Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG

Được đăng lên bởi Khoai Dím
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên.

CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG
TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG
Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường:

1. Bàng quan xã hội
2. Giới hạn khả năng sản xuất
3. Cung
4. Cầu
Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì:

1. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y
2. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y
3. Cả A và B đều sai
4. Cả A và B đều đúng
Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một hoàn thiện Pareto
so với phân bổ ban đầu nếu cách phân bổ lại đó làm cho:

1. Lợi ích của người A tăng, còn lợi ích của người B không đổi
2. Lợi ích của người B tăng, còn lợi ích của người A không đổi
3. Lợi ích cả 2 người đều tăng
4. Cả 3 trường hợp đều đúng
Câu 4: Trong 3 điều kiện hiệu quả Pareto, điều kiện hiệu quả sản xuất đạt được khi:

1. tỉ suất thay thế biên giữa hai hàng hóa của tất cả cá nhân đều bằng nhau
2. tỉ suất thay thế kĩ thuật biên giữa hai đầu vào để sản xuất các loại hàng hóa đều bằng
nhau

3. tỉ suất thay thế biên giữa hai hàng hóa bằng tỉ suất chuyển đổi biên của chúng
4. cả 3 trường hợp trên đều đúng
Câu 5: Trường hợp nào dưới đây là một thất bại của thị trường?

1. người mua hàng hóa trên thị trường thường biết ít thông tin về hàng hóa hơn so với
người bán

2. chính phủ không lường trước hết được phản ứng của khu vực tư nhân trước quyết định
chính sách của mình

3. phân bổ nguồn lực do thị trường tạo ra không đúng với chỉ đạo của chính phủ
4. một số doanh nghiệp phá sản do không cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác có
chi phí sản xuất thấp hơn
Câu 6: Một chính sách phân phối lại được coi là hoàn thiện Pareto nếu dưới tác động của
chính sách đó:

1. người này được lợi, người khác bị thiệt
2. mọi người đều bị thiệt
3. ít nhất một người được lợi mà không ai bị thiệt
4. cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 7: Điểm khác biệt giữa KVCC và KVTN là:

1. KVCC có khả năng cưỡng chế mà KVTN không có
2. Phân bổ nguồn lực trong KVCC về cơ bản là theo cơ chế phi thị trường, còn trong
KVTN là theo cơ chế thị trường

3. người lãnh đạo trong KVCC được bầu ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ quá trình lựa chọn
công cộng còn KVTN thì không

4. cả a,b,c đều đúng
Câu 8: Đứng trước tình hình tỷ lệ lạm phát năm có thể lên hai con số, Bộ Tài chính họp với
đại diện hầu hết các ngành chủ chốt, đề nghị không tăng giá hàng hóa dịch vụ, bù lại sẽ đ...
Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên.
CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG
TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG
Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường:
1. Bàng quan xã hội
2. Giới hạn khả năng sản xuất
3. Cung
4. Cầu
Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì:
1. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y
2. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y
3. Cả A và B đều sai
4. Cả A và B đều đúng
Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một hoàn thiện Pareto
so với phân bổ ban đầu nếu cách phân bổ lại đó làm cho:
1. Lợi ích của người A tăng, còn lợi ích của người B không đổi
2. Lợi ích của người B tăng, còn lợi ích của người A không đổi
3. Lợi ích cả 2 người đều tăng
4. Cả 3 trường hợp đều đúng
Câu 4: Trong 3 điều kiện hiệu quả Pareto, điều kiện hiệu quả sản xuất đạt được khi:
1. tỉ suất thay thế biên giữa hai hàng hóa của tất cả cá nhân đều bằng nhau
2. tỉ suất thay thế kĩ thuật biên giữa hai đầu vào để sản xuất các loại hàng hóa đều bằng
nhau
CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG - Người đăng: Khoai Dím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CÔNG CỘNG 9 10 369