Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng đời sống công việc

Được đăng lên bởi Thiên Đăng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường: ĐH Kinh Tế TPHCM
Giảng viên: Lê Việt Hưng
Lớp: Quản trị học (thứ ba 13h-16h30)
Tên: Đoàn Vũ Ngọc Hân (DC005)

Đề tài : CHẤT

LƯỢNG ĐỜI SỐNG CÔNG VIỆC
(Quality of Work Life)

Phần A.

HỌC THUẬT

( NGUỒN Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của bà Phan Thị Ánh Phượng về đề tài Chất
Lượng Sống Trong Công Việc Và Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Du Học
Sinh Việt Nam (ĐH Kinh Tế TPHCM 2013) )
I.
1.

Chất lượng sống trong công việc
Sự ra đời của thuật ngữ chất lượng sống trong công việc
Vào cuối những năm 1960 thuật ngữ chất lượng sống trong công vệc
(Quality of working/ work life –QWL) bắt đầu phát triển (Martel & Dupis, 2006)
nhấn mạnh đến yếu tố con người trong công việc bằng cách tập trung vào chất
lượng cùa mối quan hệ giữa công nhân và môi trường làm việc. Ivring Bluestone,
nhân viên của hang General Motor, đã đưa ra thuật ngữ “Chất lượng sống trong
công việc” lần đầu tiên và thuật ngữ này được giới thiệu lần đầu tại hội nghị quan
hệ lao động quốc tế tổ chức vào tháng 9 năm 1972 tại Hoa Kỳ (Anbarasan &
Mehta, 2010

2. Khái niệm chất lượng sống trong công việc

Theo Martel & Dupis (2006), trong hơn 30 năm qua có nhiều định nghĩa quan
trọng về chất lượng sống trong công việc bởi nhiều nhà nghiên cứu theo nhiều cách
khác nhau : Carlson (1980); Nadler & Lawler (1983); Kiernan & Knutson (1990);
Cascio (1998); Sirgy &ctg (2001).
3.

Các thành phần của chất lượng sống trong công việc
STT

Thành phần QWL

Nghiên cứu

1.

2

3

Môi trường làm việc an toàn,



Taylor (1974)

đảm bảo sức khỏe người lao



Kalra & Ghosh (1984)

động



Delamotte & Takezawa (1984)



Mirvis & Lawler (1984)



Kerce & Kewley (1993)



Walton (1974)



Sirfy & ctg (2001)

Thu nhập và các khoản tợ cấp



Taylor (1978)

đảm bảo công bằng và tương



Mirvis & Lawler (1984)

xứng với năng lực, đảm bảo các



Kerce & Kewley (1993)

điều kiện sống theo tiêu chuẩn



Walton (1974)

xã hội.



Sirfy & ctg (2001)

Cân bằng giữa công việc và cuộc



Walton (1974)

sống cá nhân, cuộc sống gia



Delamotte & Takezawa (1984)

đình, có thời gian để nghỉ ngơi



Sirfy & ctg (2001)

Tính cộng đồng trong tổ chức,



Walton (1974)

mối quan hệ giữa các thành viên



Sirfy & ctg (2001)

Sự tôn trọng giữa các thành viên



Walton (1974)

trong tổ chức



Delamotte & Takezawa (1984)



Sirfy & ctg (2001)

Sự tôn trọng xã hội đối với công



Taylor (1978)

việc được thực hiện trong tổ



Walton (1974)

giải trí
4

trong tổ chức
5

6



Sirfy & ctg (2001)

Sử dụng và đánh giá năng lực



T...
Đề tài : CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CÔNG VIỆC
(Quality of Work Life)
Phần A. HỌC THUẬT
( NGUỒN Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của bà Phan Thị Ánh Phượng về đề tài Chất
Lượng Sống Trong Công Việc Và Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Du Học
Sinh Việt Nam (ĐH Kinh Tế TPHCM 2013) )
I. Chất lượng sống trong công việc
1. Sự ra đời của thuật ngữ chất lượng sống trong công việc
Vào cuối những năm 1960 thuật ngữ chất lượng sống trong công vệc
(Quality of working/ work life –QWL) bắt đầu phát triển (Martel & Dupis, 2006)
nhấn mạnh đến yếu tố con người trong công việc bằng cách tập trung vào chất
lượng cùa mối quan hệ giữa công nhân và môi trường làm việc. Ivring Bluestone,
nhân viên của hang General Motor, đã đưa ra thuật ngữ “Chất lượng sống trong
công việc” lần đầu tiên và thuật ngữ này được giới thiệu lần đầu tại hội nghị quan
hệ lao động quốc tế tổ chức vào tháng 9 năm 1972 tại Hoa Kỳ (Anbarasan &
Mehta, 2010
2. Khái niệm chất lượng sống trong công việc
Theo Martel & Dupis (2006), trong hơn 30 năm qua có nhiều định nghĩa quan
trọng về chất lượng sống trong công việc bởi nhiều nhà nghiên cứu theo nhiều cách
khác nhau : Carlson (1980); Nadler & Lawler (1983); Kiernan & Knutson (1990);
Cascio (1998); Sirgy &ctg (2001).
3. Các thành phần của chất lượng sống trong công việc
STT Thành phần QWL Nghiên cứu
Trường: ĐH Kinh Tế TPHCM
Giảng viên: Lê Việt Hưng
Lớp: Quản trị học (thứ ba 13h-16h30)
Tên: Đoàn Vũ Ngọc Hân (DC005)
Chất lượng đời sống công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng đời sống công việc - Người đăng: Thiên Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chất lượng đời sống công việc 9 10 888