Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn HAGL

Được đăng lên bởi Ngọc Quẩn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

HOÀNH ANH GIA LAI GROUP

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI....................................... 3

I.
1.

Lịch sử hình thành và phát triển: ............................................................................................. 4

2.

Sứ mệnh ................................................................................................................................. 5

3.

Triết lý kinh doanh ................................................................................................................. 5

4.

Tầm nhìn ................................................................................................................................ 6

5.

Chiến lược và các mục tiêu chỉ yếu ......................................................................................... 6

6.

Ngành nghề kinh doanh và tình hình công ty con .................................................................... 6

7.

Thành tích đạt được ................................................................................................................ 7

8.

Cơ cấu tổ chức ....................................................................................................................... 7

9.

Lĩnh vực bất động sản ............................................................................................................ 7

II.
1.

2.

III.

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .................................................................... 8
Môi trường bên ngoài ............................................................................................................. 8
1.1.

Môi trường vĩ mô............................................................................................................ 8

1.2.

Môi trường vi mô...........................................................................................................15

Môi trường bên trong ............................................................................................................20
2.1.

Vị thế cạnh tranh............................................................................................................20

2.2.

Phân tích giá trị khách hàng ...........................................................................................24

2.3.

Chuỗi giá trị công ty ......................................................................................................24

2.4.

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ............
QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC HOÀNH ANH GIA LAI GROUP
1
MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU C
VỀ TẬP ĐN HOÀNG ANH GIA LAI ....................................... 3
1.  ............................................................................................. 4
2.  ................................................................................................................................. 5
3.  ................................................................................................................. 5
4.  ................................................................................................................................ 6
5.  ......................................................................................... 6
6.  .................................................................... 6
7.  ................................................................................................................ 7
8.  ....................................................................................................................... 7
9.  ............................................................................................................ 7
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .................................................................... 8
1.  ............................................................................................................. 8
1.1.  ............................................................................................................ 8
1.2.  ...........................................................................................................15
2.  ............................................................................................................20
2.1. ............................................................................................................20
2.2.  ...........................................................................................24
2.3.  ......................................................................................................24
2.4.  ...................................................................29
III. MA TRẬN SWOT ...............................................................................................................30
1.  ..................................................................................................30
2.  .........................................................................................................................30
3. .........31
3.1.  ...............................................................................31
3.2.  ...................................................................31
3.3.  ...................................................................32
3.4.  .................................................................32
3.5.  ......................................................................................................33
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ HÓA CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐỀ RA ....................33
1.  ............................................................................................................33
Chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn HAGL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn HAGL - Người đăng: Ngọc Quẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn HAGL 9 10 922