Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng

Được đăng lên bởi Dạ Quỳnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng
1. Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và hữu hình của
chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
+

Sai vì sự điều tiết của chính phủ trong các nền kinh tế khác nhau sẽ khác nhau, mức độ điều tiết khác nhau.

2. Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu vực này để cạnh
tranh thắng thế KVTN
+ Sai vì chính phủ hỗ trợ KVTN, không cạnh tranh với KVTN
3. Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko đảm bảo đạt được
hiệu quả Pareto
+ Đúng vì theo định lí cơ bản của kinh tế học phúc lợi. Định lý chỉ đúng trong nền kinh tế ổn định.
4. Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn việc làm cho
người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
+ Sai vì chính sách trợ cấp cho các DN
5. Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
+ Sai vì chính phủ có vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô
6. Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa hiệu quả
+ Sai vì phân bổ hiệu quả chưa chắc đã hơn cách phân bổ khác chưa hiệu quả
7. Chương trình “Tấm lòng vàng” giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một hoàn thiện Pareto
+ Đúng vì“Ít nhất 1 người được lợi hơn, nhưng những người khác không bị thiệt”
8. Câu “Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003 giảm mạnh” là
một nhận định thực chứng.
+ Đúng vì quan sát thực tế
9. Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ quan của mình chứ ko
căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
+ Sai vì căn cứ vào nhu cầu XH và Cung cầu TT
10. Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn rằng sự can thiệp đó
hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
+ Đúng vì chính phủ hỗ trợ kinh tế tư nhân phải tốt hơn.
11. Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc quyền
+ Sai vì độc quyền tự nhiên không xóa bỏ được
12. Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc quyền tự nhiên bằng
0
+ Đúng vì giá bằng chi phí trung bình (Pc=AC)
13. Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng mà tại đó
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên

+ Sai vì có 2 loại ngoại ứng
14. Giải pháp trợ cấp ngoại ứng tích cực sẽ ko hiệu quả nếu ...
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng
1. Nền kinh tế hỗn hợp nền kinh tế sự điều tiết của cả 2 bàn tay hình của thị trường hữu hình của
chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
+ Sai vì sự điều tiết của chính phủ trong các nền kinh tế khác nhau sẽ khác nhau, mức độ điều tiết khác nhau.
2. Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu vực này để cạnh
tranh thắng thế KVTN
+ Sai vì chính phủ hỗ trợ KVTN, không cạnh tranh với KVTN
3. Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo chế thị trường ko đảm bảo đạt được
hiệu quả Pareto
+ Đúng vì theo định lí cơ bản của kinh tế học phúc lợi. Định lý chỉ đúng trong nền kinh tế ổn định.
4. Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn việc làm cho
người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
+ Sai vì chính sách trợ cấp cho các DN
5. Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
+ Sai vì chính phủ có vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô
6. Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa hiệu quả
+ Sai vì phân bổ hiệu quả chưa chắc đã hơn cách phân bổ khác chưa hiệu quả
7. Chương trình “Tấm lòng vàng” giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một hoàn thiện Pareto
+ Đúng vì“Ít nhất 1 người được lợi hơn, nhưng những người khác không bị thiệt”
8. Câu “Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003 giảm mạnh”
một nhận định thực chứng.
+ Đúng vì quan sát thực tế
9. Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ quan của mình chứ ko
căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
+ Sai vì căn cứ vào nhu cầu XH và Cung cầu TT
10. Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn rằng sự can thiệp đó
hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
+ Đúng vì chính phủ hỗ trợ kinh tế tư nhân phải tốt hơn.
11. Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc quyền
+ Sai vì độc quyền tự nhiên không xóa bỏ được
12. Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc quyền tự nhiên bằng
0
+ Đúng vì giá bằng chi phí trung bình (P
c
=AC)
13. Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức sản lượng mà tại đó
lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng - Người đăng: Dạ Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng 9 10 706