Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách giá

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Bùi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH GIÁ
1. Tổng quan về giá
1.1. Tầm quan trọng của chính sách giá
- Nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì giá cả là một biến số tạo nên doanh thu
và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, sử dụng giá cả linh hoạt để kích thích nhu
cầu thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ
rất quan trọng của quản trị Marketing.
- Mặt khác, các thông tin về giá cả thị trường là một trong những thông tin
quan trọng nhất để các doanh nghiệp có quyết định kịp thời trong kinh doanh.
Chính vì vậy, chính sách giá là chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ
thống chính sách Marketing của doanh nghiệp.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá
1.2.1.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
a. Mục tiêu Marketing
Mục tiêu Marketing của doanh nghiệp đóng vai trò định hướng trong việc
xác định giá của sản phẩm.
b. Chi phí sản xuất kinh doanh
Chi phí sản xuất kinh doanh là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định
giá bán của sản phẩm.
Sản phẩm máy thử quần áo là sản phẩm mới, vì vậy dẫn đến chi phí khá lớn,
từ khâu quyền sở hữu bản quyền, máy móc thiết bị tối tân. Hơn nữa đây là sản
phẩm công nghệ tiên tiến, nên chi phí để làm ra sản phẩm cũng sẽ lớn.
Một chi phí khác nữa đó là chi phí Marketing. Từ khâu tìm hiểu thị trường,
và đặc biệt là khâu quảng cáo cho sản phẩm mới, đều dẫn đến chi phí khá cao so
với các dòng sản phẩm cũ khác.

c. Các nhân tố khác
Ngoài những nhân tố cơ bản mà doanh nghiệp có khả năng kiểm soát trên,
giá của sản phẩm còn chịu tác động của những nhân tố khác như:
-

Tính chất thời vụ của sản xuất và tiêu dùng: ví dụ như

mùa đông mặc rất nhiều quần áo, nên khi thử đồ thì khách hàng sẽ
ưu tiên máy thử này hơn là mùa hè mặc ít đồ.
-

Quan hệ cung cầu

-

Tâm lý tiêu dùng

1.2.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
a. Đặc điểm của thị trường và cầu
Với mỗi mức giá bán khác nhau lượng cầu sản phẩm cũng sẽ thay đổi.Chính
vì vậy, khi quyết định về giá cả sản phẩm các nhà kinh doanh cần phân tích những
đặc điểm của thị trường và cầu sản phẩm. Giá cả là một trong những nhân tố ảnh
hưởng mạnh mẽ nhất đến cầu sản phẩm. Vì là sản phẩm mới nên tốt nhât doanh
nghiệp nên đưa ra mức giá tối ưu nhất cho người tiêu dùng.
b. Khả năng chấp nhận và tâm lí khách hàng
Khi nghiên cứu tác đến tác động của khách hàng đến gái bán của sản phẩm,
doanh nghiệp cần quan tâm đến hai yếu tố: khả năng chấp nhận và tâm lý khách
hàng.
Khả năng chấp nhận của khách hàng được xem như trần của giá bởi đó là
giới hạn từ phía người mua.Khi nghiên cứu mức giá ...
CHÍNH SÁCH GIÁ
1. Tổng quan về giá
1.1. Tầm quan trọng của chính sách giá
- Nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì giá cả một biến số tạo nên doanh thu
lợi nhuận của doanh nghiệp. vậy, sử dụng giá cả linh hoạt để kích thích nhu
cầu thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ
rất quan trọng của quản trị Marketing.
- Mặt khác, các thông tin về giá cả thị trường một trong những thông tin
quan trọng nhất để các doanh nghiệp quyết định kịp thời trong kinh doanh.
Chính vì vậy, chính sách giá chính sách ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ
thống chính sách Marketing của doanh nghiệp.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá
1.2.1.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
a. Mục tiêu Marketing
Mục tiêu Marketing của doanh nghiệp đóng vai trò định ng trong việc
xác định giá của sản phẩm.
b. Chi phí sản xuất kinh doanh
Chi phí sản xuất kinh doanh nhân tố nh hưởng trực tiếp đến quyết định
giá bán của sản phẩm.
Sản phẩm máy thử quần áo là sản phẩm mới, vì vậy dẫn đến chi phí khá lớn,
từ khâu quyền sở hữu bản quyền, máy móc thiết b tối tân. Hơn nữa đây sản
phẩm công nghệ tiên tiến, nên chi phí để làm ra sản phẩm cũng sẽ lớn.
Một chi phí khác nữa đó chi phí Marketing. Từ khâu tìm hiểu thị trường,
đặc biệt khâu quảng cáo cho sản phẩm mới, đều dẫn đến chi phí khá cao so
với các dòng sản phẩm cũ khác.
Chính sách giá - Trang 2
Chính sách giá - Người đăng: Ngọc Lan Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chính sách giá 9 10 445