụ, định giá, thiết lập kênh
phân phối phù hợp và có các hoạt động xúc tiến bán các sản phẩm, tưởng và dịch vụ ấy.
- Mục tiêu chính của người làm Marketing phát hiện ra mong muốn nhu cầu khả
năng thanh toán của con người.
2) MT Mar là gì?
- MT Mar của một ct là tập hợp tất cả các chủ thể, các lực lượng bên trong và bên ngoài ct
bộ phận ra quyết đnh Mar của ct ko thể khống chế được và chúng thường xuyên tác
động tốt hoặc ko tốt tới các quyết định Mar của ct
Vì sao nghiên cứu Mar?
- MT Mar luôn luôn xảy ra nhiều biến động, các yếu tố gây biến động đó có thể nằm bên
ngoài DN nhưng cũng thể yếu tố nằm bên trong DN, luôn thay đổi mà bộ phận
Mar ko kiểm soát được. vậy, nghiên cứu MT Mar nhằm theo dõi, phát hiện để tự thay
đổi các quyết đnh Mar nhằm giảm thiểu những tác động xấu, khai thác tối đa những tác
động tốt hoặc để thích ứng một cách có lợi nhất.
Phân biệt MT vĩ mô & vi mô:
- Giống nhau: đều là MT Mar.
- Khác nhau:
MT Mar vĩ mô
+là những lực lượng trên mặt bằng xã hội lớn.
+tác động đến quỵết định Mar trong tòan ngành thậm chí trong tòan bộ nền KT.
+bộ phận Mar bị thụ động, ko thể dự đóan trước mà chỉ có thể tìm biện pháp khắc phục
Câu hỏi ôn tập maketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập maketing căn bản - Người đăng: Linh Khiết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập maketing căn bản 9 10 496