Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ số kinh tế Việt Nam qua các năm

Được đăng lên bởi qtkdk37-law
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ
Năm
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1%

1.5%

0.53%

0.93%

1.4%

0.55%

0.49%

8.5%

6.3%

5.3%

6.8%

5.9%

5.25%

5.42

Lãi Suất
(k kỳ hạn)

3.06%

3.68%

2.85%

3%

3.2%

2.2%

Tăng
trưởng
SXCN
Lạm phát

116.7
%

113.9% 108.5%

115.3%

106.8%

104.8% 105.9%

12.63
%

19.89%

11.75%

18.13%

6.81%

Chỉ số
CPI
(bình quân
12 tháng)
GDP

6.52%

6.60%

...
CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ
Năm
Chỉ số
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CPI
(bình quân
12 tháng)
1% 1.5% 0.53% 0.93% 1.4% 0.55% 0.49%
GDP 8.5% 6.3% 5.3% 6.8% 5.9% 5.25% 5.42
Lãi Suất
(k kỳ hạn)
3.06% 3.68% 2.85% 3% 3.2% 2.2%
Tăng
trưởng
SXCN
116.7
%
113.9% 108.5% 115.3% 106.8% 104.8% 105.9%
Lạm phát 12.63
%
19.89% 6.52% 11.75% 18.13% 6.81% 6.60%
Chỉ số kinh tế Việt Nam qua các năm - Người đăng: qtkdk37-law
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chỉ số kinh tế Việt Nam qua các năm 9 10 717