Ktl-icon-tai-lieu

CHỨNG KHOÁN :mua ký quỹ.

Được đăng lên bởi phuongthao9x1010
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 3 lần
WELCOME
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đoàn Thị Thảo
Đặng Việt Trinh
Ngô Thu Nga
Đỗ Thị Thu Trang
Nguyễn Huyền Trang
Lê Minh Thu

Giáo viên hướng dẫn:Cô Hà

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lê Trà My
Nguyễn Thị Lụa
Nguyễn Kim Thêu
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Khánh Huyền
Nguyễn Thị Châm

Nhóm5

!
n
ạ
b
c
á
c
à
v
ô
c
i
tớ
o
à
h
Xin gửi lời c

NY.VN
N
U
F
.
5
1
L
ÓM 5.GIR
H
N
I
A
T
A
I
THAM G

Đây là gì?

HẾT

09
08
07
06
05
04
03
02
01
10

GiỜ

Đá

n
á
p
Bánkhống

Đây là gì?

HẾT

02
01
04
10
09
08
07
03
06
05

GiỜ

Đá

n
á
p
Muaky

Giao dịch ký quỹ
GiaodịchkýquỹlàviệcCTCKcấptíndụngdướidạngtiềnmặtchokháchhàng(khikháchhàngmuachịu),
hoặcdướidạngcổphiếu(khikháchhàngbánchịu)phầncònlạido CTCKchovay

Muakýquỹ

giaodịchkýquỹ
Bánkhống

I.

Muakýquỹ

Khái niệm


Muakýquỹlàviệcmuachứngkhoánmànhàđầutưchỉcầncómộtsốtiềnnhấtđịnhtrongtổngs
ốgiátrịchứngkhoánđặtmua,phầncònlạisẽdocôngtymôigiớichovay.

Ví dụ:

Nhà đầu tư A trongtài khoảncó:

75 triệu đồng
Dự đoán giá cổ phiếu SSC tănggiá trong tương lai,ông muốn mua 2500 cổ phiếuvới
50000 đồng/ cổ phiếu=> Gía trị giao dịch là 125 triệu

Phí môi giới là 0.3% giá trị giao dich ( tương ứng 375 000 đồng )
Tổng giá trị giao dịch: 127 triệu >75 triệu.
Số tiền công ty chứng khoán cho vay là: 54triệu
Quy định tỷ lệ ký quỹ tối thiểu :50%.

ĐẶC ĐIỂM

Khách hàng phải mở tài khoản ký quỹ.
1

Phải có tỉ lệ ký quỹ.
2

Chứng khoán kỹ quỹ phải hợp lệ.
3

Do nhà đầu tư chứng khoán chuyên
4

5

hiện.

Đây là giao dịch mua thấp bán cao.

nghiệp chuyên ngành thực

i.Kháchhàngphảimởmộttàikhoảnkýquỹ
-MangCMTNDtớiquầyCTCK,kýhợpđồngvàmởtàikhoản.

-KháchhàngkýthoảthuậnvớiCTCK,quyđịnhhạnmứctíndụng,thếchấp.

ii:Phảicótỷlệkýquỹ

Để có thể hiểu rõ về vấn đề này, chúng ta cần làm rõ:
-Thứ nhất: Dư nợ ký quỹ của khách hàng trênTKgiaodịch ký quỹ là tổng số tiền khách hàng
nợCTCK.
-Thứ hai: Tài sản thực có củaKH trênTKgiao dịch ký quỹ bao gồm tiền mặt, giá trịCKđược phép
ký quỹ trênTKgiao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường trừ đi dư nợ ký quỹ.

-Thứ ba: Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trênTKgiao dịch ký quỹ
tính theo giá thị trường.



Tỷlệ ký quỹ ban đầu là tỷ lệ ký quỹ thực có so với giá trị hợp đồng giao
dịch tính theo giá thị trường (5060%,70%.....).



Tỷ lệ ký quỹ duy trì là số tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng
tài sản trên TK giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường ( không thấp
hơn 40%)



Nếu tỷ lệ ký quỹ thực tế giảm thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì thì CTCK
yêu cầu kh...
WELCOME
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 5
1. Đoàn Thị Thảo
2. Đặng Việt Trinh
3. Ngô Thu Nga
4. Đỗ Thị Thu Trang
5. Nguyễn Huyền Trang
6. Lê Minh Thu
1. Lê Trà My
2. Nguyễn Thị Lụa
3. Nguyễn Kim Thêu
4. Nguyễn Vân Anh
5. Nguyễn Khánh Huyền
6. Nguyễn Thị Châm

CHỨNG KHOÁN :mua ký quỹ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHỨNG KHOÁN :mua ký quỹ. - Người đăng: phuongthao9x1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
CHỨNG KHOÁN :mua ký quỹ. 9 10 977