Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4836 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CHƯƠNG 9
CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
CÁC PHONG CÁCH
LÃNH ĐẠO

Nội dung chính:
I.

Những cở sở của quyền lực

II. Nhà lãnh đạo
III. Các lý thuyết về hành vi
IV. Các lý thuyết lãnh đạo tình
huống

I. Những cơ sở của quyền lực:
 Quyền lực chính thức/ vị trí: là quyền lực dựa vào
chức danh chính thức của người lãnh đạo trong hệ
thống chức vụ của tổ chức.
 Quyền lực tham chiếu/ cá nhân: là quyền đưa ra
những chỉ dẫn liên quan đến hiểu biết cá nhân của cấp
dưới.
 Quyền lực chuyên môn: là quyền lực dựa trên những
kiến thức chuyên môn của nhà lãnh đạo.

I. Những cơ sở của quyền lực:
Quyền lực khen thưởng: là quyền xuất phát từ
thẩm quyền của người lãnh đạo để khen thưởng cấp
dưới.
 Quyền lực trừng phạt/ cưỡng chế: là quyền lực
dựa trên cơ sở sự phục tùng của cấp dưới do họ lo
sợ phải chịu những hình phạt nào đó nếu không
tuân theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo

II. NHÀ LÃNH ĐẠO:
1. Khái niệm:
 ??? Nhà quản trị và nhà lãnh đạo có
khác nhau không?
 Nhà lãnh đạo: là người có khả năng tác
động đến người khác và có quyền hạn
quản trị.

2. Phẩm chất của nhà lãnh đạo:
2.1. Biết mình:
 Nhận biết: tâm tính, mục tiêu/động cơ và ảnh
hưởng.
 Tự tin.
 Tự đánh giá một cách chân thực và thoải mái.
2.2. Tự chủ:
 Khả năng chế ngự, điều khiển tâm trạng, tình cảm
theo hướng có lợi.
 Tạo môi trường làm việc tin cậy, công bằng
 Dễ dàng thích ứng với sự thay đổi
 Luôn là người mở đường
 Không nhắm mắt làm liều.

2. Phẩm chất của nhà lãnh đạo:
2.3. Động cơ mạnh:
 Động lực vươn tới thành công: đam mê với công
việc, theo đuổi mục tiêu với nỗ lực và sự bền bỉ.
 Đặt những mục tiêu cho bản thân mang tính thách
thức.
 Nỗ lực cao để thực hiện mục tiêu
 Lạc quan
 Tận tụy với công ty.

2. Phẩm chất của nhà lãnh đạo:
2.4. Khả năng đồng cảm:
 Hiểu tâm trạng của nhân viên và biết cân nhắc
tâm tư của họ khi đưa ra quyết định.
 Hiểu người khác tốt hơn và lãnh đạo nhóm tốt hơn.
 Nhạy cảm trong môi trường đa văn hóa và tránh
được những hiểu lầm đáng tiếc.
 Tạo ra môi trường duy trì các tài năng.

2. Phẩm chất của nhà lãnh đạo:
2.5. Kỹ năng xã hội:
 Khả năng xử lý hiệu quả các mối quan hệ và xây
dựng mạng lưới, biết tìm ra điểm chung và tạo ra sự
hòa hợp.
 Có khả năng thuyết phục, hướng người khác đến
mục tiêu (đối nội, đối ngoại).
 Xây dựng và lãnh đạo nhóm tốt.

III. CÁC LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI:
1. Dãy tiệm tiến lãnh đạo:

Sử dụng quyền hạn
của nhà quản trị

NQT
ra
quyết
định
và
thông
báo

NQT
“bán”
quyết
định

Mức độ tự chủ của
cấp dưới

NQT
NQT
NQT
NQT
NQT
nêu
nêu xác định cho
n...
CH NG 9ƯƠ
CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
CÁC PHONG CÁCH
LÃNH OĐẠ
Chức năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chức năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo 9 10 51