Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Được đăng lên bởi thanhhuephi
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2542 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 1.Khái niệm và đặc trng của kinh tế thị trờng hãy dùng khái niệm và đặc trng
để đối chiếu với nền kinh tế nớc ta và cho biết nhận xét của mình về tính chất và
trình độ thị trờng của nền kinh tế đó
Câu 2: Các cách phân loại doanh nghiệp và các loại doanh nghiệp theo cách phân
loại .
Câu3: Các chủ thể của nền KTTT ? Các chr thể này tác động liên nhau thông qua
những phản ứng gì?
Câu4: Chức năng nhiệu vụ của kinh kế đối ngoại . Liên hệ thực tiễn nớc ta để thấy
rõ chức năng, nhiệu vụ đó.
Câu5: u khuyết tật của kinh tế thị trờng? nguồn gốc căn bản của các u khuyết tật
đó là gì?
Câu6:Các cách tiếp cận doanh nghiệp và khái niệm về doanh nghiệp? Những quan
niệm nh thế về doanh nghiệp có tác dụng gì đối với mỗi ngời tiếp cận và nguyên
cứu doanh nghiệp .
Câu7: Khái quoát về phơngthwúc quản lý về kinh tế, Sự vận dụng các phơng thức
trên trong thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế ở nớc ta trong thời kỳ đổi mới có gì
khác trớc
Câu8: Nội dung định hớng XHCN cho nền kinh tế thị trường ở nớc ta xét về mục
tiêu cuối cùng? Trên thực tế nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay có theo đúng
định hớng đó không? Chứng mimh
Câu9: Phơng thức kích thích trong quản lý nhà nớc về kinh tế? Vì sao để quản lý
kinh tế thị trờng cần tăng cờng phơng thức kích thích? Thực tiễn quản lý nhà nớc
về kinh tế của nớc ta có nh vậy không .
Câu 10 Phân tích ý nghĩa, tác dụng của các định hướng xây dựng thực thể nền
kinh tế thị trờng của nớc ta đối với việc bảo đảm mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế,
nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay có theo đúng định hướng đó không?
Chứng minh .(xem câu 8)
Câu 11: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nớc về kinh tế .
Câu12:Nêu khái quoát những việc mà nhà nớc phải làm để chuyển nền kinh tế kế
hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng? Liền hệ thực tiễn nớc ta, cho nhận
xét
Câu13: Đối tợng, phạm vi của quản lý nhà nớc về kinh tế ? Vì sao nhà nớc cần
phải quản lý các đối tợng, phạm vi đó của hoạt động kinh tế? Nhà nớc ta đã quán
xuyến các đối tợng và phạm vi đó trong hoạt động quản lý của mình cha?
Câu14: Chức năng của quản lý nhà nớc về kinh tế? Nhận xét việc thực hiện các
chức năng này của nhà nớc ta.
1

Câu15: Khái niệm về cơ sở kinh tế, và cơ chế quản lý kinh tế? Đối với nhà quản
lý kinh tế nhận thức về cơ chế kinh tế có tác dụng gì đối với công tác quản lý.
Câu16: Các biểu hiện của một cơ chế quản lý
Câu17: Trong điều kiện nào Đảng và nhà nớc ta quyết định chuyển nền kinh tế kế
hoạch hoá tập trung sang nền k...
1
Câu Hi Quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 1.Khái niệm đặc trng của kinh tế thị trờng hãy ng khái nim đặc trng
để đối chiếu với nền kinh tế nớc ta và cho biết nhận xét của mình vtính chất và
trình đthị trờng của nền kinh tế đó
Câu 2: Các cách phân loại doanh nghiệp và các loại doanh nghiệp theo cách phân
loại .
Câu3: Các chủ thể của nền KTTT ? c chr thể này tác đng liên nhau thông qua
những phản ứng gì?
Câu4: Chức năng nhiệu vụ của kinh kế đối ngoại . Liên hệ thực tiễn nớc ta đthấy
rõ chức năng, nhiệu vụ đó.
Câu5: u khuyết tật của kinh tế thị trờng? nguồn gốc căn bản của các u khuyết tật
đó là gì?
Câu6:Các cách tiếp cận doanh nghiệp và khái niệm về doanh nghiệp? Những quan
niệm nh thế về doanh nghiệp tác dụng gì đối với mỗi ngời tiếp cận và nguyên
cứu doanh nghiệp .
Câu7: Khái quoát vphơngthwúc quản lý về kinh tế, Sự vận dụng các phơng thức
trên trong thực tiễn quản lý nhà nớc về kinh tế ở nớc ta trong thời kỳ đổi mới có gì
khác trớc
Câu8: Nội dung định hớng XHCN cho nền kinh tế thtrường ở nớc ta xét về mục
tiêu cuối cùng? Trên thực tế nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay theo đúng
định hớng đó không? Chứng mimh
Câu9: Phơng thức kích thích trong quản nhà nớc về kinh tế? Vì sao đquản lý
kinh tế thị trờng cần tăng cờng png thức kích thích? Thực tiễn quản nhà nớc
về kinh tế của nớc ta có nh vậy không .
Câu 10 Phân tích ý nghĩa, tác dụng của các định hướng xây dựng thực thể nền
kinh tế thị trờng của nớc ta đối với việc bảo đảm mục tiêu cui cùng. Trên thực tế,
nền kinh tế thtrường của nước ta hiện nay có theo đúng định hướng đó không?
Chứng minh .(xem câu 8)
Câu 11: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nớc về kinh tế .
Câu12:Nêu khái quoát những việc mà nhà nc phải m để chuyển nền kinh tế kế
hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thtrờng? Liền hthực tiễn nớc ta, cho nhận
xét
Câu13: Đối tợng, phạm vi của quản lý nhà nớc về kinh tế ? Vì sao nhà nớc cần
phải quản các đối tợng, phạm vi đó của hoạt động kinh tế? Nhà nớc ta đã quán
xuyến các đối tợng và phm vi đó trong hoạt động quản lý của mình cha?
Câu14: Chc ng của quản nhà nớc về kinh tế? Nhận xét việc thực hiện c
chức năng này của nhà nớc ta.
CÂU HỎI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - Người đăng: thanhhuephi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
CÂU HỎI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 9 10 855