Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách hàng hải của châu Âu ở khu vực Đông Á

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính sách hàng hải của Châu Âu
ở khu vực Đông Á:
Tìm kiếm giá trị gia tăng
TS. Mathieu Duchâtel,
Trưởng Dự án An ninh toàn cầu và Trung Quốc và Đại diện
tại Bắc Kinh.

2014-10-30

Footer

Giới thiệu
 Rủi ro về những sự cố trên biển hay va chạm trên không ở biển
Hoa Đông và Biển Đông
 Vấn đề chính đặt ra đối với Liên minh Châu Âu là đóng vai trò chủ
động như thế nào: làm cách nào để góp phần làm giảm căng thẳng?
Vấn đề ngoại giao càng trở nên phức tạp khi EU tiến hành xây dựng
đường lối đối ngoại và an ninh chung

30/10/2014

Tranh luận: Tính trung lập có nguyên tắc của EU
EU là một bên liên quan trong vấn đề an ninh hàng hải ở Đông Á
-Gia tăng nhận thức về các lợi ích của EU đang bị đe dọa
-Yếu tố thúc đẩy: Nhu cầu cần có sự can thiệp của EU
-Xây dựng thể chế: EEAS (cơ quan hoạt động đối ngoại Châu Âu) và chính sách an ninh đối
ngoại của EU
EU là người chơi từ xa trong lĩnh vực an ninh hàng hải Đông Á.
-EU đang phải đối mặt với sự xói mòn sức mạnh toàn cầu và suy giảm ảnh hưởng trong các hệ
thống quốc tế, phần lớn là do sự trỗi dậy của Trung Quốc
-Những mối đe dọa mới từ các quốc gia láng giềng của EU, đe dọa trực tiếp đến an ninh của
các quốc gia thành viên, ví dụ như chế độ của Putin, phong trào thánh chiến chống Châu Âu ở
Syria và Iraq.
Kết quả mâu thuẫn: vừa giữ tính trung lập có nguyên tắc vừa tìm kiếm các giá trị gia tăng
trên thực tế:
-Không có lập trường về chủ quyền
-Ủng hộ các công cụ quản lý khủng hoảng
-Nhấn mạnh vào luật biển quốc tế, đặc biệt là UNCLOS
-Trên cơ sở đó, có những đóng góp riêng ủng hộ nền hòa bình và ổn định

30/10/2014

Nội dung chính: Quan điểm về sự can thiệp
của EU
 Lợi ích và quyền lợi
 Xu hướng ủng hộ giữ nguyên trạng
 Xu hướng ủng hộ sự can thiệp lớn hơn
 Hành động và chính sách
 Sự hợp tác với Trung Quốc
 Quan điểm về vận chuyển vũ khí
 Kết luận

30/10/2014

Lợi ích và quyền lợi
Trong 5 năm qua, EU đã xác định những lợi ích chung của các quốc gia
thành viên trong lĩnh vực hàng hải Đông Á:
 Lợi ích thương mại và an ninh năng lượng
 Trật tự quốc tế dựa trên các quy đ và thông lệ
 Trận tự hàng hải quốc tế dựa trên UNCLOS
 An toàn và tự do hàng hải
 Mở rộng hợp tác an ninh hàng hải quốc tế ở khu vực thứ 3, đặc biệt
là với TQ
 Quan điểm về việc buôn bán vũ khí
Định nghĩa về lợi ích và quyền lợi
30/10/2014

Xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên trạng
 Kịch bản cho việc không can thiệp
 Chương trình của các chính sách đối ngoại và an ninh ở các quốc gia
lân cận EU
 Cán cân sức mạnh quốc tế dịch...
2014-10-30 Footer
Chính sách hàng hải của Châu Âu
khu vực Đông Á:
Tìm kiếm giá trị gia tăng
TS. Mathieu Duchâtel,
Trưởng ̣ án An ninh toàn cầu và Trung Quốc và Đại diện
tại Bắc Kinh.
Chính sách hàng hải của châu Âu ở khu vực Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách hàng hải của châu Âu ở khu vực Đông Á - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Chính sách hàng hải của châu Âu ở khu vực Đông Á 9 10 396