Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách chăm sóc khách hàng

Được đăng lên bởi hanhphuc1710
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 6

CHÍNH SÁCH CHĂM
SÓC KHÁCH HÀNG
10/02/2015

USER
[Pick the date]

I.

Chính sách chăm sóc khách hàng là gì?
Thuật ngữ “chăm sóc khách hàng” thường được hiểu một cách
không đầy đủ là sự chào đón nhiệt tình đối với khách hàng c ủa
các nhân viên bán hàng. Tuy nhiên tiếp xúc với khách hàng ch ỉ là
một phần trong chiến lược chăm sóc khách hàng của doanh
nghiệp. Theo nghĩa tổng quát nhất, chăm sóc khách hàng (hay
dịch vụ khách hàng - Customer Care) là tất cả những gì cần thiết
mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của
khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong
muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ các
khách hàng mình đang có. Như vậy chăm sóc khách hàng là m ột
bộ phận quan trọng của lý thuyết Marketing.
Chăm sóc khách hàng không có nghĩa là nếu với một sản phẩm
hay dịch vụ tồi mà có công tác chăm sóc khách hàng tốt thì v ẫn
giữ được khách hàng. Có 3 yếu tố then chốt quyết định việc làm
thỏa mãn khách hàng, đó là:
- Các yếu tố sản phẩm
- Các yếu tố thuận tiện
- Yếu tố con người
Yếu tố nào là quan trọng nhất? Trên một phương diện nào đó,
điều này phụ thuộc vào từng tình huống. Tuy nhiên, m ột điều
hiển nhiên rằng nếu sản phẩm được bán rộng rãi trên th ị tr ường
với cùng một mức giá, cùng một chất lượng dịch vụ, yếu tố con
người trở nên rất quan trọng. Khi đó khách hàng sẽ chọn sản
phẩm nào mà khi đến mua khách hàng được chào đón niềm n ở,
ân cần, chu đáo… tức là khách hàng sẽ chọn sản phẩm nào có
công tác chăm sóc khách hàng tốt hơn. Có thể nhận th ấy điều mà
mọi khách hàng, dù là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, đều
mong muốn hơn cả từ hàng hoá, dịch vụ mà họ mua là chúng phải
hoàn toàn đáng tin cậy. Tất cả những nụ cười thân thiện và
những lời chào mời lịch sự không thể bù đẵp cho những sản
phẩm không đáng tin cậy hay những dịch vụ không đạt tiêu
chuẩn. Công tác chăm sóc khách hàng chỉ có thể được công nhận
là tốt nếu nó gắn liền với một sản phẩm chất lượng hay m ột dịch
vụ tốt. Mặt khác, chăm sóc khách hàng không chỉ đơn thuần là
nhiệm vụ của các nhân viên bán hàng hay các nhân viên th ường
xuyên tiếp xúc với khách hàng. Bất kỳ cá nhân nào trong doanh
nghiệp cũng phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó cho một số

người khác trong doanh nghiệp mình, tức là ai cũng có khách
hàng, và đó là các khách hàng bên trong của doanh nghiệp.
II.

Vì sao môt doanh nghiêp cân có chính sách chăm sóc
khách hàng?

Để cho khách hàng cảm thấy được sự mến khách, cũng như thấy
được sự nhiệt tình của doan...




USER
[Pick the date]
Chính sách chăm sóc khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách chăm sóc khách hàng - Người đăng: hanhphuc1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chính sách chăm sóc khách hàng 9 10 700