Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập marketing công nghiệp

Được đăng lên bởi luongdung92
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING CÔNG NGHIỆP
Hãy cho biết sp chính, KH chính của 1 DN sx hàng hóa, dịch vụ CN.
Hãy nêu và giải thích sự khác biệt giữa mar cn và mar tiêu dùng
KH CN được chia thành những đối tượng nào? Định hướng mar cho từng đối tượng
Thảo luận về hành vi mua 1 loại mặt hàng CN cụ thể
Thực hành nghiên cứu trung tâm mua của 1 tổ chức cụ thể
Nguyên cứu quá trình quyết định mua của 1 tổ chức cho 1 loại sp, dịch vụ cụ thể,
Cho biết những người tham gia vào quá trình quyết định mua, ai là người ảnh
hưởng mua quan trọng nhất ?
7. Hãy nếu ví dụ về doanh nghiệp cụ thể mà a/c biết. Đối với DN này, các tổ chức nào
là KH của họ. Hãy phân chia thị trường của DN thành các phân đoạn thị trường.
Hãy giải thích tiêu thức mà a/c đã sử dụng.
8. Nêu đặc trưng sp trong mar CN
9. Trình bày quyết định liên quan đến chính sách sp trong mar CN
10. Phân tích những lý do dẫn đến thất bại trong việc phát triển sp mới trong mar CN
11. Trình bày nội dung quyết định liên quan đến dịch vụ hỗ trợ?
12. So sánh chiến lược sp trong thị trường CN và tiêu dùng. Giải thích, cho vd minh
họa.
13. Hãy tìm 1 sp CN. Mô tả đặc tính kỹ thuật. Xác định đối tượng KH mục tiêu và kế
hoạch xâm nhập thị trường:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Giới thiệu sp CN:-Các loại thể nhựa
-Dịch vụ call Center

14. Đặc điểm các phương tiện vận tải hiện nay ở VN
15. Tìm và phân tích 1 hợp đồng phân phối của nhà sx hàng hóa CN nào đó với trung

gian phân phối
16. Nghiên cứu nhà phân phối CN Metro: Quá trình hình thành và phát triển, thị
trường và KH mục tiêu. Vai trò của nhà phân phối CN ở thị trường VN hiện nay
17. So sánh sự khác biệt chiến lược giá trong thị trường CN và tiêu dùng
18. Những yếu tố cần quan tâm khi định giá trong thị trường CN
19. Tìm hiểu quy chế thầu do pháp luật quy định
20. Tìm 1 chương trình xúc tiến khuyếch trương của 1 DN sx hàng hóa, dịch vụ CN mà
a/c cho là hiệu quả? Giải thích
21. Tìm và đánh giá catalog sp của 1 DN CN
22. Tetra Park là 1 cty chuyên cung cấp thiết bị, bao bì giấy và quá trình cho các cty
thực phẩm. Hãy cho biết khoảng 5 KH của Tetra Park và cách tiếp cận các KH này
là gì?

...
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING CÔNG NGHIỆP
1. Hãy cho biết sp chính, KH chính của 1 DN sx hàng hóa, dịch vụ CN.
2. Hãy nêu và giải thích sự khác biệt giữa mar cn và mar tiêu dùng
3. KH CN được chia thành những đối tượng nào? Định hướng mar cho từng đối tượng
4. Thảo luận về hành vi mua 1 loại mặt hàng CN cụ thể
5. Thực hành nghiên cứu trung tâm mua của 1 tổ chức cụ thể
6. Nguyên cứu quá trình quyết định mua của 1 tổ chức cho 1 loại sp, dịch vụ cụ thể,
Cho biết những người tham gia vào quá trình quyết định mua, ai là người ảnh
hưởng mua quan trọng nhất ?
7. Hãy nếu ví dụ về doanh nghiệp cụ thể mà a/c biết. Đối với DN này, các tổ chức nào
là KH của họ. Hãy phân chia thị trường của DN thành các phân đoạn thị trường.
Hãy giải thích tiêu thức mà a/c đã sử dụng.
8. Nêu đặc trưng sp trong mar CN
9. Trình bày quyết định liên quan đến chính sách sp trong mar CN
10.Phân tích những lý do dẫn đến thất bại trong việc phát triển sp mới trong mar CN
11.Trình bày nội dung quyết định liên quan đến dịch vụ hỗ trợ?
12.So sánh chiến lược sp trong thị trường CN và tiêu dùng. Giải thích, cho vd minh
họa.
13.Hãy tìm 1 sp CN. Mô tả đặc tính kỹ thuật. Xác định đối tượng KH mục tiêu và kế
hoạch xâm nhập thị trường:
Giới thiệu sp CN:-Các loại thể nhựa
-Dịch vụ call Center
14.Đặc điểm các phương tiện vận tải hiện nay ở VN
15.Tìm và phân tích 1 hợp đồng phân phối của nhà sx hàng hóa CN nào đó với trung
gian phân phối
16.Nghiên cứu nhà phân phối CN Metro: Quá trình hình thành và phát triển, thị
trường và KH mục tiêu. Vai trò của nhà phân phối CN ở thị trường VN hiện nay
17.So sánh sự khác biệt chiến lược giá trong thị trường CN và tiêu dùng
18.Những yếu tố cần quan tâm khi định giá trong thị trường CN
19.Tìm hiểu quy chế thầu do pháp luật quy định
20.Tìm 1 chương trình xúc tiến khuyếch trương của 1 DN sx hàng hóa, dịch vụ CN mà
a/c cho là hiệu quả? Giải thích
21.Tìm và đánh giá catalog sp của 1 DN CN
22.Tetra Park là 1 cty chuyên cung cấp thiết bị, bao bì giấy và quá trình cho các cty
thực phẩm. Hãy cho biết khoảng 5 KH của Tetra Park và cách tiếp cận các KH này
là gì?
Câu hỏi ôn tập marketing công nghiệp - Người đăng: luongdung92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập marketing công nghiệp 9 10 313