Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing và mô hình phát triển sản phẩm mới

Được đăng lên bởi sydanh-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AzlogoBrand

Page |1

AzlogoBrand Chuyên nghiệp gia tăng giá trị doanh nghiệp thông qua các dịch vụ: Tư vấn và xây dựng thương hiệu
mới; Đặt tên thương hiệu; Sáng tác slogan; thiết kế logo và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu;Quảng cáo trên
báo chí và P.O.S.M; Chăm sóc thương hiệu; Thiết kế website chuyên nghiệp; Thiết kế và in ấn; Dịch vụ tổ chức
sự kiện; Đăng ký bảo hộ Logo.

AzlogoBrand

Page |2

PRODUCT / MARKET
STRATEGY

AzlogoBrand Chuyên nghiệp gia tăng giá trị doanh nghiệp thông qua các dịch vụ: Tư vấn và xây dựng thương hiệu
mới; Đặt tên thương hiệu; Sáng tác slogan; thiết kế logo và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu;Quảng cáo trên
báo chí và P.O.S.M; Chăm sóc thương hiệu; Thiết kế website chuyên nghiệp; Thiết kế và in ấn; Dịch vụ tổ chức
sự kiện; Đăng ký bảo hộ Logo.

AzlogoBrand

Page |3

CHIẾN LƯỢC VÀ QUY TRÌNH
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Người ta tin rằng một sản phẩm khi tham gia thị trường thì cũng có một chu kỳ đời sống
như cuộc đời một con người, hễ đã có ngày tham gia thị trường thì sẽ có ngày rút lui
khỏi thị trường.
Chu kỳ thị trường đầy đủ của một sản phẩm được người ta chia ra làm 5 giai đoạn:
-

Tung ra thị trường
Phát triển
Trưởng thành
Thoái trào
Suy giảm

Từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm trên thị trường, người ta áp dụng những chiến
thuật khác nhau.
[* ] Phát triển sản phẩm
Người ta nói sản phẩm mới là dòng máu nuôi bộ máy doanh nghiệp. Sản phẩm mới
được phát trển để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu dùng, để bắt
kịp với kỹ thuật mới, công nghệ mới và để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị
trường. Tuy nhiên, phát triển sản phẩm mới là một điều đầy rủi ro và nhiều sản phẩm
mới đã gặp thất bại.
Trong phần nầy chúng ta thử tìm hiểu các bước hình thành sản phẩm mới, đưa vào thị
trường và phát triển thành công trên thị trường.
Để có sản phẩm mới doanh nghiệp có hai cách.
Một là mua sản phẩm từ người khác. Điều nầy có thể là mua sản phẩm và tiếp thị với
nhãn hiệu của riêng mình, hoặc mua thiết kế, công thức sáng chế hoặc mua giấp phép
sản xuất một sản phẩm của người khác.
Hai là tự mình phát triển sản phẩm lấy bằng các hoạt động R&D (nghiên cứu và phát
triển) của doanh nghiệp mình.Nhiều sản phẩm mới được đầu tư rất tốn kém nhưng vẫn
có thể gặp thất bại, chẳng hạn như sản phẩm Edsel của Ford gây thiệt hại 350 triệu đô
la, RCA thiệt hại 580 triệu đô la vào sản phẩm đầu video Selecta Vision, New Coke của
Coca Cola, Polarvision của Polaroid …

AzlogoBrand Chuyên nghiệp gia tăng giá trị doanh nghiệp thông qua các...
A z l o g o B r a n d P a g e | 1
AzlogoBrand Chuyên nghiệp gia tăng giá tr doanh nghiệp thông qua các dịch vụ: Tư vấn và xây dựng thương hiệu
mới; Đặt tên thương hiệu; Sáng tác slogan; thiết kế logo thiết kế bộ nhận diện thương hiệu;Quảng cáo trên
báo chí P.O.S.M; Chăm sóc thương hiệu; Thiết kế website chuyên nghiệp; Thiết kế và in ấn; Dịch vụ tchức
sự kiện; Đăng ký bảo hộ Logo.
Chiến lược marketing và mô hình phát triển sản phẩm mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing và mô hình phát triển sản phẩm mới - Người đăng: sydanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chiến lược marketing và mô hình phát triển sản phẩm mới 9 10 856