Ktl-icon-tai-lieu

chiến luọc công ty

Được đăng lên bởi huynhhoangr
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoàng Văn Huỳnh
Kiềm tra môn: Quản trị chiến lược
*Các loại chiến lược
5.2- Các chiến lược tăng trưởng tập trung
- Xâm nhập thị trường: Đẩy mạnh tiêu thụ cho các sản phẩm hiện có ở thị trường
hiện tại bằng cách :
Quảng cáo thường xuyên vd:trà thảo mộc Dr.Thanh
Gây sự chú ý của khách hàng tới sản phẩm ,tạo cho khách hàng 1 sản phẩm thân thuộc.
- Phát triển thị trường: Đưa sản phẩm hiện có ở khu vực sang khu vực địa lý mới.
Đẩy mạnh phát triển ra thị trường khác VD: Bia Hà Nội mở rộng sang miền trung và
miền nam.
Muốn phát triển thị trường tốt chúng ta phải phân tích va có đội ngũ nhân viên am hiểu
và có chuyên môn về lĩnh vực, thị trường mới .
Chiến lược đúng đắn va hoàn hảo.
- Phát triển sản phẩm: cải tiến các sản phẩm hiện có về chức năng, kiểu dáng
Vd: Xe HonDa hay cải tiến về kiểu dáng và tung ra dòng sản phầm mới theo định kỳ.
Ti vi Sony hay Samsung cũng hay đưa ra các sản phẩm công nghệ cải tiến theo thời gian.
Nhiều hãng Điện thoại cũng tương tự.
5.3- Các chiến lươc hội nhập:
- Hội nhập thuận chiều: tăng sự kiểm soát đối với hoạt động phân phối
Phải trực tiếp mở các đại lý phân phối không phụ thuộc vào các nhà phân phối hay các
đại lý bán lẻ.
VD: sữa Vinamilk có các đại lý phân phối riêng – không bán các sản phẩm khác
- Hội nhập ngược chiều: tăng sự kiểm soát đối với nguồn cung cấp nguyên liệu:
Chủ động mua lại các công ty phân phối NVL hay công ty co thể tự chủ dộng nguồn
NVL như: Kí kết hợp đồng trực tiếp với nông dan hay công ty có thể tự sản suất NVL.
VD; vinamilk tự trồng cỏ
- Hội nhập theo chiều ngang: mua lại các đối thủ cung ngành đề tăng trưởng
Vd: HENIKEN dự định sẽ mua TIGER
Hay GOOGLE thâu tóm MEEBO và Qickoffice để nâng cao vị thế.
Adidas mua lại đối thủ cạnh tranh Reebok
5.4- Các chiến lược đa dạng hóa:
- Đa dạng đồng tâm: đa dạng thêm các sản phẩm có liên hệ về công nghệ.
Chỉ sản xuất 1 dòng sản phẩm khác nhau về hình chất
VD; nước giải khát,
- Đa dạng theo chiều ngang: đa dang thêm các sản phẩm không có liên hệ về công
nghệ nhưng có liên hệ về Marketing
Vd: Omo va comfor của Ulever
- Đa dạng hỗn hợp: đa dạng thêm các sản phẩm không có liên hệ về công nghệ lẫn
Marketing
Vd: Vedan và nước uống thiên trà.
5.5- Các chiến lược hướng ngoại
. Liên doanh: Hai hay nhiều đối tác góp vốn lập ra một công ty mới khai thác cơ hội kinh
doanh
Vd: Trường Hải va Huyndai

1

Hay Vnairline và Jetstar Pacific tạo thành VietJet
. Thuê ngoài: Thuê các hoạt động phụ để tập trung nguồn lực phát triển năng lực lõi.
Vd: công ty may mặc Đại Đồng thuê gia công c...
Hoàng Văn Huỳnh
Kiềm tra môn: Quản trị chiến lược
*Các loại chiến lược
5.2- Các chiến lược tăng trưởng tập trung
- Xâm nhập thị trường: Đẩy mạnh tiêu thụ cho các sản phẩm hiện có ở thị trường
hiện tại bằng cách :
Quảng cáo thường xuyên vd:trà thảo mộc Dr.Thanh
Gây sự chú ý của khách hàng tới sản phẩm ,tạo cho khách hàng 1 sản phẩm thân thuộc.
- Phát triển thị trường: Đưa sản phẩm hiện có ở khu vực sang khu vực địa lý mới.
Đẩy mạnh phát triển ra thị trường khác VD: Bia Hà Nội mở rộng sang miền trung và
miền nam.
Muốn phát triển thị trường tốt chúng ta phải phân tích va có đội ngũ nhân viên am hiểu
và có chuyên môn về lĩnh vực, thị trường mới .
Chiến lược đúng đắn va hoàn hảo.
- Phát triển sản phẩm: cải tiến các sản phẩm hiện có về chức năng, kiểu dáng
Vd: Xe HonDa hay cải tiến về kiểu dáng và tung ra dòng sản phầm mới theo định kỳ.
Ti vi Sony hay Samsung cũng hay đưa ra các sản phẩm công nghệ cải tiến theo thời gian.
Nhiều hãng Điện thoại cũng tương tự.
5.3- Các chiến lươc hội nhập:
- Hội nhập thuận chiều: tăng sự kiểm soát đối với hoạt động phân phối
Phải trực tiếp mở các đại lý phân phối không phụ thuộc vào các nhà phân phối hay các
đại lý bán lẻ.
VD: sữa Vinamilk có các đại lý phân phối riêng – không bán các sản phẩm khác
- Hội nhập ngược chiều: tăng sự kiểm soát đối với nguồn cung cấp nguyên liệu:
Chủ động mua lại các công ty phân phối NVL hay công ty co thể tự chủ dộng nguồn
NVL như: Kí kết hợp đồng trực tiếp với nông dan hay công ty có thể tự sản suất NVL.
VD; vinamilk tự trồng cỏ
- Hội nhập theo chiều ngang: mua lại các đối thủ cung ngành đề tăng trưởng
Vd: HENIKEN dự định sẽ mua TIGER
Hay GOOGLE thâu tóm MEEBO và Qickoffice để nâng cao vị thế.
Adidas mua lại đối thủ cạnh tranh Reebok
5.4- Các chiến lược đa dạng hóa:
- Đa dạng đồng tâm: đa dạng thêm các sản phẩm có liên hệ về công nghệ.
Chỉ sản xuất 1 dòng sản phẩm khác nhau về hình chất
VD; nước giải khát,
- Đa dạng theo chiều ngang: đa dang thêm các sản phẩm không có liên hệ về công
nghệ nhưng có liên hệ về Marketing
Vd: Omo va comfor của Ulever
- Đa dạng hỗn hợp: đa dạng thêm các sản phẩm không có liên hệ về công nghệ lẫn
Marketing
Vd: Vedan và nước uống thiên trà.
5.5- Các chiến lược hướng ngoại
. Liên doanh: Hai hay nhiều đối tác góp vốn lập ra một công ty mới khai thác cơ hội kinh
doanh
Vd: Trường Hải va Huyndai
1
chiến luọc công ty - Trang 2
chiến luọc công ty - Người đăng: huynhhoangr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chiến luọc công ty 9 10 775