Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình tiền lương Cty Thuốc lá

Được đăng lên bởi tanphuminh2013
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương VI:
KIỂM SOÁT CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ LONG AN
1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV thuốc lá Long An
1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty
- Tên gọi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Long
An.
- Tên gọi tắt: Công ty thuốc lá Long An.
- Tên giao dịch: Longan Cigarette Company Limited.
- Địa chỉ: 08A Quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện Bến lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 072 981271

Fax: 072 632073

- Hình thức: Là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, là Công ty con
của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty thuốc lá Long An
-Năm 1993, tiền thân là công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân
Trụ, đây là doanh nghiệp đoàn thể thuộc Ban Tài Chính quản trị Tỉnh ủy Long An;
được thành lập theo Quyết định số: 994/QĐ-UBNN ngày 18/5/1993 của UBND tỉnh
Long An.
-Trong quá trình hoạt động được sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An,
công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công và tiêu thụ thuốc
lá điếu nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài
-Năm 2000 căn cứ theo quyết định số: 110/2000/QĐ-TTg ngày 20/9/2000
của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ
Tổng hợp Tân Trụ về làm thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Theo
quyết định số: 22/TLVN-QĐ-TC ngày 10/11/200 của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đổi tên thành Nhà máy thuốc lá Long An.
-Năm 2006 đổi tên thành Công ty Thuốc lá Long An, hoạt động theo mô
hình mẹ con với công ty mẹ là Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam theo Quyết định số:
324/2005/QĐ-TTg ngày 8/12/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ.

1

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và qui mô hoạt động
1.2.1 Chức năng
Chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu, hoạt động theo luật doanh
nghiệp.
1.2.2 Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động
Sau khi được chuyển thành Công ty thuốc lá Long An là công ty con của
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Ban Giám đốc đã xác định:
- Đối với mặt hàng thuốc lá điếu là mặt hàng nhà nước không khuyến khích
sản xuất nên không có chủ trương tăng sản lượng sản xuất cũng như tiêu thụ. Do đó
công ty chú trọng đến chất lượng của sản phẩm nhằm hướng đến sự thoả mãn của
khách hàng.
-Việc quản lý chất lượng sản phẩm luôn được công ty được đặt lên hàng đầu
và thường xuyên trong suốt quá trình trước trong và sau sản xuất.
-Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hướng hiện đại hoá dây chuyền sản xuất,
bổ sung máy móc thiết bị có công suất ...
Chương VI:
KIỂM SOÁT CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ LONG AN
1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
1.1. Quá trình hình thành và phát trin Công ty TNHH MTV thuc lá Long An
1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty
- Tên gọi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc Long
An.
- Tên gọi tắt: Công ty thuốc lá Long An.
- Tên giao dịch: Longan Cigarette Company Limited.
- Địa chỉ: 08A Quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện Bến lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 072 981271 Fax: 072 632073
- Hình thức: doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, ng ty con
của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty thuốc lá Long An
-Năm 1993, tiền thân công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân
Trụ, đây doanh nghiệp đoàn thể thuộc Ban Tài Chính quản trị Tỉnh ủy Long An;
được thành lập theo Quyết định số: 994/QĐ-UBNN ngày 18/5/1993 của UBND tỉnh
Long An.
-Trong quá trình hoạt động được sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An,
công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công tiêu thụ thuốc
lá điếu nội địa và xuất khẩu ra nước ngoài
-Năm 2000 căn cứ theo quyết định số: 110/2000/QĐ-TTg ngày 20/9/2000
của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty sản xuất kinh doanh dịch v
Tổng hp Tân Trụ về làm thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Theo
quyết định số: 22/TLVN-QĐ-TC ngày 10/11/200 của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đổi tên thành Nhà máy thuốc lá Long An.
-Năm 2006 đổi tên thành Công ty Thuốc Long An, hoạt động theo mô
hình mẹ con với công ty mẹ là Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam theo Quyết định số:
324/2005/QĐ-TTg ngày 8/12/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ.
1
Chu trình tiền lương Cty Thuốc lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình tiền lương Cty Thuốc lá - Người đăng: tanphuminh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chu trình tiền lương Cty Thuốc lá 9 10 341