Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập marketing quốc tế

Được đăng lên bởi minhchau-mk94-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 3 lần
100 câu hỏi thi vấn đáp Marketing quốc tế cho cả nhà
Chương 1 : Tổng quan về MKT
1.Chiến lc MKT phân biệt. Ví dụ
2.Chiến lc MKT tập trung. Ví dụ
3.Chiến lc MKT ko phân biệt. Ví dụ
4.ĐN MKT của P.Kotler và AMA 85. so sánh
5.Mục tiêu cơ bản của MKT
6.Trao đổi là gì? Các điều kiện trao đổi
7.Pb MKT hiện đại và truyền thống
8.Pb ước muốn – nhu cầu – lượng cầu
9.Quan điểm hoàn thiện sx
10.Triết lý MKT đối nội
11.Nêu các tiêu chí phân loại Marketing quốc tế?
12. Trình bày tháp nhu cầu của Maslow?
13. Phân biệt quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức xã hội 14. Quan điểm hoàn thiện sản phẩm?
15. Quan điểm Marketing đạo đức là gì? Cho ví dụ.
Chương 2: Môi trường MKT
1. Môi trường MKT là gì? Các yếu tố MT MKT
2.Các yếu tố doanh nghiệp có thể và không thể kiểm soát đc.
3.Mối liên quan giữa môi trường bên trong và bên ngoài?
Chương 3 : Nghiên cứu thị trường
1.Lựa chọn thị trường mục tiêu
2. Các quy trình nghiên cứu thị trường
3.phân đoạn thị trường, các tiêu thức phân đoạn TT
4. Phân loại TT. Ví dụ
5.Phân tích mô hình 5 áp lực
6.Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu
Chương 4 : Chiến lược thâm nhập thị trường
1.Nhương quyền thương mại
Chương 5 : Chiến lược sản phầm
1.Các loại sản phầm của DN SX
2. Ý nghĩa của IPLC
3.Bao bì? . Chức năng
4. Nhãn hiệu? Các yếu tố của nhãn hiệu
5.Vòng đời sp quốc gia.
6. Đặc điểm giai đoạn chín muồi
7.Chiến lc sp mới – tt hiện hữu
8. Ch lc sp mới – tt mới

9. Ch lc sp hiện hữu – tt
10. Ch lc sp hiện hữu – tt
11.Định vị sp. Các bước định vị sp
12.Sản phẩm kêu gọi có bán được không
13. Các bước phát triển sp mới
14. Quy trình mua hàng của tổ chức?
15. Quy trình ra quyết định mua hàng của cá nhân
16.Đặc điểm của giai đoạn thâm nhập?
17.Đặc điểm của giai đoạn tăng trưởng?
18.Đặc điểm của giai đoạn chín muồi?
19.Đặc điểm của giai đoạn suy tàn?
20. Chiến lược sản phẩm mới
21.Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của tổ chức khi mua hàng?
Chương 6 : Chiến lược giá
1. Hệ số co giãn cầu theo giá . Ý nghĩa
2.Pb giá hớt váng và giá tấn công.
3. Định giá theo tâm lý
4.Các căn cứ định giá
5.Định nghĩa điểm hòa vốn. Công thức điểm hòa vốn.
6.Các loại giá quốc tế.
7. chính sách gia theo vòng đời sản phẩm, nêu VD và phân tích VD.
8.phân tính các chiến lược giá quốc tế
Chương 7 : Chiến lược phân phối
1. Đặc điểm của bán lẻ
2.Chiến lược phân phối chọn lọc . Đặc điểm. Ứng dụng
3.Chiến lược phân phối độc quyền . Đặc điểm. Ứng dụng
4.Chiến lược phân phối tập trung . Đặc điểm. Ứng dụng
5.Phân biệt hình thức phân phối trực tiếp – gián tiếp.
6. Kênh ...
100 câu hỏi thi vấn đáp Marketing quốc tế cho cả nhà
Chương 1 : Tổng quan về MKT
1.Chiến lc MKT phân biệt. Ví dụ
2.Chiến lc MKT tập trung. Ví dụ
3.Chiến lc MKT ko phân biệt. Ví dụ
4.ĐN MKT của P.Kotler và AMA 85. so sánh
5.Mục tiêu cơ bản của MKT
6.Trao đổi là gì? Các điều kiện trao đổi
7.Pb MKT hiện đại và truyền thống
8.Pb ước muốn – nhu cầu – lượng cầu
9.Quan điểm hoàn thiện sx
10.Triết lý MKT đối nội
11.Nêu các tiêu chí phân loại Marketing quốc tế?
12. Trình bày tháp nhu cầu của Maslow?
13. Phân biệt quan điểm Marketing và quan điểm Marketing đạo đức xã hội 14. Quan điểm hoàn thiện sản phẩm?
15. Quan điểm Marketing đạo đức là gì? Cho ví dụ.
Chương 2: Môi trường MKT
1. Môi trường MKT là gì? Các yếu tố MT MKT
2.Các yếu tố doanh nghiệp có thể và không thể kiểm soát đc.
3.Mối liên quan giữa môi trường bên trong và bên ngoài?
Chương 3 : Nghiên cứu thị trường
1.Lựa chọn thị trường mục tiêu
2. Các quy trình nghiên cứu thị trường
3.phân đoạn thị trường, các tiêu thức phân đoạn TT
4. Phân loại TT. Ví dụ
5.Phân tích mô hình 5 áp lực
6.Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu
Chương 4 : Chiến lược thâm nhập thị trường
1.Nhương quyền thương mại
Chương 5 : Chiến lược sản phầm
1.Các loại sản phầm của DN SX
2. Ý nghĩa của IPLC
3.Bao bì? . Chức năng
4. Nhãn hiệu? Các yếu tố của nhãn hiệu
5.Vòng đời sp quốc gia.
6. Đặc điểm giai đoạn chín muồi
7.Chiến lc sp mới – tt hiện hữu
8. Ch lc sp mới – tt mới
câu hỏi ôn tập marketing quốc tế - Trang 2
câu hỏi ôn tập marketing quốc tế - Người đăng: minhchau-mk94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
câu hỏi ôn tập marketing quốc tế 9 10 611