Ktl-icon-tai-lieu

chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi timsethayem-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DANH SÁCH NHÓM 3:
1. Nguyễn Thị Ngọc (msv:3454010215).
2. Nguyễn Thị Ý Nhi.
3. Nguyễn Thị Hồng Nhung.
4. Nguyễn Thị Nhung.
5. Nguyễn Thanh Phương.
6. Nguyễn Thạch Thảo.
7. Nguyễn Thị Mai Thi.
8. Lương Thị Thu.
9. Đặng Thị Kim Thùy (NT).
10. Trương Thị Trúc.
11. Nguyễn Thị Kim Yến.

LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của
nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như:
công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách
tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định. Ở Việt Nam kể
từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là các công cụ của nó đang từng bước
hình thành, hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Với đặc điểm của nền
kinh tế Việt Nam thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng nó ra sao ở các giai đoạn cụ
thể của nền kinh tế luôn là một vấn đề thường xuyên phải quan tâm theo dõi và giải quyết
đối với các nhà hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, các nhà nghiên cứu
kinh tế. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế như hiện nay thì việc
nghiên cứu về chính sách tiền tệ cụ thể là các công cụ chính sách tiền tệ là một vấn đề có
ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Bước sang thế kỷ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng
trưởng kinh tế - công bằng xã hội, vì vậy việc lựa chọn giải pháp nào để xây dựng và điều
hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn là một vấn đề khó khăn phức tạp.
Quá trình học tập và rèn luyện môn kinh tế vĩ mô, được sự hướng dẫn của thầy: Đào Thế
Sơn, nhóm em xin trình bày đề tài: " Phân tích việc điều hành chính sách tiền tệ ở Việt
Nam trong giai đoạn 2011- Tháng 6 /2013".

I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ:
1. Khái niệm và vị trí của CSTT.
1.1. Khái niệm:
CSTT là một chính sách kinh tế vĩ mô do NHTW khởi thảo và thực thi, thông qua các
công cụ, biện pháp của mình để đạt được các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo
công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế.
Vị trí: Trong hệ thống các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước thì CSTT là một trong
những chính sách quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ.
Song nó cũng có quan hệ chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác như: Chính sách
tài khóa, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại. Đối với NHTW việc hoạch
định, thực thi chính sách tiền tệ là hoạt động cơ bản nhất, mọi hoạt động của nó đều nhằm
làm cho CSTT quốc...
DANH SÁCH NHÓM 3:
1. Nguyễn Thị Ngọc (msv:3454010215).
2. Nguyễn Thị Ý Nhi.
3. Nguyễn Thị Hồng Nhung.
4. Nguyễn Thị Nhung.
5. Nguyễn Thanh Phương.
6. Nguyễn Thạch Thảo.
7. Nguyễn Thị Mai Thi.
8. Lương Thị Thu.
9. Đặng Thị Kim Thùy (NT).
10.Trương Thị Trúc.
11.Nguyễn Thị Kim Yến.
chính sách tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách tiền tệ - Người đăng: timsethayem-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
chính sách tiền tệ 9 10 520