Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn thi môn quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi hienxsb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi Ôn thi: MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(Môn cô giáo: Phan Thị Thành)

1.Nêu các phương thức QLNN về Văn hóa – xã hội ở nước ta trong giai đoạn
hiện nay.
2.Vì sao nói quản lý văn hóa bằng phương pháp luật là phương pháp quản lý
hiệu quả nhất.
3.Phân tích các chính sách về ý tế và chăm sóc sức khỏe ở nước ta hiện nay.
4.Có ý kiến cho rằng: ở thị trường văn hóa sản phẩm được mua bán nhưng
không mang tính hàng hóa thuần túy. Bằng kiến thức đã học anh, chị hãy làm
sáng tỏ ý kiến trên?
Chúc các bạn ôn tập thi tốt nhé !

...
Câu hỏi Ôn thi: MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
(Môn cô giáo: Phan Thị Thành)
1.Nêu các phương thức QLNN về Văn hóa hội nước ta trong giai đoạn
hiện nay.
2.Vì sao nói quản văn hóa bằng phương pháp luật phương pháp quản
hiệu quả nhất.
3.Phân tích các chính sách về ý tế và chăm sóc sức khỏe ở nước ta hiện nay.
4.Có ý kiến cho rằng: thị trường văn hóa sản phẩm được mua bán nhưng
không mang tính hàng hóa thuần túy. Bằng kiến thức đã học anh, chị hãy làm
sáng tỏ ý kiến trên?
Chúc các bạn ôn tập thi tốt nhé !
câu hỏi ôn thi môn quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: hienxsb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi ôn thi môn quản lý nhà nước về xã hội 9 10 427