Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi quảng trị phòng

Được đăng lên bởi taothithuylinh-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập
1. Lập kế hoạch lao động theo ngày:
Khách sạn “A” được xếp hạng , có 60 phòng. Bộ phận phục vụ buồng có 14 nhân
viên.
Được biết tình hình khách lưu trú như sau:
- Ngày 10 tháng 5: 60 phòng có khách
- Ngày 11 tháng 5:
+ 20 phòng sẽ đón khách (đặt trước).
+ 30 phòng khách sẽ trả.
Anh (chị) hãy lập kế hoạch lao động cho bộ phận phục vụ buồng vào ngày 11 tháng 5
2. Lập kế hoạch lao động theo tháng, quý:
Khách sạn “A” được xếp hạng , có 140 phòng. Bộ phận phục vụ buồng có 32 nhân
viên.
Công suất sử dụng buồng năm nay dự tính là 75%.
Anh (chị) hãy lập kế hoạch lao động quý tiếp theo cho bộ phận buồng
3. Lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận buồng
Khách sạn “A” đang xây dựng, chuẩn bị tuyển nhân viên để đưa vào hoạt động.
Được biết các thông tin:
- Khách sạn đạt tiêu chuẩn .
- Khách sạn có 100 phòng.
- Dự kiến công suất sử dụng phòng năm đầu tiên là 60%.
Anh (chị) hãy thực hiện những công việc sau:
3.1. Lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên cho bộ phận buồng của KS.
3.2. Lập kế hoạch huấn luyện nhân viên cho bộ phận buồng của KS.
4. Kiểm tra chất lượng vệ sinh buồng ở:

4.1. Anh (chị) hãy xây dựng một bản kiểm tra chất lượng phòng ngủ.
4.2. Anh (chị) hãy tiến hành kiểm tra chất lượng 1 phòng ngủ. Ghi đầy đủ vào các
mục của bản kiểm tra và cho nhận xét cụ thể.

...
Bài tập
1. Lập kế hoạch lao động theo ngày:
Khách sạn “A” được xếp hạng , 60 phòng. Bộ phận phục vụ buồng 14 nhân
viên.
Được biết tình hình khách lưu trú như sau:
- Ngày 10 tháng 5: 60 phòng có khách
- Ngày 11 tháng 5:
+ 20 phòng sẽ đón khách (đặt trước).
+ 30 phòng khách sẽ trả.
Anh (chị) hãy lập kế hoạch lao động cho bộ phận phục vụ buồng vào ngày 11 tháng 5
2. Lập kế hoạch lao động theo tháng, quý:
Khách sạn “A được xếp hạng , 140 phòng. Bộ phận phục v buồng 32 nhân
viên.
Công suất sử dụng buồng năm nay dự tính là 75%.
Anh (chị) hãy lập kế hoạch lao động quý tiếp theo cho bộ phận buồng
3. Lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận buồng
Khách sạn “A” đang xây dựng, chuẩn bị tuyển nhân viên để đưa vào hoạt động.
Được biết các thông tin:
- Khách sạn đạt tiêu chuẩn .
- Khách sạn có 100 phòng.
- Dự kiến công suất sử dụng phòng năm đầu tiên là 60%.
Anh (chị) hãy thực hiện những công việc sau:
3.1. Lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên cho bộ phận buồng của KS.
3.2. Lập kế hoạch huấn luyện nhân viên cho bộ phận buồng của KS.
4. Kiểm tra chất lượng vệ sinh buồng ở:
Câu hỏi quảng trị phòng - Trang 2
Câu hỏi quảng trị phòng - Người đăng: taothithuylinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi quảng trị phòng 9 10 462