Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách thu hút FDI

Được đăng lên bởi Thuyduong Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN
Môn:Tổ chức quản lý nhà máy thực phẩm
Đề tài:
FDI là gì? Chính sách thu hút FDI
GVHD: Vũ Phương Lan
SVTH: Nhóm 1
ĐHTP5AHN

Nhóm 1
1. Đặng Thị Ngọc Anh

6. Nguyễn Thùy Dung

2. Nguyễn Thị Ánh

7. Nguyễn Thùy Dương

3. Đỗ Thị Cảnh

8. Nguyễn Tiến Đạt

4. Trần Đức Cường

9. Phạm Quang Đạt

5. Phan Thị Duyên

10. Phạm Minh Đức

L/O/G/O

FDI
Chính sách thu hút FDI

FDI
A Đặt vấn đề
B Nội dung chính
I

FDI là gì?

II

Chính sách thu hút FDI

C Kết luận

A. Đặt vấn đề
 Việt Nam mở cửa thu hút FDI từ năm 1987
 FDI có đóng góp không nhỏ đối với nền kinh tế.
• Với khoảng 4 tỷ USD vốn ròng vào Việt Nam mỗi năm, vốn FDI đã

đóng góp khoảng 25% tổng đầu tư toàn xã hội.
 Những năm gần đây, Việt Nam là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn trên thế

giới.
 Việc thu hút FDI thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

CNH-HĐH, tạo hàng triệu việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, chuyển giao công nghệ hiện đại….

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. FDI là gì?

I. FDI là gì?
FDI
Đầu tư dài hạn
Cơ sở kinh doanh ở
nước khác
Quyền quản lý doanh
nghiệp

là hình thức đầu tư dài hạn
của cá nhân hay công ty
nước này vào nước khác
bằng cách thiết lập cơ sở
sản xuất, kinh doanh. Cá
nhân hay công ty nước
ngoài đó sẽ nắm quyền
quản lý cơ sở sản xuất kinh
doanh này.

Theo WTO (World trade organization)
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một
nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có
được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút
đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó.
Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với
các công cụ tài chính khác.

II.Chính sách thu hút FDI
 Tác động của FDI đến phát triển KT – XH Việt Nam
Ưu điểm:
 Bổ sung vào nguồn vốn cho phát triển kinh tế nước ta
 Tiếp thu khoa học – kỹ thuật hiện đại
 Góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu
 Đóng góp lớn vào nguồn ngân sách nước ta
• FDI “ít bị nhạy cảm” trước những biến động của thị trường
tài chính toàn cầu.
=> Cần thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI)

II. Chính sách thu hút FDI
Chính sách
pháp luật
chưa hoàn
thiện

M1

M2

Hiệu quả đầu M4
tư chưa cao
và không
đồng đều

M3

Mất cân đối
về tỷ trọng
đầu tư vào
các lĩnh vực
Nhiều công
nghệ lạc hậu,
nguy cơ trở
thành “ bãi rác
công nghệ”

Hạn chế

II. Chính sách thu hút FDI
Thách thức
Thành viên
WTO
Các nước

Điểm đầu tư
hấp dẫn
Thiếu lợi thế
Lao động có kỹ
năng

Trung Quốc và các
nước láng giềng

Tăng cường cải
thiện môi trường
đầu tư

Chính sách thu hút FDI là gì?
Chính sách thu hút FDI là tập hợp các chủ trương và
hành động của c...
BÀI THẢO LUẬN
Môn:Tổ chức quản lý nhà máy thực phẩm
Đề tài:
FDI là gì? Chính sách thu hút FDI
GVHD: Phương Lan
SVTH: Nhóm 1
ĐHTP5AHN
Chính sách thu hút FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách thu hút FDI - Người đăng: Thuyduong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chính sách thu hút FDI 9 10 568