Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng nước - kiểm tra và xác định độ màu

Được đăng lên bởi Trường Đinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6185 : 2008
ISO 7887 : 1994
CHẤT LƯỢNG NƯỚC – KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU
Water quality – Examination and determination of colour
Lời nói đầu
TCVN 6185 : 2008 thay thế TCVN 6185 : 1995.
TCVN 6185 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7887 : 1994.
TCVN 6185 : 2008 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu
Nước tinh khiết quan sát được khi có ánh sáng truyền qua ở độ sâu vài trăm mét cho màu lam
nhẹ nhưng có thể biến đổi khi trong nước có các chất ô nhiễm tạo nên nhiều màu khác nhau.
Nước tự nhiên phần lớn có màu nâu hơi vàng do chứa các thành phần đặc thù như sắt, các hạt
sét, các chất mùn (hoặc màu xanh lá cây do trong nước có tảo) và màu có thể không quan sát
được hoàn toàn do các chất hòa tan hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với phân tích, “màu thực” của
mẫu nước là mẫu cần quan tâm. Màu thực được mô tả do các chất hòa tan (nghĩa là tất cả các
chất lọt qua được màng lọc có cỡ lỗ 0,45 µm). Màu quan sát được khi có các chất lơ lửng không
hòa tan được mô tả là “màu biểu kiến”. Màu vốn có của nước có thể bỏ qua khi phân tích.
Thuật ngữ màu mô tả là đặc tính cảm nhận bằng mắt thường bao gồm cả sự kết hợp có màu và
không màu (xem Xuất bản phẩm CIE No.17.4:1987, thuật ngữ số 845-02-18). Trong tiêu chuẩn
này, thuật ngữ màu được dùng trong ngữ cảnh hẹp, để mô tả độ hấp thụ tại các bước sóng cụ
thể.
CHẤT LƯỢNG NƯỚC
KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU
Water quality – Examination and determination of colour
Chương 1 : Khái quát chung
1.1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp kiểm tra độ màu.
Chương hai Quy định phương pháp kiểm tra độ màu của mẫu nước trong chai bằng mắt
thường. Phương pháp này chỉ cho thông tin sơ bộ, ví dụ dùng cho công việc khảo sát ngoài hiện
trường. Phương pháp này chỉ có thể ghi được độ màu bên ngoài;
Chương ba Quy định phương pháp xác định độ màu thực của mẫu nước bằng thiết bị quang
học và có thể áp dụng cho nước thô, nước sinh hoạt và nước công nghiệp có độ màu thấp. Đối
với các chất gây nhiễu, xem 3.3
Chương bốn Quy định phương pháp xác định độ màu bằng cách so sánh dùng mắt thường với
dung dịch tiêu chuẩn hexaclopiatinat và có thể áp dụng cho nước thô và nước uống. Đối với các
chất gây nhiễu, xem 4.2
Các mẫu nước có độ màu đậm trong một số trường hợp cần phải pha loãng trước khi kiểm tra
hoặc xác định.
Khi báo cáo kết quả, nhất thiết phải viện dẫn phương pháp sử dụng.

1.2. Tài liệu viện d...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6185 : 2008
ISO 7887 : 1994
CHẤT LƯỢNG NƯỚC – KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU
Water quality – Examination and determination of colour
Lời nói đầu
TCVN 6185 : 2008 thay thế TCVN 6185 : 1995.
TCVN 6185 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 7887 : 1994.
TCVN 6185 : 2008 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Lời giới thiệu
Nước tinh khiết quan sát được khi có ánh sáng truyền qua ở độ sâu vài trăm mét cho màu lam
nhẹ nhưng có thể biến đổi khi trong nước có các chất ô nhiễm tạo nên nhiều màu khác nhau.
Nước tự nhiên phần lớn có màu nâu hơi vàng do chứa các thành phần đặc thù như sắt, các hạt
sét, các chất mùn (hoặc màu xanh lá cây do trong nước có tảo) và màu có thể không quan sát
được hoàn toàn do các chất hòa tan hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với phân tích, “màu thực” của
mẫu nước là mẫu cần quan tâm. Màu thực được mô tả do các chất hòa tan (nghĩa là tất cả các
chất lọt qua được màng lọc có cỡ lỗ 0,45 µm). Màu quan sát được khi có các chất lơ lửng không
hòa tan được mô tả là “màu biểu kiến”. Màu vốn có của nước có thể bỏ qua khi phân tích.
Thuật ngữ màu mô tả là đặc tính cảm nhận bằng mắt thường bao gồm cả sự kết hợp có màu và
không màu (xem Xuất bản phẩm CIE No.17.4:1987, thuật ngữ số 845-02-18). Trong tiêu chuẩn
này, thuật ngữ màu được dùng trong ngữ cảnh hẹp, để mô tả độ hấp thụ tại các bước sóng cụ
thể.
CHẤT LƯỢNG NƯỚC
KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU
Water quality – Examination and determination of colour
Chương 1 : Khái quát chung
1.1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp kiểm tra độ màu.
Chương hai Quy định phương pháp kiểm tra độ màu của mẫu nước trong chai bằng mắt
thường. Phương pháp này chỉ cho thông tin sơ bộ, ví dụ dùng cho công việc khảo sát ngoài hiện
trường. Phương pháp này chỉ có thể ghi được độ màu bên ngoài;
Chương ba Quy định phương pháp xác định độ màu thực của mẫu nước bằng thiết bị quang
học và có thể áp dụng cho nước thô, nước sinh hoạt và nước công nghiệp có độ màu thấp. Đối
với các chất gây nhiễu, xem 3.3
Chương bốn Quy định phương pháp xác định độ màu bằng cách so sánh dùng mắt thường với
dung dịch tiêu chuẩn hexaclopiatinat và có thể áp dụng cho nước thô và nước uống. Đối với các
chất gây nhiễu, xem 4.2
Các mẫu nước có độ màu đậm trong một số trường hợp cần phải pha loãng trước khi kiểm tra
hoặc xác định.
Khi báo cáo kết quả, nhất thiết phải viện dẫn phương pháp sử dụng.
Chất lượng nước - kiểm tra và xác định độ màu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng nước - kiểm tra và xác định độ màu - Người đăng: Trường Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chất lượng nước - kiểm tra và xác định độ màu 9 10 333