Ktl-icon-tai-lieu

Chứng chỉ hàn Quốc tế

Được đăng lên bởi Sh Chi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chứng chỉ hàn Quốc tế

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất
lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực
hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ
chức đã viết nên quy trình và cấp giấy chứng nhận thợ hàn. Các bài kiểm tra hoặc chứng
chỉ chỉ xác nhận thợ hàn cho mỗi quy trình và vị trí hàn. Không có một chứng chỉ hàn
duy nhất xác nhận thợ hàn đạt đủ các tiêu chuẩn hàn cho mọi quy trình, kim loại hay mọi
vị trí.
Tiêu chuẩn hàn
Trên thực tế, có hàng trăm tiêu chuẩn hàn (welding codes). Tiêu chuẩn hàn đề cập đến
loại công việc liên quan và tổ chức giám sát quy trình hàn. Tại hoa kỳ có ba tổ chức lớn
nhất là:
1.
AWS – American Welding Society – Hội Hàn Mỹ
2.
ASME – American Society of Mechanical Engineers - Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí
Hoa kỳ
3.
API- American Petroleum Institute – Viện Dầu khí Hoa kỳ
Ngoài ra, có nhiều tổ chức khác như:
• MIL – STD - Military Standards – Tiêu chuẩn Quân sự
• ABS – American Bureau of Shipping - Cục Vận chuyển Hoa kỳ
• The Canadian Welding Bureau – Viện Hàn Canada
• D.O.T. – Department of Transportation – Bộ Giao thông Vận tải
• State and Local Welding Certifications Codes – Bộ luật Chứng chỉ hàn Địa phương và
Quốc gia
Hầu hết các mã tiêu chuẩn này xác nhận thợ hàn cho một chiều dài quy ước hoặc một giai
đoạn thời gian. Trong hầu hết các trường hợp, thợ hàn phải có một sổ theo dõi được ký
xác nhận để cho thấy rằng anh ta đã hàn với quy trình và ở vị trí đó mỗi sáu tháng. Lý do
của điều này là phần lớn thợ hàn mất đi kỹ năng của họ sau thời gian hai tuần không thực
hành hoặc làm việc. Thậm chí, sau mỗi dịp nghỉ cuối tuần, hầu hết thợ hàn nhận thấy chất
lượng mối hàn của họ giảm sút. Việc duy trì thực hành hàn thích hợp giúp cho sự phối
hợp mắt/tay của thợ hàn luôn ở tình trạng chất lượng cao nhất ở tất cả các lần hàn.
Chứng chỉ hàn quy trình
Bốn loại quy trình hàn phổ biến nhất được sử dụng cho chứng chỉ thợ hàn là:
1.
SMAW / Shielded Metal Arc Welding – Hàn hồ quang tay.
2.
GMAW / Gas Metal Arc Welding – Hàn MIG.
3.
FCAW / Flux Cored Arc Welding – Hàn dây hàn lõi thuốc.
4.
GTAW / Gas Tungsten Arc Welding – Hàn TIG.
Có nhiều quy trình hàn khác mà thợ hàn hoặc thậm chí máy hàn có thể được chứng nhận.
Ví dụ:

Resistance Welding – Hàn điện trở

Brazing – Hàn vảy

Soldering – Hàn thiếc

Plasma Welding – Hàn plasma

Laser Welding – Hàn laser

Stud Welding – Hàn bulông

Submerged Arc Welding – Hàn hồ quang ch...
Chứng chỉ hàn Quốc tế
Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất
lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực
hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ
chức đã viết nên quy trình và cấp giấy chứng nhận thợ hàn. Các bài kiểm tra hoặc chứng
chỉ chỉ xác nhận thợ hàn cho mỗi quy trình và vị trí hàn. Không có một chứng chỉ hàn
duy nhất xác nhận thợ hàn đạt đủ các tiêu chuẩn hàn cho mọi quy trình, kim loại hay mọi
vị trí.
Tiêu chuẩn hàn
Trên thực tế, có hàng trăm tiêu chuẩn hàn (welding codes). Tiêu chuẩn hàn đề cập đến
loại công việc liên quan và tổ chức giám sát quy trình hàn. Tại hoa kỳ có ba tổ chức lớn
nhất là:
1. AWS – American Welding Society – Hội Hàn Mỹ
2. ASME – American Society of Mechanical Engineers - Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí
Hoa kỳ
3. API- American Petroleum Institute – Viện Dầu khí Hoa kỳ
Ngoài ra, có nhiều tổ chức khác như:
• MIL – STD - Military Standards – Tiêu chuẩn Quân sự
• ABS – American Bureau of Shipping - Cục Vận chuyển Hoa kỳ
• The Canadian Welding Bureau – Viện Hàn Canada
• D.O.T. – Department of Transportation – Bộ Giao thông Vận tải
• State and Local Welding Certifications Codes – Bộ luật Chứng chỉ hàn Địa phương và
Quốc gia
Hầu hết các mã tiêu chuẩn này xác nhận thợ hàn cho một chiều dài quy ước hoặc một giai
đoạn thời gian. Trong hầu hết các trường hợp, thợ hàn phải có một sổ theo dõi được ký
xác nhận để cho thấy rằng anh ta đã hàn với quy trình và ở vị trí đó mỗi sáu tháng. Lý do
của điều này là phần lớn thợ hàn mất đi kỹ năng của họ sau thời gian hai tuần không thực
hành hoặc làm việc. Thậm chí, sau mỗi dịp nghỉ cuối tuần, hầu hết thợ hàn nhận thấy chất
lượng mối hàn của họ giảm sút. Việc duy trì thực hành hàn thích hợp giúp cho sự phối
hợp mắt/tay của thợ hàn luôn ở tình trạng chất lượng cao nhất ở tất cả các lần hàn.
Chứng chỉ hàn quy trình
Bốn loại quy trình hàn phổ biến nhất được sử dụng cho chứng chỉ thợ hàn là:
1. SMAW / Shielded Metal Arc Welding – Hàn hồ quang tay.
2. GMAW / Gas Metal Arc Welding – Hàn MIG.
3. FCAW / Flux Cored Arc Welding – Hàn dây hàn lõi thuốc.
4. GTAW / Gas Tungsten Arc Welding – Hàn TIG.
Có nhiều quy trình hàn khác mà thợ hàn hoặc thậm chí y hàn có thể được chứng nhận.
Ví dụ:
Resistance Welding – Hàn điện trở
Brazing – Hàn vảy
Soldering – Hàn thiếc
Plasma Welding – Hàn plasma
Laser Welding – Hàn laser
Stud Welding – Hàn bulông
Chứng chỉ hàn Quốc tế - Trang 2
Chứng chỉ hàn Quốc tế - Người đăng: Sh Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chứng chỉ hàn Quốc tế 9 10 832