Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án

Được đăng lên bởi bangxdkg1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
70 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Câu 1: Hợp đồng nhượng quyền thương mại được giao kết:
a. Bằng miệng
b. Bằng văn bản
c. Bằng văn bản và có xác nhận của Bộ Thương Mại.
d. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 2: Vina Ace-Cook là một trong những đơn vị sản xuất mì ăn liền với quy mô lớn,
sản phẩm của họ bao gồm nhiều hương vị khác nhau như:
Mì lẩu Thái tôm, mì Lẩu Thái Gà, Mì xào thập cẩm,...Theo bạn họ đã thực hiện:
a. Chiến lược thương hiệu hình ô.
b. Chiến lược đa thương hiệu.
c. Chiến lược thương hiệu cá biệt.
d. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 3: Không nên đưa thêm thương hiệu mới khi:
a. Đã có nhiều thương hiệu trong danh mục thương hiệu công ty.
b. Tất cả thương hiệu hiện tại không phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
c. Mặt hàng mới có thể ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu hiện tại.
d. Thương hiệu mới ít lợi nhuận so với thương hiệu khác.
Câu 4: Cần phải sử dụng công cụ quan hệ công chúng (PR) khi:
a. Tái định vị lại thương hiệu.
b. Mở rộng hoạt động kinh doanh công ty.
c. Gửi hình ảnh sản phẩm đến khách hàng.
d. Phát triển chiến lược kinh doanh.
Câu 5: Sau khi tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu cần phải:
a. Thay đổi toàn bộ.
b. Giữ nguyên như cũ.
c. Chỉ thay đổi những yếu tố không còn phù hợp với định vị thương hiệu mới.
d. Làm cho thật nổi bật.
Câu 6: Việc định vị thương hiệu là cần thiết trong thị trường:
a. Độc quyền
b. Bắt đầu có sự cạnh tranh
c. Cạnh tranh gay gắt
d. Câu b và C đúng
Câu 7: Có quan điểm cho rằng: "Chi phí cho những hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu
là một khoản đầu tư chứ không phải một khoản chi phí".Theo bạn:
a. Quan điểm trên hoàn toàn đúng
b. Quan điểm trên đúng một phần
c. Quan điểm trên hoàn toàn sai
d. Quan điểm trên sai một phần
Câu 8: Nhược điểm của mô hình thương hiệu được bảo trợ là:
a. Khó chuyển tải cho người tiêu dùng về khác biệt trong định vị và tính cách của các thương
hiệu khác nhau của cùng một doanh nghiệp nhưng dành cho các phân khúc thị trường khác
nhau.
b. Cần nhiều thời gian và chi phí để xây dựng thương hiệu.
c. Không tận dụng mối liên kết mạnh với thương hiệu chủ đạo và chi phí quảng bá rất cao.
d. Khiến cho khách hàng phải nhớ cả tên thương hiệu (thương hiệu phụ) và tên công ty (thương hiệu
chính)
Câu 9: Khi xe máy Trung quốc ào ạt vào nước ta, Hon Da Việt Nam đưa ra thị trường loại xe máy Wave
Anpha.
Theo bạn Wave Wave Anpha đóng vai trò:

a. Thương hiệu chiến lược.
b. Thương hiệu che chắn.
c. Thương hiệu khai thác.
d. Thương hiệu hình ảnh.
Câu 10: Các nhóm liên tưởng ch...
70 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Câu 1: Hợp đồng nhượng quyền thương mại được giao kết:
a. Bằng miệng
b. Bằng văn bản
c. Bằng văn bản và có xác nhận của Bộ Thương Mại.
d. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 2: Vina Ace-Cook là một trong những đơn vị sản xuất mì ăn liền với quy mô lớn,
sản phẩm của họ bao gồm nhiều hương vị khác nhau như:
Mì lẩu Thái tôm, mì Lẩu Thái Gà, Mì xào thập cẩm,...Theo bạn họ đã thực hiện:
a. Chiến lược thương hiệu hình ô.
b. Chiến lược đa thương hiệu.
c. Chiến lược thương hiệu cá biệt.
d. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 3: Không nên đưa thêm thương hiệu mới khi:
a. Đã có nhiều thương hiệu trong danh mục thương hiệu công ty.
b. Tất cả thương hiệu hiện tại không phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
c. Mặt hàng mới có thể ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu hiện tại.
d. Thương hiệu mới ít lợi nhuận so với thương hiệu khác.
Câu 4: Cần phải sử dụng công cụ quan hệ công chúng (PR) khi:
a. Tái định vị lại thương hiệu.
b. Mở rộng hoạt động kinh doanh công ty.
c. Gửi hình ảnh sản phẩm đến khách hàng.
d. Phát triển chiến lược kinh doanh.
Câu 5: Sau khi tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu cần phải:
a. Thay đổi toàn bộ.
b. Giữ nguyên như cũ.
c. Chỉ thay đổi những yếu tố không còn phù hợp với định vị thương hiệu mới.
d. Làm cho thật nổi bật.
Câu 6: Việc định vị thương hiệu là cần thiết trong thị trường:
a. Độc quyền
b. Bắt đầu có sự cạnh tranh
c. Cạnh tranh gay gắt
d. Câu b và C đúng
Câu 7: Có quan điểm cho rằng: "Chi phí cho những hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu
là một khoản đầu tư chứ không phải một khoản chi phí".Theo bạn:
a. Quan điểm trên hoàn toàn đúng
b. Quan điểm trên đúng một phần
c. Quan điểm trên hoàn toàn sai
d. Quan điểm trên sai một phần
Câu 8: Nhược điểm của mô hình thương hiệu được bảo trợ là:
a. Khó chuyển tải cho người tiêu dùng về khác biệt trong định vị và tính cách của các thương
hiệu khác nhau của cùng một doanh nghiệp nhưng dành cho các phân khúc thị trường khác
nhau.
b. Cần nhiều thời gian và chi phí để xây dựng thương hiệu.
c. Không tận dụng mối liên kết mạnh với thương hiệu chủ đạo và chi phí quảng bá rất cao.
d. Khiến cho khách hàng phải nhớ cả tên thương hiệu (thương hiệu phụ) và tên công ty (thương hiệu
chính)
Câu 9: Khi xe máy Trung quốc ào ạt vào nước ta, Hon Da Việt Nam đưa ra thị trường loại xe máy Wave
Anpha.
Theo bạn Wave Wave Anpha đóng vai trò:
Câu hỏi trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án - Người đăng: bangxdkg1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án 9 10 261